ČSN (normy i změny) z prosince 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10014 (010335) - prosinec 2021 nové vydání

Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů

350 Kč

ČSN EN 17485 (010665) - prosinec 2021

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku - Rámec pro zvýšení hodnoty fyzického majetku v průběhu jeho celého životního cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 8041-2 (011403) - prosinec 2021

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 2: Osobní vibrační expozimetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

570 Kč

ČSN ISO 19283 (011441) - prosinec 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Hydrogenerátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 2922 (011665) - prosinec 2021 nové vydání

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech

230 Kč

ČSN ISO 20270 (011694) - prosinec 2021

Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12025 (012030) - prosinec 2021 nové vydání

Nanomateriály - Kvalifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17629 (012032) - prosinec 2021

Nanotechnologie - Zkoušení škrábáním v nano a mikro měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - prosinec 2021

Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13715 (013205) - prosinec 2021 nové vydání

Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování

340 Kč

ČSN 01 4004/změna Z2 (014004) - prosinec 2021

Základní pravidla zaměnitelnosti. Závity. Označování

190 Kč

ČSN EN ISO 14638 (014104) - prosinec 2021 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model

340 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - prosinec 2021 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Standardní referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností

190 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - prosinec 2021 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - prosinec 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 1: Obecné zásady

340 Kč

ČSN EN ISO 3452-2 (015018) - prosinec 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 2: Zkoušení kapilárních prostředků

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 1891-2/změna A1 (021003) - prosinec 2021

Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav

125 Kč

ČSN EN 13411-9 (024470) - prosinec 2021 nové vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 1463 (038189) - prosinec 2021 nové vydání

Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - prosinec 2021 nové vydání

Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů kvality - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď

340 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - prosinec 2021 nové vydání

Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 8205 (052031) - prosinec 2021 nové vydání

Zařízení pro odporové svařování - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely

340 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - prosinec 2021 nové vydání

Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

350 Kč

ČSN EN ISO 17633/změna A1 (055503) - prosinec 2021

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace

125 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 18119/změna A1 (078540) - prosinec 2021

Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - prosinec 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - prosinec 2021 nové vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - prosinec 2021 nové vydání

Malé lahve na plyny pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16798-7 (127027) - prosinec 2021 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1254-1 (138400) - prosinec 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky pro měkké nebo tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

340 Kč

ČSN EN 1254-2 (138400) - prosinec 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky pro spoje s trubkami z mědi sevřením

340 Kč

ČSN EN 1254-3 (138400) - prosinec 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami sevřením

350 Kč

ČSN EN 1254-4 (138400) - prosinec 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky pro spoje se závitem

230 Kč

ČSN EN 1254-5 (138400) - prosinec 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 5: Tvarovky s krátkými konci pro tvrdé kapilární připájení k trubkám z mědi

340 Kč

ČSN EN 1254-6 (138400) - prosinec 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky pro spoje s kovovými, plastovými a vícevrstvými trubkami nasunutím

340 Kč

ČSN EN 1254-7 (138400) - prosinec 2021

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 7: Tvarovky pro spoje s kovovými trubkami lisováním

350 Kč

ČSN EN 1254-8 (138400) - prosinec 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky pro spoje s plastovými a vícevrstvými trubkami lisováním

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3-2 ed. 3/změna Z1 (184001) - prosinec 2021

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2

Změna bude zrušena k 23. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61784-3-3 ed. 3/změna Z1 (184001) - prosinec 2021

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3

Změna bude zrušena k 9. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-2 ed. 4 (184001) - prosinec 2021

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-3 ed. 4 (184001) - prosinec 2021

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 19980 (195027) - prosinec 2021 nové vydání

Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 1938-2 (253101) - prosinec 2021 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kotoučové kalibry

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105) - prosinec 2021 nové vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a litých háků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105) - prosinec 2021 nové vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 12999 (270540) - prosinec 2021 nové vydání

Jeřáby - Nakládací jeřáby

770 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15085-2 (284401) - prosinec 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.22t

360 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2854-003 (311716) - prosinec 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4866 (317661) - prosinec 2021

Letectví a kosmonautika - Definice nedokonalostí a vad kompozitních materiálů organické matrice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN IEC 60092-350 (326611) - prosinec 2021 nové vydání

Elektrická instalace na lodích - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-121/změna A5 (330050) - prosinec 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-43 (332320) - prosinec 2021

Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2/Oprava 3 (333160) - prosinec 2021

Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 61000-4-30 ed. 3/změna A1 (333432) - prosinec 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie

125 Kč

ČSN EN 50131-6 ed. 3/změna A1 (334591) - prosinec 2021

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

125 Kč

ČSN EN 62676-3 (334592) - prosinec 2021 nové vydání

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní

350 Kč

ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - prosinec 2021 nové vydání

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace

340 Kč

ČSN EN 61968-13/změna Z1 (334900) - prosinec 2021

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61968-13 ed. 2 (334900) - prosinec 2021

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: Společné profily modelů distribuční napájecí soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 730 Kč

ČSN EN IEC 62282-7-2 (336000) - prosinec 2021

Technologie palivových článků - Část 7-2: Zkušební metody - Funkční zkoušky pro jednotlivé články a svazky článků s tuhým oxidem (SOFC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50110-2 ed. 2/Oprava 1 (343100) - prosinec 2021

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

Změna bude zrušena k 23. prosinci 2022.

20 Kč

ČSN EN 61788-17/změna Z1 (345685) - prosinec 2021

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

Změna bude zrušena k 2. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61788-17 ed. 2 (345685) - prosinec 2021

Supravodivost - Část 17: Elektronická měření charakteristických vlastností - Místní kritická hustota proudu a její rozdělení ve velkoplošných supravodivých vrstvách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 34 5791-2-11/změna Z2 (345791) - prosinec 2021

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Změna bude zrušena k 7. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60068-2-38/změna Z1 (345791) - prosinec 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Změna bude zrušena k 29. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-11 (345791) - prosinec 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-11: Zkoušky - Zkouška Ka: Solná mlha

230 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-38 ed. 2 (345791) - prosinec 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-38: Zkoušky - Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

340 Kč

ČSN EN 60216-3 ed. 2/změna Z1 (346416) - prosinec 2021

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60216-3 ed. 3 (346416) - prosinec 2021

Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 3: Předpisy pro výpočet charakteristik dlouhodobé tepelné odolnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50336 ed. 2 (348158) - prosinec 2021 nové vydání

Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

230 Kč

ČSN EN 50336/změna Z1 (348158) - prosinec 2021

Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

Změna bude zrušena k 30. březnu 2024.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60773 (350801) - prosinec 2021

Točivé elektrické stroje - Zkušební metody a přístroje pro měření provozních charakteristik kartáčů

590 Kč

ČSN 35 4185/změna Z2 (354185) - prosinec 2021

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití

65 Kč

ČSN EN 62271-106/změna Z1 (354280) - prosinec 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

Změna bude zrušena k 31. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-106 ed. 2 (354280) - prosinec 2021

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 62053-21 ed. 2/změna A11 (356132) - prosinec 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2/změna A11 (356132) - prosinec 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1 S, 0,2 S a 0,5 S)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 62053-23 ed. 2/změna A11 (356132) - prosinec 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 62053-24 ed. 2/změna A11 (356132) - prosinec 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN IEC 60051-2 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 2: Zvláštní požadavky na ampérmetry a voltmetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60051-3 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 3: Zvláštní požadavky na wattmetry a varmetry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60051-4 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 4: Zvláštní požadavky na kmitočtoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60051-9 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 9: Doporučené zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN IEC 51-2/změna Z1 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN IEC 51-3/změna Z1 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN IEC 51-4/změna Z1 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 4: Speciální požadavky pro kmitoměry

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN IEC 51-9/změna Z1 (356203) - prosinec 2021

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 9: Doporučené zkušební metody

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61326-2-4 ed. 2/změna Z1 (356508) - prosinec 2021

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

Změna bude zrušena k 4. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61326-2-5 ed. 2/změna Z1 (356509) - prosinec 2021

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

Změna bude zrušena k 4. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61326-2-6 ed. 2/změna Z1 (356509) - prosinec 2021

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

Změna bude zrušena k 4. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-4 ed. 3 (356509) - prosinec 2021

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9

230 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-5 ed. 3 (356509) - prosinec 2021

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-5: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení sběrnice pole s rozhraním v souladu s IEC 61784-1

230 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-6 ed. 3 (356509) - prosinec 2021

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-6: Konkrétní požadavky - Zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

230 Kč

ČSN EN IEC 63046 (356658) - prosinec 2021

Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61439-2 ed. 2/změna Z1 (357107) - prosinec 2021

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

Změna bude zrušena k 21. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3 (357107) - prosinec 2021

Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

550 Kč

ČSN EN IEC 63210 (358208) - prosinec 2021

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V

550 Kč

ČSN EN 60286-1 ed. 2/změna A1 (358292) - prosinec 2021

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 62228-5 (358798) - prosinec 2021

Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 5: Ethernetové vysílače-přijímače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 60794-1-24/změna Z1 (359223) - prosinec 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60794-3-70/změna Z1 (359223) - prosinec 2021

Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku

Změna bude zrušena k 12. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-403 (359223) - prosinec 2021

Optické vláknové kabely -- Základní zkušební postupy optických kabelů - Část 1-403: Elektrické zkušební metody - Zkouška elektrické kontinuity metalických prvků kabelu, metoda H3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-70 ed. 2 (359223) - prosinec 2021

Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-111-8/změna Z1 (359255) - prosinec 2021

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-8: Těsněná krytí pro kategorii G - Povrchová

Změna bude zrušena k 12. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-08 ed. 2 (359255) - prosinec 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111-08: Těsněná krytí kategorie G - Povrchová

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62148-21 ed. 2 (359274) - prosinec 2021 nové vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62148-21/změna Z1 (359274) - prosinec 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Změna bude zrušena k 27. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 63203-204-1 (359350) - prosinec 2021

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textílie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných volnočasových a sportovních oděvů pro systémy s e-textíliemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61243-1/změna Z1 (359724) - prosinec 2021

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

Změna bude zrušena k 26. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61243-1 ed. 2 (359724) - prosinec 2021

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

590 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61995-1/změna A11 (360615) - prosinec 2021

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2/změna A11 (361045) - prosinec 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

125 Kč

ČSN EN 60335-2-77 ed. 3/změna Z1 (361045) - prosinec 2021

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou

Změna bude zrušena k 6. srpnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A15 (361050) - prosinec 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 60335-2-17 ed. 3/změna A2 (361050) - prosinec 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

190 Kč

ČSN EN IEC 63327 (361060) - prosinec 2021

Automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití - Zvláštní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-3 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky

570 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-7 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

530 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-7/změna A11 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily

190 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-3 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

1 000 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-3/změna A11 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy

230 Kč

ČSN EN 60745-2-3 ed. 2/změna Z1 (361551) - prosinec 2021

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

Změna bude zrušena k 3. květnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60086-1 ed. 5/změna Z1 (364110) - prosinec 2021

Primární baterie - Část 1: Obecně

Změna bude zrušena k 1. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60086-2 ed. 5/změna Z1 (364110) - prosinec 2021

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Změna bude zrušena k 1. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60086-3 ed. 4/změna Z1 (364110) - prosinec 2021

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Změna bude zrušena k 1. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60086-1 ed. 6 (364110) - prosinec 2021

Primární baterie - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN IEC 60086-2 ed. 6 (364110) - prosinec 2021

Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60086-3 ed. 5 (364110) - prosinec 2021

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62920/změna A1 (364641) - prosinec 2021

Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60601-1-10/změna A2 (364801) - prosinec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

230 Kč

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2/změna A1 (364801) - prosinec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

230 Kč

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3/změna A2 (364801) - prosinec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

230 Kč

ČSN EN 60601-2-65/změna A2 (364801) - prosinec 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení

125 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 3/změna A11 (367750) - prosinec 2021

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

230 Kč

ČSN ISO/IEC 19989-1 (369859) - prosinec 2021

Bezpečnost informací - Kritéria a metodika pro hodnocení bezpečnosti biometrických systémů - Část 1: Rámec

550 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61386-21/změna Z1 (370000) - prosinec 2021

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

Změna bude zrušena k 17. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61386-22/změna Z1 (370000) - prosinec 2021

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy

Změna bude zrušena k 17. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61386-23/změna Z1 (370000) - prosinec 2021

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy

Změna bude zrušena k 17. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2 (370000) - prosinec 2021

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.22t

355 Kč

ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2 (370000) - prosinec 2021

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.22t

355 Kč

ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2 (370000) - prosinec 2021

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.22t

355 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 17415-2 (383386) - prosinec 2021

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 2: Průmyslově vyráběné tvarovky pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17415-3 (383386) - prosinec 2021

Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 3: Průmyslově vyráběné ocelové armatury pro ocelové nebo plastové trubky, polyurethanovou tepelnou izolaci a vnější opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3-8 (389100) - prosinec 2021 nové vydání

Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Požadavky na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky přenosných hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar, které splňují požadavky EN 3-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17446 (389235) - prosinec 2021

Hasicí zařízení v komerčních kuchyních - Požadavky na navrhování, dokumentaci a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10216-5 (420261) - prosinec 2021 nové vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

440 Kč

ČSN EN 10250-4 (420289) - prosinec 2021 nové vydání

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli

230 Kč

ČSN EN 10371 (420312) - prosinec 2021 nové vydání

Kovové materiály - Metoda penetrační SP zkoušky

550 Kč

ČSN EN 10373 (420473) - prosinec 2021

Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ocelí za použití modelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10070 (420756) - prosinec 2021 nové vydání

Kovové prášky - Stanovení specifického povrchu obálky měřením propustnosti vzduchu práškovým ložem za podmínek ustáleného proudění

340 Kč

ČSN EN ISO 683-5 (420931) - prosinec 2021 nové vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 5: Oceli k nitridování

340 Kč

ČSN EN 10217-7 (421043) - prosinec 2021 nové vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

440 Kč

ČSN ISO 15093 (421667) - prosinec 2021

Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení ryzosti zlata, platiny a palladia - Diferenční metoda s použitím ICP-OES

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 15096 (421668) - prosinec 2021

Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení ryzosti stříbra - Diferenční metoda s použitím ICP-OES

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 22764 (421669) - prosinec 2021

Klenotnictví a drahé kovy - Ryzosti pájek používaných při pájení klenotnických slitin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ISO 24016 (421670) - prosinec 2021

Klenotnictví a drahé kovy - Třídění broušených diamantů - Terminologie, klasifikace a metody identifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 24018 (421671) - prosinec 2021

Klenotnictví a drahé kovy - Specifikace pro zlatý slitek o hmotnosti 1 kg

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 5681 (470011) - prosinec 2021 nové vydání

Zařízení na ochranu rostlin - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601) - prosinec 2021 nové vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.22t

465 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138) - prosinec 2021 nové vydání

Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11132 (560696) - prosinec 2021

Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro monitorování výkonu kvantitativního senzorického panelu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6321 (588755) - prosinec 2021 nové vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení bodu tání v otevřené kapiláře - Bod tání posunem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 1402 (635414) - prosinec 2021 nové vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkoušky hydrostatickým tlakem

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - prosinec 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3219-1 (640347) - prosinec 2021

Reologie - Část 1: Slovník a značky používané u rotačních a oscilačních měření reologických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3219-2 (640347) - prosinec 2021

Reologie - Část 2: Obecné zásady rotačních a oscilačních měření reologických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14632 (643045) - prosinec 2021 nové vydání

Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - prosinec 2021 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN ISO 7823-3 (643414) - prosinec 2021 nové vydání

Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 3: Kontinuálně lité desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16486-5 (646409) - prosinec 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11296-4/změna A1 (646420) - prosinec 2021

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

TNI CEN/TR 17674 (659802) - prosinec 2021

Produkty z biologického materiálu - Použití stabilních izotopových poměrů uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku jako nástroje pro ověření původu suroviny z biologického materiálu a charakteristik výrobních postupů - Přehled příslušných existujících použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 16360 (672013) - prosinec 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - prosinec 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky na hliníku a slitinách hliníku pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z reaktoplastických práškových nátěrových hmot

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17416 (700586) - prosinec 2021 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 459-2 (722201) - prosinec 2021 nové vydání

Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10845-1 (730090) - prosinec 2021 nové vydání

Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10845-2 (730090) - prosinec 2021 nové vydání

Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-4 (730090) - prosinec 2021 nové vydání

Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 15643 (730901) - prosinec 2021

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - prosinec 2021 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - prosinec 2021 nové vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P 73 2404 (732404) - prosinec 2021 nové vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

440 Kč

ČSN EN 13231-2 (736374) - prosinec 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Přejímka reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách, výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení

550 Kč

ČSN EN 1793-6 +A1 (737060) - prosinec 2021 nové vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1018 (755891) - prosinec 2021 nové vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

230 Kč

ČSN EN ISO 22515 (757634) - prosinec 2021

Kvalita vod - Železo 55 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13162 (757636) - prosinec 2021 nové vydání

Kvalita vod - Uhlík 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 16075-1 (759023) - prosinec 2021

Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 1: Základ projektu opětovného využití pro závlahy

350 Kč

76 Služby

ČSN 76 1110/Oprava 1 (761110) - prosinec 2021

Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, apartmánový hotel a apartmánový komplex

20 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 18219-1 (793892) - prosinec 2021

Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 1: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18219-2 (793892) - prosinec 2021

Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 2: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů se středním řetězcem (MCCP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16186 (795642) - prosinec 2021

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 2313-1 (800820) - prosinec 2021

Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 1: Metoda horizontálně složeného vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2313-2 (800820) - prosinec 2021

Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 2: Metoda vertikálně složeného vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN P CEN/TS 17638 (834753) - prosinec 2021

Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu - Referenční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21640 (838302) - prosinec 2021

Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN ISO 21656 (838307) - prosinec 2021 nové vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela

230 Kč

ČSN EN ISO 21660-3 (838318) - prosinec 2021 nové vydání

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11199-1 (841012) - prosinec 2021 nové vydání

Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chodítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 20417 (850004) - prosinec 2021

Zdravotnické prostředky - Informace poskytované výrobcem

590 Kč

ČSN EN ISO 11737-1/změna A1 (855260) - prosinec 2021

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích

190 Kč

ČSN EN ISO 17511 ed. 2 (857020) - prosinec 2021 nové vydání

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Požadavky na stanovení metrologické návaznosti hodnot přiřazených kalibrátorům, kontrolním materiálům pravdivosti a humánním vzorkům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17511/změna Z1 (857020) - prosinec 2021

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická návaznost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům

Změna bude zrušena k 30. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 20184-3 (857031) - prosinec 2021

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-3/změna Z1 (857031) - prosinec 2021

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Změna bude zrušena k 31. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 23118 (857033) - prosinec 2021

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomy v moči, krevním séru a plazmě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16945/změna Z1 (857033) - prosinec 2021

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě

Změna bude zrušena k 30. červnu 2024.

32 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 718-1 V2.2.1 (875064) - prosinec 2021

Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 296 V2.2.1 (875125) - prosinec 2021

Vysílače digitální zemské televize - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 347-1 V2.1.1 (875187) - prosinec 2021

Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 2 700 MHz až 2 900 MHz (pásmo S)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 347-2 V2.1.1 (875187) - prosinec 2021

Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 2: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 5 250 MHz až 5 850 MHz (pásmo C)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 347-3 V2.1.1 (875187) - prosinec 2021

Meteorologické radary - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Meteorologický radarový senzor provozovaný v kmitočtovém pásmu 9 300 MHz až 9 500 MHz (pásmo X)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 372-1 V1.2.1 (876055) - prosinec 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Část 1: Venkovní jednotky přijímací v kmitočtovém pásmu 10,7 GHz až 12,75 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 372-2 V1.2.1 (876055) - prosinec 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Část 2: Vnitřní jednotky - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (879053) - prosinec 2021

Přijímače zvukového vysílání - Část 3: Služba FM zvukového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (879053) - prosinec 2021

Přijímače zvukového vysílání - Část 4: Služba DAB zvukového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 20957-2 (940201) - prosinec 2021

Stacionární tréninková zařízení - Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20957-7 (940201) - prosinec 2021

Stacionární tréninková zařízení - Část 7: Veslovací zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - prosinec 2021 nové vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17488 (961534) - prosinec 2021

Ochrana kulturního dědictví - Postup analytického hodnocení pro výběr metod čištění porézních anorganických materiálů použitých u památkových objektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19116/změna A1 (979835) - prosinec 2021

Geografická informace - Polohové služby

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - prosinec 2021 nové vydání

Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč