Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1809 (441809) Zrušená norma

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická, atomově absorpční a vážková metoda stanovení obsahu niklu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 4418 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Označení ČSN 44 1809 (441809)
Katalogové číslo 4097
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1981
Datum účinnosti 1. 12. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963040974
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1201-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Metody normalizované RVHP platí pro železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety a jsou určeny pro stanovení obsahu niklu od 0,1 - 1,00 % (fotometrická a AAS metoda) a obsahu niklu od 0,20 do 1,0 % (vážková metoda). Podstata fotometrické metody: Je založena na získání červené komplexní sloučeniny čtyřmocného niklu s dimethylglyoximem v slabě amoniakálním prostředí a proměření jeho absorbance při vlnové délce 470 nm nebo 530 nm. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Je rozklad vzorku kyselinami, vytavení nerozpustného zbytku dvojsíranem draselným a rozpuštění taveniny v kyselině chlorovodíkové. Po zředění vodou se měří absorbance niklu při vlnové délce 232,0 nm nebo 241,5 nm. Podstata vážkové metody: Je srážení niklu z amoniakálního roztoku dimethylglyoximem a vážkové stanovení niklu ve formě dimethyldioximátu. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1809 byla schválena 15.5.1980 a nabyla účinnosti od 1.12.1981.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 18 09
  • ČSN 441809
  • ČSN 44 18 09 : 1981
  • ČSN 441809:1981
  • ČSN 44 1809:1981