Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1808 (441808) Zrušená norma

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Chelatometrická a atomově absorpční metoda stanovení obsahu kysličníku vápenatého a hořečnatého

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 4418 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Označení ČSN 44 1808 (441808)
Katalogové číslo 4096
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1981
Datum účinnosti 1. 12. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963040967
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1200-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Metody normalizované RVHP platí pro železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety a jsou určeny pro stanovení obsahu oxidu vápenatého a hořečnatého nad 0,5 % (chelatometrická metoda) a obsahu oxidu vápenatého od 0,01 do 22 %, resp. oxidu hořečnatého od 0,1 do 7,0 % (metoda AAS). Podstata chelatometrické metody: Je založena na titraci vápníku odměrným roztokem disodné soli kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) na indikátor fluorexon thymolftalein při pH vyšším než 12 a sumy vápníku a hořčíku na indikátor eriochromčerň T při pH 9 - 10. Vliv rušivých prvků železa, hliníku a chromu se odstraní vysrážením jejich hydroxidů hexamethylentatraminem, vliv mědi, zinku, olova a manganu extrakcí jejich dithiokarbamátů chloroformem. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Roztok se přivádí do plamene acetylen-vzduch a měří se absorbance vápníku při vlnové délce 422,7 nm a hořčíku při vlnové délce 285,2 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1808 byla schválena 14.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.12.1981. Nahradila ČSN 44 1750 část 13 z r.1972.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 18 08
  • ČSN 441808
  • ČSN 44 18 08 : 1981
  • ČSN 441808:1981
  • ČSN 44 1808:1981