ČSN (normy i změny) ze srpna 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - srpen 2022

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13477-2 (015090) - srpen 2022 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky

570 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - srpen 2022 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - srpen 2022 aktuální vydání

Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na kvalitu podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4

230 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - srpen 2022 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

250 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - srpen 2022 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny

230 Kč

ČSN EN IEC 60974-14/Oprava 1 (052205) - srpen 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

20 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 17476 +A1 (061464) - srpen 2022 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16830 (061826) - srpen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 10286 (078301) - srpen 2022 aktuální vydání

Lahve na plyny - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 11114-5 (078609) - srpen 2022

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 5: Zkušební metody pro hodnocení plastových linerů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-2 (132200) - srpen 2022 aktuální vydání

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

965 Kč

ČSN EN 60534-4/změna Z1 (134510) - srpen 2022

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

Změna bude zrušena k 20. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60534-4 ed. 2 (134510) - srpen 2022

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 4: Kontrola a pravidelné zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 12320 (165123) - srpen 2022 aktuální vydání

Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62264-6 (182002) - srpen 2022

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 6: Model služby zpracování zpráv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62439-2 ed. 2/změna Z1 (184022) - srpen 2022

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)

Změna bude zrušena k 19. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3 (184022) - srpen 2022

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 290 Kč

ČSN EN IEC 62439-3 ed. 3/změna Z1 (184022) - srpen 2022

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR)

Změna bude zrušena k 19. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4 (184022) - srpen 2022

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 918 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17084 (280162) - srpen 2022 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3830 (311706) - srpen 2022

Letectví a kosmonautika - Elektrický systém - Analýza zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2713-012 (311724) - srpen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - srpen 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN IEC 61400-50-3 (333160) - srpen 2022

Větrné elektrárny - Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 61936-1/změna Z1 (333201) - srpen 2022

Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 (333201) - srpen 2022

Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC

770 Kč

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2/změna Z1 (334591) - srpen 2022

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

Změna bude zrušena k 8. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 50131-2-2 ed. 3 (334591) - srpen 2022

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory

550 Kč

ČSN EN 50131-2-3 ed. 2 (334591) - srpen 2022 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

440 Kč

ČSN EN 50131-2-3/změna Z2 (334591) - srpen 2022

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

Změna bude zrušena k 11. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61850-7-420/změna Z1 (334850) - srpen 2022

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

Změna bude zrušena k 17. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61850-7-420 ed. 2 (334850) - srpen 2022

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 320 Kč

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2/změna Z1 (334910) - srpen 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

Změna bude zrušena k 19. lednu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 3 (334910) - srpen 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50215 ed. 2/změna Z1 (341565) - srpen 2022

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

Změna bude zrušena k 29. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61133 (341565) - srpen 2022

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

570 Kč

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2/změna Z1 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2/změna Z1 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2/změna Z1 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

Změna bude zrušena k 12. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-10 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup

340 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-11 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-2-12 ed. 3 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

230 Kč

ČSN EN IEC 60695-5-1 ed. 2 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60695-7-2 ed. 2 (345615) - srpen 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61557-1 ed. 2/změna Z1 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61557-12/změna Z1 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2026.

32 Kč

ČSN EN 61557-2 ed. 2/změna Z1 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61557-4 ed. 2/změna Z1 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61557-5 ed. 2/změna Z1 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61557-6 ed. 2/změna Z1 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT

Změna bude zrušena k 10. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

1 110 Kč

ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2/změna A1 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD)

340 Kč

ČSN EN IEC 61557-2 ed. 3 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor

190 Kč

ČSN EN IEC 61557-4 ed. 3 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu

230 Kč

ČSN EN IEC 61557-5 ed. 3 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Odpor uzemnění

230 Kč

ČSN EN IEC 61557-6 ed. 3 (356230) - srpen 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2/změna Z2 (356502) - srpen 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

Změna bude zrušena k 26. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (356502) - srpen 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na mycí a dezinfekční zařízení používaná k působení na zdravotnické materiály

440 Kč

ČSN EN IEC 63182-3 (358473) - srpen 2022

Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 3: E-jádra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z52 (360340) - srpen 2022

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2/změna Z1 (361045) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

Změna bude zrušena k 15. listopadu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3/změna A12 (361045) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

190 Kč

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3/změna A2 (361045) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2/změna A1 (361050) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2/změna A11 (361050) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 (361050) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

530 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3/změna A1 (361050) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

190 Kč

ČSN EN 60891 ed. 2/změna Z1 (364601) - srpen 2022

Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

Změna bude zrušena k 1. prosinci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60891 ed. 3 (364601) - srpen 2022

Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62985/Oprava 1 (364773) - srpen 2022

Metody pro výpočet odhadů dávky specifických podle velikosti (SSDE) ve výpočetní tomografii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/změna Z2 (364801) - srpen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

Změna bude zrušena k 8. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 80601-2-35/změna Z2 (364801) - srpen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

Změna byla zrušena k 16. červenci 2024.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60601-2-35 (364801) - srpen 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.24t

760 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3 (364801) - srpen 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

550 Kč

ČSN EN IEC 81001-5-1 (364880) - srpen 2022

Zdravotnický software a bezpečnost, účinnost a ochrana zdravotnických IT systémů - Část 5-1: Činnosti v životním cyklu produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11/Oprava 1 (367000) - srpen 2022

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 15. únoru 2027.

20 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 3/Oprava 2 (367750) - srpen 2022

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

20 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN P CEN/TS 17749 (389236) - srpen 2022

Hasicí zařízení v komerčních kuchyních - Navrhování, dokumentace a požadavky na zkoušky - Postupy požárních zkoušek pro prostory za filtry a potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - srpen 2022

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k cementování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10264-2 (421072) - srpen 2022 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu - Ocelové dráty na lana - Část 2: Dráty z nelegovaných ocelí tažené za studena na výrobu lan pro obecné použití

230 Kč

ČSN EN 941 (421423) - srpen 2022 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 851 (421424) - srpen 2022 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro výrobu kuchyňského nádobí - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 12020-1 (421461) - srpen 2022 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Lisované přesné profily ze slitin EN AW-6060 a EN AW-6063 - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN ISO 23345 (421672) - srpen 2022

Klenoty a drahé kovy - Nedestruktivní potvrzení ryzosti drahých kovů použitím metody ED-XRF

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19901-10 (450027) - srpen 2022

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 10: Námořní geofyzikální výzkumy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17550 (467068) - srpen 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení karotenoidů v krmných směsích a premixech pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV detekcí (HPLC-UV)

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 17962/změna A1 (473010) - srpen 2022

Zemědělské stroje - Secí zařízení - Minimalizace účinků výfuku ventilátoru pneumatických systémů na životní prostředí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 6658 (560050) - srpen 2022 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 4833-1/změna A1 (560083) - srpen 2022

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

125 Kč

ČSN EN ISO 4833-2/změna A1 (560083) - srpen 2022

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

125 Kč

ČSN ISO 13722 (560129) - srpen 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Stanovení počtu bakterií rodu Brochotrix - Technika počítání kolonií

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 8985 (643310) - srpen 2022 aktuální vydání

Plasty - Ethylenvinylacetátové kopolymery (EVAC) termoplastů - Stanovení obsahu vinylacetátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - srpen 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí - Klasifikace a přehled strategických, taktických a provozních činností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16486-4 (646409) - srpen 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 4: Ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8222/změna A1 (656044) - srpen 2022

Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - srpen 2022 aktuální vydání

Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 10365 (668509) - srpen 2022

Lepidla - Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 17463 (673118) - srpen 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12012-4 +A1 (691602) - srpen 2022 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

340 Kč

ČSN EN ISO 20430 (691700) - srpen 2022 aktuální vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

945 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1744-4 (721196) - srpen 2022 aktuální vydání

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - srpen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - srpen 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ - Zjednodušená metoda

350 Kč

ČSN EN 384 +A2 (731712) - srpen 2022

Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14081-2 +A1 (732823) - srpen 2022 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14081-3 (732823) - srpen 2022 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17467 (735994) - srpen 2022

Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení zbytkové deformace syntetického nebo organického výplňového granulátu po statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - srpen 2022

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-49 (736160) - srpen 2022

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-7 (736160) - srpen 2022 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 7: Stanovení objemové hmotnosti živičných vzorků pomocí gama záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 16165 (744506) - srpen 2022 aktuální vydání

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

440 Kč

ČSN EN 17352 (747043) - srpen 2022

Elektricky ovládané zařízení pro ovládání vstupu pro pěší - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19574 (795646) - srpen 2022

Obuv a části obuvi - Kvalitativní zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity (zkouška růstu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 24032 (836454) - srpen 2022

Kvalita půdy - Uzavřený chov hlemýžďů na místě pro posuzování bioakumulace kontaminantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16166 (838150) - srpen 2022 aktuální vydání

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

230 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200) - srpen 2022

Tuhá biopaliva - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10079-4 (852703) - srpen 2022 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 4: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 20776-2 ed. 2 (857006) - srpen 2022 aktuální vydání

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti ve srovnání s referenční metodou mikroředění v tekuté půdě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20776-2/změna Z1 (857006) - srpen 2022

Klinické laboratorní zkoušky a zkušební systémy pro diagnostiku in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti

Změna bude zrušena k 31. lednu 2025.

32 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 338-8 V1.1.1 (875031) - srpen 2022

Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, středních/krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 8: Povolení rádiového zařízení DSC s možností dálkového ovládání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (875111) - srpen 2022

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 303 363-1 V1.1.1 (878805) - srpen 2022

Snímače dohledového radaru řízení letového provozu - Sekundární dohledový radar (SSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Dotazovač SSR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 16396 (940535) - srpen 2022 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176 a jejich částí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 16411 (943460) - srpen 2022 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 3166-1 (971002) - srpen 2022 aktuální vydání

Kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí - Část 1: Kód země

440 Kč
foo