ČSN EN 1998-4 (730036) Aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-4 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 622 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1998-4:2007 přejímá evropskou normu EN 1998-4:2006 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí. Evropská norma EN 1998-4 se přejímá překladem.
Součástí ČSN EN 1998-4 je národní příloha (NA), která určuje 10 národně stanovených parametrů (NSP) platných pro území České republiky.
ČSN EN 1998-4 definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnosti, konstrukční zásady a seizmickou izolaci.
Ustanovení normy ČSN EN 1998-4 jsou definována pro navrhování nových zásobníků, nádrží a potrubí, včetně jejich podpěrných konstrukcí a jejich základových konstrukcí.
ČSN EN 1998-4 je v souladu s ustanoveními ČSN EN 1998-1:2006. V důsledku zvláštností konstrukčního systému přenášejícího seizmické zatížení na zásobníky, nádrže a potrubí ve srovnání s tímto systémem v budovách a jiných konstrukcích, nejsou všechny kapitoly ČSN EN 1998-4 obecně přímo vztažené ke stejným kapitolám ČSN EN 1998-1:2006. Na některá ustanovení jsou však zde přímé odvolávky.

Označení ČSN EN 1998-4 (730036)
Katalogové číslo 80290
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 2008
Datum účinnosti 1. 4. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963802909
Změny a opravy Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t
Tato norma nahradila ČSN 73 0036 (730036) z listopadu 1973
ČSN EN 1998-4 (730036) z února 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

Další příbuzné normy

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

ČSN EN 1998-3 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

ČSN EN 1998-4 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-5 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1998-6 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

foo