Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 44 1810 (441810) Zrušená norma

Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Fotometrická, potenciometrická a atomově absorpční metoda stanovení obsahu vanadu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 4418 Zkoušení rud a koncentrátů

ICS: 73.060 Rudy a obohacené rudy

Označení ČSN 44 1810 (441810)
Katalogové číslo 4098
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 1981
Datum účinnosti 1. 12. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963040981
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1202-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Metody normalizované RVHP platí pro železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety a jsou určeny pro stanovení obsahu vanadu od 0,1 - 0,5 % (fotometrická metoda) obsahu vanadu od 0,10 do 1,00 % (potenciometrická metoda) a obsahu vanadu od 0,01 do 1,0 % (metoda AAS). Podstata fotometrické metody: Je tvorba barevného komplexního vanadu s n-benzoyl-n-fenylhydroxylaminem, jeho extrakci chloroformem a změření absorbance při vlnové délce 530 nm. Podstata potenciometrické metody je vytavení vzorku s peroxidem sodíku, vyloužení taveniny vodou, oxidaci vanadu v roztoku a jeho titraci roztokem síranu železnatoamonného. Podstata metody atomové absorpční spektrometrie (AAS): Je vytavení vzorku s tetraboritanem a uhličitanem sodným, rozpuštění taveniny v kyselině chlorovodíkové a změření absorbance vanadu při vlnové délce 318,4 nm. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 44 1810 byla schválena 15.5.1980 a nabyla účinnosti od 1.12.1981. Nahradila ČSN 44 1570 - část 18 z r.1971.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 44 18 10
  • ČSN 441810
  • ČSN 44 18 10 : 1981
  • ČSN 441810:1981
  • ČSN 44 1810:1981