ČSN EN 71-13 +A1 (943095)

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-13 +A1 Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument platí pro stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy, hry podněcující chuťové vjemy a doplňkové soupravy. Stanovuje požadavky na používání látek a směsí a v některých případech na jejich množství a koncentrace ve stolních hrách podněcujících čichové vjemy, kosmetických soupravách, hrách podněcujících chuťové vjemy a doplňkových soupravách pro tyto hry nebo soupravy.
Tyto látky a směsi jsou:
- klasifikované jako nebezpečné podle právních předpisů ES týkajících se nebezpečných látek [13] a nebezpečných směsí [13];
- látky a směsi, které by mohly v nadměrném množství poškodit zdraví dětí, které je používají, a které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a
- jakákoli jiná chemická látka a směs (jakékoliv jiné chemické látky a směsi) dodávaná se sadou.
Kromě toho tento dokument uvádí alergenní vonné látky, které jsou zakázané v hračkách, požadavky, zejména pokud jde o alergenní vonné látky, a požadavky na soupis obsahu, návod k použití, na zařízení určené k používání při činnosti a na používání vysoce hořlavých kapalin.
Tento dokument se nevztahuje na kosmetické hračky, například kosmetiku pro panenky.
POZNÁMKA - Termíny "látka" a "směs" jsou definovány v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 [14] a v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 [13].

Označení ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Katalogové číslo 516085
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2022
Datum účinnosti 1. 12. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135160853
Tato norma nahradila ČSN EN 71-13 ed. 2 (943095) z listopadu 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

foo