TNV 75 7552 (757552)

Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 7552 (757552)
Katalogové číslo 165129
Cena 262 Kč262
Datum schválení 1. 2. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo