ČSN EN ISO 1182 (730882) Aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 1182 (73 0882)

Tento dokument stanoví zkušební metodu pro stanovení nehořlavosti stejnorodých stavebních výrobků a podstatných složek nestejnorodých stavebních výrobků, a to za stanovených podmínek.
Informace o shodnosti zkušební metodiky jsou uvedeny v příloze A.
Šesté vydání ruší a nahrazuje páté vydání (ISO 1182:2010), které bylo technicky revidováno. Hlavní změny proti minulému vydání jsou následující:
- v článcích 4.4, 7.2.2, 7.2.4 a 8.3, v kapitole 9 a obrázku 2 se zavádí druhý termoelektrický článek v peci;
- byl upraven kalibrační postup pro teplotu stěny pece;
- rovnice (16) a (17) byly sjednoceny s hodnotami v tabulce 3;
- byl zmenšen rozsah nejistot velikosti zkušebního vzorku v kapitole 5;
- byla opravena příloha D.

Označení ČSN EN ISO 1182 (730882)
Katalogové číslo 516264
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2023
Datum účinnosti 1. 2. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135162642
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 1182 ed. 2 (730882) z listopadu 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo