Náhrady ke zrušené normě ČSN ISO 4497 (420890) z března 1993

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 4497 (420890) - listopad 2020

Kovové prášky - Stanovení velikosti části proséváním za sucha

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč