Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 83 2003 (832003) Zrušená norma

Pracovní ochrana. Pracovní procesy. Obecné bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8320 Pracovní a osobní ochrana

ICS: 13.100 Bezpečnost práce. Průmyslová hygiena

Označení ČSN 83 2003 (832003)
Katalogové číslo 5923
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1980
Datum účinnosti 1. 1. 1981
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963059235
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1728-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR norma RVHP nedoplňuje. Norma RVHP se vztahuje na obecné bezpečnostní požadavky při pracovních procesech v různých odvětvích národního hospodářství. Vypočítává oblasti a činnosti při nichž je zejména třeba dodržovat zásady bezpečnosti. Jsou konkrétně stanoveny: požadavky na pracovní procesy, kde se požaduje nahrazovat rizikové pracovní procesy nerizikovými, dále provádět mechanizaci, hermetizaci apod. Důležité je ustanovení, že tyto požadavky musí být obsaženy ve výrobní dokumentaci (čl.2.1.2.). Dále jsou stanoveny požadavky na výrobní zařízení (odkazem na ČSN 83 2002), požadavky na výchozí materiály a polotovary, požadavky na provozní místnosti, na rozmístění výrobního zařízení a organizaci pracovních míst, požadavky na skladování a dopravu surovin a polotovarů, ale i hotových výrobků a odpadu z výroby a konečně požadavky na výběr ochranných pracovních prostředků. Většina požadavků má, bohužel, jen zcela obecný ráz. Tak např. požadavky na provozní místnosti jsou formulovány takto: "...musí odpovídat požadavkům bezpečnosti, stanoveným v souladu s charakterem pracovních procesů". Nebo požadavky na manipulaci s materiálem obsahují zásadu, že "...je třeba předem naplánovat...používání bezpečných skladovacích zařízení,....mechanizaci a automatizaci nakládky" apod. Výběr osobních ochranných pracovních prostředků je proveden jak z hlediska úrazových rizik, tak z hlediska ochrany před otravou. Norma je zajímavým příkladem všeobecné normy. Předpokládá se, že by se na ni měly odvolávat předmětové technické normy pro chemické sloučeniny nebo stroje, popř. další. ČSN 83 2003 byla schválena 2.7.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1981.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 83 20 03
  • ČSN 832003
  • ČSN 83 20 03 : 1980
  • ČSN 832003:1980
  • ČSN 83 2003:1980