ČSN EN 71-13 ed. 2 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-13 ed. 2 Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument platí pro stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy, hry podněcující chuťové vjemy a doplňkové soupravy. Stanovuje požadavky na používání látek a směsí a v některých případech na jejich množství a koncentrace ve stolních hrách podněcujících čichové vjemy, kosmetických soupravách, hrách podněcujících chuťové vjemy a doplňkových soupravách pro tyto hry nebo soupravy.
Tyto látky a směsi jsou:
- klasifikované jako nebezpečné podle právních předpisů ES týkajících se nebezpečných látek [15, 16] a nebezpečných směsí [17];
- látky a směsi, které by mohly v nadměrném množství poškodit zdraví dětí, které je používají, a které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a
- jakákoli jiná chemická látka a směs (jakékoliv jiné chemické látky a směsi) dodávaná se sadou.
Kromě toho tento dokument uvádí alergenní vonné látky, které jsou zakázané v hračkách, požadavky, zejména pokud jde o alergenní vonné látky, a požadavky na soupis obsahu, návod k použití, na zařízení určené k používání při činnosti a na používání vysoce hořlavých kapalin.
Tento dokument se nevztahuje na kosmetické hračky, například kosmetiku pro panenky.
POZNÁMKA - Termíny "látka" a "směs" jsou definovány v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 [14] a v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 [13].

Označení ČSN EN 71-13 ed. 2 (943095)
Katalogové číslo 513607
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2021
Datum účinnosti 1. 12. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135136070
Norma byla zrušena k 1. 12. 2022
a nahrazena ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Tato norma nahradila ČSN EN 71-13 (943095) z listopadu 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

foo