ČSN (normy i změny) z listopadu 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14031 (010931) - listopad 2021 nové vydání

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice

570 Kč

ČSN ISO 14097 (010997) - listopad 2021

Management skleníkových plynů a souvisící činnosti - Rámec zahrnující zásady a požadavky týkající se posuzování a vykazování investic a finančních činností souvisejících se změnou klimatu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 11202/změna A1 (011618) - listopad 2021

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

125 Kč

ČSN ISO 8297/změna Amd. 1 (011668) - listopad 2021

Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 6414 (013510) - listopad 2021 nové vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Technické výkresy výrobků ze skla

230 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - listopad 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou

230 Kč

ČSN P ISO/TS 20559 (018012) - listopad 2021

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Pokyny pro výtváření a používání systému bezpečnostního značení

340 Kč

ČSN ISO 20684-1 (018277) - listopad 2021

Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP modulů na straně infrastruktury - Část 1: Přehled

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 898-3/změna A1 (021005) - listopad 2021

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12385-5 (024302) - listopad 2021 nové vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

360 Kč

ČSN EN 13411-9 (024470) - listopad 2021

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 4518 (038190) - listopad 2021

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Profilometrická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - listopad 2021 nové vydání

Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - listopad 2021

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - listopad 2021

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - listopad 2021

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN ISO 22826 (051138) - listopad 2021 nové vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)

340 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - listopad 2021

Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-1 (060315) - listopad 2021 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1264-2 (060315) - listopad 2021 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - listopad 2021 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1264-4 (060315) - listopad 2021 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1264-5 (060315) - listopad 2021 nové vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Stanovení tepelného výkonu stěnového a stropního vytápění a podlahového, stěnového a stropního chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 437 (061001) - listopad 2021 nové vydání

Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů

440 Kč

ČSN EN 17476 (061464) - listopad 2021

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16282-3 +A1 (127133) - listopad 2021 nové vydání

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16282-7 +A1 (127133) - listopad 2021 nové vydání

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1488 (135801) - listopad 2021 nové vydání

Armatury budov - Expansní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

14 Chladicí technika

ČSN P CEN/TS 17606 (140701) - listopad 2021

Instalace chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17607 (140702) - listopad 2021

Provoz, servis, údržba, opravy a vyřazení chladicích, klimatizačních a tepelných čerpadel obsahujících hořlavá chladiva, doplnění stávajících norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3 ed. 3/změna Z1 (184001) - listopad 2021

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů

Změna bude zrušena k 23. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-3 ed. 4 (184001) - listopad 2021

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62769-150-1 (184005) - listopad 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 150-1: Profily - ISA 100 WIRELESS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62714-4/Oprava 1 (184021) - listopad 2021

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 369 (200031) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Značky pro označení na obráběcích strojích

570 Kč

ČSN ISO 26303 (200070) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Vyhodnocení krátkodobé způsobilosti obráběcích procesů na kovoobráběcích strojích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 8525 (200302) - listopad 2021

Hluk emitovaný obráběcími stroji - Provozní podmínky pro kovoobráběcí stroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3442-1 (201007) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 1: Ručně ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3442-2 (201007) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 2: Strojově ovládaná sklíčidla s čelistmi typu pero a drážka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3442-3 (201007) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Rozměry a geometrické zkoušky samostředicích sklíčidel s dvoudílnými čelistmi - Část 3: Strojově ovládaná sklíčidla se zoubkovanými čelistmi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 666 (201525) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Příruby s nábojem pro upínání brousicích kotoučů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 23848-1 (202001) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Kuličkové drážkování - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 23848-2 (202001) - listopad 2021

Obráběcí stroje - Kuličkové drážkování - Část 2: Dynamické a statické zatížení a životnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3408-2 (205710) - listopad 2021 nové vydání

Kuličkové šrouby - Část 2: Jmenovité průměry, stoupání, rozměry matic a montážních šroubů - Metrická řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3408-3 (205710) - listopad 2021

Kuličkové šrouby - Část 3: Podmínky přejímky a přejímací zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3408-4 (205710) - listopad 2021

Kuličkové šrouby - Část 4: Statická axiální tuhost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3408-5 (205710) - listopad 2021

Kuličkové šrouby - Část 5: Statické a dynamické hodnoty axiálního zatížení a provozní životnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 60584-3/změna Z1 (258331) - listopad 2021

Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení

Změna bude zrušena k 23. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60584-3 ed. 2 (258331) - listopad 2021

Termoelektrické články - Část 3: Prodlužovací a kompenzační vedení - Systém tolerancí a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 115-2 ed. 2 (274802) - listopad 2021

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17343 (280003) - listopad 2021 nové vydání

Drážní aplikace - Obecné termíny a definice

440 Kč

ČSN EN 17023 (280331) - listopad 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Údržba železničních vozidel - Tvorba a změna plánu údržby

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-3 (280555) - listopad 2021

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-3: Vybavení a aplikace - Přilnavé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-3 (280555) - listopad 2021

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-3: Vlastnosti a charakteristiky - Přilnavé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14198 +A2 (284021) - listopad 2021

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4700-002 (311258) - listopad 2021 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorné oceli a slitiny - Tvářené výrobky - Technická specifikace - Část 002: Tyče a profily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4825 (312124) - listopad 2021

Letectví a kosmonautika - Ocel X12CrNiMoV12-3 (1.4938) - Tavená na vzduchu a přetavená odtavnou elektrodou - Kalená a popouštěná - Tyče - De <= 150 mm - 900 MPa <= Rm <= 1 100 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 12215-5 (321160) - listopad 2021 nové vydání

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Návrhové tlaky působící na monotrupy, návrhová napětí, stanovení rozměrů

945 Kč

ČSN EN ISO 8849 ed. 2 (325140) - listopad 2021

Malá plavidla - Elektricky poháněná drenážní čerpadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(466)/změna A2 (330050) - listopad 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

65 Kč

ČSN IEC 50(712)/změna A1 (330050) - listopad 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény

190 Kč

ČSN IEC 60050-131/změna A4 (330050) - listopad 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-1 (342710) - listopad 2021 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 60068-2-20/změna Z1 (345791) - listopad 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

Změna bude zrušena k 4. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-20 ed. 2 (345791) - listopad 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-20: Zkoušky - Zkouška Ta a Tb: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

340 Kč

ČSN EN 62044-2/Oprava 1 (345886) - listopad 2021

Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 2: Magnetické vlastnosti při nízké budicí úrovni

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61007 ed. 2/Oprava 1 (351062) - listopad 2021

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3/Oprava 1 (351330) - listopad 2021

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

20 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4/Oprava 2 (354101) - listopad 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

20 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-30 (359223) - listopad 2021

Optické vláknové kabely - Část 4-30: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely s fázovými vodiči s optickými vlákny (OPPC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-15 ed. 2/změna Z1 (359274) - listopad 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny

Změna bude zrušena k 4. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62148-15 ed. 3 (359274) - listopad 2021

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-3 (359350) - listopad 2021

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-3: Elektronické textilie - Stanovení elektrické rezistance vodivých textílií při simulovaném mikroklimatu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60809 ed. 2/změna Z1 (360180) - listopad 2021

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna bude zrušena k 12. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60809 ed. 3 (360180) - listopad 2021

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60838-1 ed. 3/změna A11 (360385) - listopad 2021

Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62841-3-1/změna A1 (361510) - listopad 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

190 Kč

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3/změna A2 (361960) - listopad 2021

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

190 Kč

ČSN EN IEC 63056/Oprava 1 (364328) - listopad 2021

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61215-1-1/změna Z1 (364631) - listopad 2021

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku

Změna bude zrušena k 30. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61215-1-2/změna Z1 (364631) - listopad 2021

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)

Změna bude zrušena k 16. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61215-1-3/změna Z1 (364631) - listopad 2021

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku

Změna bude zrušena k 30. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61215-1-4/změna Z1 (364631) - listopad 2021

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2

Změna bude zrušena k 30. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61215-1/změna Z1 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení

Změna bude zrušena k 30. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61215-2/změna Z1 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy

Změna bude zrušena k 31. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61215-1 ed. 2 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-1 ed. 2 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-2 ed. 2 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-3 ed. 2 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61215-1-4 ed. 2 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(ln,GA)(S,Se)2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61215-2 ed. 2 (364631) - listopad 2021

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 80601-2-35/změna Z1 (364801) - listopad 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

Změna bude zrušena k 16. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3 (364801) - listopad 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 60601-2-35 (364801) - listopad 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-50 ed. 3 (364801) - listopad 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80601-2-87 (364801) - listopad 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-87: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních ventilátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62787 (367753) - listopad 2021

Koncentrátorové fotovoltaické (CPV) solární články a sestavy článků na nosiči (CoC) - Kvalifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2/změna Amd. 1 (369760) - listopad 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3/změna Amd. 1 (369760) - listopad 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3/změna Amd. 2 (369760) - listopad 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4/změna Amd. 1 (369760) - listopad 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4/změna Amd. 2 (369760) - listopad 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu

125 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27100 (369771) - listopad 2021

Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27014 (369790) - listopad 2021

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Správa a řízení bezpečnosti informací

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20257-2 (386613) - listopad 2021

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 2: Specifikace FSRU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14972-3 (389260) - listopad 2021

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 3: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro kanceláře, školy a hotely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14557 (389502) - listopad 2021 nové vydání

Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5001 (395001) - listopad 2021 nové vydání

Expanzní zbraně a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení

190 Kč

ČSN 39 5003 (395003) - listopad 2021 nové vydání

Civilní palné zbraně - Obecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení

230 Kč

ČSN 39 5305/změna Z1 (395305) - listopad 2021

Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů

125 Kč

ČSN 39 5306 (395306) - listopad 2021 nové vydání

Zbraně pro civilní potřebu - Zařízení pro měření tlaku - Technické požadavky

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10216-5 (420261) - listopad 2021

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10250-4 (420289) - listopad 2021

Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13603 (420433) - listopad 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro posouzení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice

230 Kč

ČSN EN ISO 683-5 (420931) - listopad 2021

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 5: Oceli k nitridování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10217-7 (421043) - listopad 2021

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13601 (421502) - listopad 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice

340 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - listopad 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice

340 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 10329 (441343) - listopad 2021 nové vydání

Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 349 (441374) - listopad 2021 nové vydání

Černá uhlí - Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 6540 (461016) - listopad 2021

Kukuřice - Stanovení obsahu vlhkosti (v mletých zrnech a v celých zrnech)

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 8437-1/změna Z1 (479022) - listopad 2021

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

65 Kč

ČSN EN ISO 8437-2/změna Z1 (479022) - listopad 2021

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety

65 Kč

ČSN EN ISO 8437-3/změna Z1 (479022) - listopad 2021

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou

65 Kč

ČSN EN ISO 8437-4/změna Z1 (479022) - listopad 2021

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky

65 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13647 (492138) - listopad 2021 nové vydání

Dřevěné podlahoviny a dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17456 (492143) - listopad 2021

Dřevěné podlahoviny a parkety - Stanovení delaminace vrchní vrstvy vícevrstvých dílců - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19085-10/Oprava 1 (496070) - listopad 2021

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

20 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 12625-17 (500371) - listopad 2021

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 17: Stanovení rozpadu ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 638-1 (500417) - listopad 2021

Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 1: Materiály v pevné formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 638-2 (500417) - listopad 2021

Papír, lepenka, vlákniny a nanomateriály z celulózy - Stanovení obsahu sušiny metodou sušení v sušárně - Část 2: Suspenze nanomateriálů z celulózy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1034-1 (507010) - listopad 2021 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17203 (560004) - listopad 2021 nové vydání

Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách metodou HPLC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23036-1 (560120) - listopad 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 1: Metoda UV po stlačení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23036-2 (560120) - listopad 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 2: Metoda umělého trávení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 14501 (570540) - listopad 2021 nové vydání

Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 7233 (635204) - listopad 2021 nové vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Stanovení odolnosti proti podtlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 16929 (640540) - listopad 2021 nové vydání

Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování ve zkoušce v poloprovozním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - listopad 2021 nové vydání

Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč

ČSN EN 15344 (645803) - listopad 2021 nové vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17627 (645813) - listopad 2021

Plasty - Recyklované plasty - Stanovení obsahu pevných kontaminantů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 13736 (656067) - listopad 2021 nové vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

TNI CEN/TR 17544 (656137) - listopad 2021

Motorová paliva - Zpráva o studiích o tendenci blokování filtru za nízkých teplot (CS-FBT) pro methylestery mastných kyselin (FAME) jako složky pro motorovou naftu a pro motorové nafty obsahující FAME až do 30 % (V/V)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17548 (656173) - listopad 2021

Motorová paliva - Problémy na trhu s motorovou naftou - Průzkum zaměřený na abrazivní nečistoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 276 (670511) - listopad 2021 nové vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670690) - listopad 2021 nové vydání

Zkouška trvalého hoření kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2409/Oprava 1 (673085) - listopad 2021

Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

20 Kč

ČSN EN ISO 28199-1 (673131) - listopad 2021 nové vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 1: Terminologie a příprava zkušebních vzorků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16274 (681580) - listopad 2021 nové vydání

Metoda pro analýzu alergenů - Kvantifikace rozšířeného seznamu 57 potenciálních alergenů ve vonných látkách vhodných k přímé analýze metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-1 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13445-10 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 10: Doplňující požadavky na nádoby z niklu a jeho slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 300 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - listopad 2021 nové vydání

Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16907-7 (721017) - listopad 2021

Zemní práce - Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - listopad 2021 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15193-1 +A1 (730327) - listopad 2021 nové vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - listopad 2021

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

570 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - listopad 2021

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - listopad 2021

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - listopad 2021 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - listopad 2021 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - listopad 2021 nové vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

770 Kč

ČSN EN 12390-1 (731302) - listopad 2021 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - listopad 2021 nové vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - listopad 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje

440 Kč

ČSN EN 14730-2 (736362) - listopad 2021 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1871 (737014) - listopad 2021 nové vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Barvy, termoplasty a plasty za studena - Fyzikální vlastnosti

440 Kč

ČSN EN 1463-2 (737018) - listopad 2021

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 1627 (746001) - listopad 2021

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1628 (746002) - listopad 2021

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1629 (746003) - listopad 2021

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1630 (746004) - listopad 2021

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17508 (746708) - listopad 2021

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Názvosloví materiálů na bázi PVC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - listopad 2021 nové vydání

Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0000 (750000) - listopad 2021 nové vydání

Vodní hospodářství - Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 75 5355 (755355) - listopad 2021 nové vydání

Vodojemy

340 Kč

ČSN EN 14654-4 (756902) - listopad 2021 nové vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů

340 Kč

ČSN EN 17233 (757738) - listopad 2021

Kvalita vod - Návod pro hodnocení účinnosti a souvisících metrik migračních zařízení s použitím telemetrie

440 Kč

76 Služby

ČSN EN 15565 (761202) - listopad 2021 nové vydání

Služby cestovního ruchu - Požadavky na odbornou přípravu a kvalifikační programy pro průvodce cestovního ruchu

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 14931 (792310) - listopad 2021 nové vydání

Usně - Usně na oděvy (kromě kožešin) - Specifikace a postupy odběru vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1140 (808628) - listopad 2021 nové vydání

Textilní lana - Polyamid - 3-,4-,8- a 12pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - listopad 2021 nové vydání

Textilní lana - Polyester - 3-, 4-,8- a 12pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - listopad 2021 nové vydání

Textilní lana - Polypropylenová štípaná fólie, monofilament a multifilament (PP2) a vysoce pevný polypropylenový multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 12100/Oprava 2 (833001) - listopad 2021

Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

20 Kč

ČSN EN ISO 23266 (836448) - listopad 2021

Kvalita půdy - Zkouška inhibice reprodukce pancířníků (Oppia nitens) exponovaných kontaminantům v půdě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17225-2 (838202) - listopad 2021 nové vydání

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety

230 Kč

ČSN EN ISO 23343-1 (838203) - listopad 2021

Tuhá biopaliva - Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy - Část 1: Pelety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1789 (842110) - listopad 2021 nové vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 80369-7 (852112) - listopad 2021 nové vydání

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 7: Konektory pro intravaskulární nebo podkožní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13408-6 (855264) - listopad 2021 nové vydání

Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 6: Izolátorové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23445 (856063) - listopad 2021

Stomatologie - Tkáňové trepany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23940 (856066) - listopad 2021

Stomatologie - Exkavátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17626 (857040) - listopad 2021

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro lidské vzorky - Izolovaná DNA mikrobiomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 301549 (870009) - listopad 2021 nové vydání

Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 319 401 V2.3.1 (874006) - listopad 2021

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.3.1 (874007) - listopad 2021

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.3.1 (874007) - listopad 2021

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.4.4 (874008) - listopad 2021

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.6.1 (875031) - listopad 2021

Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 746 V1.1.1 (875186) - listopad 2021

Námořní lokační systémy - Rádiové vysílače a přijímače pro rádiové spoje v námořních rádiových lokačních systémech provozovaných v kmitočtovém pásmu 9 GHz (pásmo X)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 186 V2.2.1 (876046) - listopad 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 303 980 V1.2.1 (876057) - listopad 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemské stanice pevné a v pohybu komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 16582-1 +A1 (940929) - listopad 2021 nové vydání

Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN/TR 15071/Oprava 1 (943020) - listopad 2021

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 71-13 ed. 2 (943095) - listopad 2021 nové vydání

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

340 Kč

ČSN EN 71-13/změna Z1 (943095) - listopad 2021

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19148 (979868) - listopad 2021 nové vydání

Geografická informace - Lineární odkazy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč