Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 62364 (085024) z dubna 2014

Norma bude zrušena k 18. únoru 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 62364 ed. 2 (085024) - září 2019

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč