ČSN (normy i změny) z prosince 1980

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4265 (014265) - prosinec 1980

Toleranční pole součástí z plastů

440 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0483 (220483) - prosinec 1980

Stopky protahovacích trnů válcové. Typy a rozměry

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0204 (650204) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.83, Zb 12.83, Z3 11.12t

615 Kč

ČSN 65 0208 (650208) - prosinec 1980

Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0335 (770335) - prosinec 1980

Obaly na aerosoly. Metoda zkoušení odolnosti proti vnitřnímu přetlaku

125 Kč