ČSN EN 61400-25-5 (333160) Zrušená norma

Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

ČSN EN 61400-25-5 Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Soubor norem IEC 61400-25 je zaměřen na komunikaci mezi součástmi větrné elektrárny, jako jsou větrné turbíny a externími systémy, jako je SCADA. Vnitřní komunikace mezi součástmi větrné elektrárny je mimo rozsah souboru norem IEC 61400-25.
Soubor norem IEC 61400-25 je navržen pro komunikační prostředí podporující model klient-server. Jsou definovány tři oblasti, které jsou modelovány odděleně, aby se zajistila odstupňovanost implementací:
1) informační model větrné elektrárny;
2) model výměny informací;
3) mapování těchto dvou modelů na standardní komunikační profil.
Informační model větrné elektrárny a model výměny informací, nahlížené společně, představují rozhraní mezi klientem a serverem. V této souvislosti slouží informační model větrné elektrárny jako interpretační rámec pro dostupná data větrné elektrárny. Informační model větrné elektrárny používá server, aby nabídl klientovi jednotný, součásťově orientovaný pohled na data větrné elektrárny. Model výměny informací odráží celou aktivní funkčnost serveru. Soubor norem IEC 61400-25 umožňuje spojení mezi heterogenní kombinací klienta a serverů různých výrobců a dodavatelů.
Jak ukazuje obrázek 1, soubor norem IEC 61400-25 definuje server s těmito aspekty:
- informace, dodané součástí větrné elektrárny, například "rychlost rotoru větrné elektrárny" nebo "celková výroba za určitý časový interval" jsou modelovány a zpřístupněny. Informace, modelované v souboru norem IEC 61400-25 jsou definovány v IEC 61400-25-2;
- služby pro výměnu hodnot modelovaných informací definovaných v IEC 61400-25-3;
- mapování na komunikační profil, poskytující sestavu protokolů pro přenos vyměňovaných hodnot modelované informace (IEC 61400-25-4).
Soubor norem IEC 61400-25 definuje pouze, jak modelovat informace, výměnu informací a mapování na konkrétní komunikační protokoly. Soubor norem IEC 61400-25 nedefinuje jak a kde implementovat komunikační rozhraní, rozhraní aplikačních programů a doporučení pro implementaci. Cílem souboru norem IEC 61400-25 je, aby informace o jednotlivé komponentě větrné elektrárny (jako je větrná turbína) byla přístupná prostřednictvím odpovídajícího logického zařízení.
Tato část IEC 61400-25 určuje standardní způsoby zkoušení shody implementací, stejně jako používané specifické metody měření při deklarování provozních parametrů. Použití těchto metod zvýší schopnost uživatelů pořídit systémy, které lze snadno integrovat, správně provozovat a podporují aplikace jak je požadováno.
POZNÁMKA: Role zkušebních zařízení pro zkoušky shody a certifikování výsledků jsou mimo rozsah platnosti IEC 61400 25-5.

Označení ČSN EN 61400-25-5 (333160)
Katalogové číslo 92200
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2013
Datum účinnosti 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963922003
Změny a opravy Z1 6.18t
Norma byla zrušena k 25. 10. 2020
a nahrazena ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160)
Tato norma nahradila ČSN EN 61400-25-5 (333160) z listopadu 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 61400-14 (333160)
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality

ČSN CLC/TS 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín

ČSN CLC/TS 61400-26-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

ČSN EN 61400-11 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

ČSN EN 61400-12-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly

ČSN EN 61400-13 (333160)
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení

ČSN EN 61400-2 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny

ČSN EN 61400-21 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě

ČSN EN 61400-22 (333160)
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace

ČSN EN 61400-23 (333160)
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů

ČSN EN 61400-24 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu

ČSN EN 61400-27-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny

ČSN EN 61400-3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách

ČSN EN 61400-4 (333160)
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 (333160)
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

ČSN EN IEC 61400-21-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

ČSN EN IEC 61400-26-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren

ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely

ČSN EN IEC 61400-27-2 (333160)
Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu

ČSN EN IEC 61400-3-1 (333160)
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-5 (333160)
Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny

ČSN EN IEC 61400-6 (333160)
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy