ČSN (normy i změny) z října 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10013 (010331) - říjen 2021

Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím

340 Kč

ČSN ISO 21500 (010345) - říjen 2021 aktuální vydání

Management projektů, programů a portfolií - Kontext a koncepce

340 Kč

ČSN ISO 37301 (010394) - říjen 2021

Systémy managementu shody - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 14009 (010909) - říjen 2021

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CWA 17675 (010960) - říjen 2021

Mapování povinných a dobrovolných nástrojů pro řízení uhlíkového hospodářství v EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 14091 (010991) - říjen 2021

Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - říjen 2021 aktuální vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21362 (012031) - říjen 2021

Nanotechnologie - Analýza nanoobjektů pomocí rozdělení na díly asymetrickým a odstředivým polem toku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6410-3 (013213) - říjen 2021

Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 62648/změna A1 (013766) - říjen 2021

Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC

125 Kč

ČSN EN 12543-2 (015013) - říjen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 17496 (018489) - říjen 2021

Kooperativní inteligentní dopravní systémy - Komunikační profily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21184 (018506) - říjen 2021

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Rámec pro správu dat GT (GTDM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-5 (024302) - říjen 2021

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11124-5 (038234) - říjen 2021

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace kovových otryskávacích prostředků - Část 5: Sekaný ocelový drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 8205 (052031) - říjen 2021

Zařízení pro odporové svařování - Vodou chlazené sekundární spojovací kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10225 (052115) - říjen 2021 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

125 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-5 (075303) - říjen 2021 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 52127-1 (120556) - říjen 2021

Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14644-17 (125301) - říjen 2021

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 17: Využití rychlosti usazování částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - říjen 2021 aktuální vydání

Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - říjen 2021 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - říjen 2021 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1515-4 (131501) - říjen 2021

Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice - Část 4: Výběr šroubů pro zařízení podléhající směrnici pro tlaková zařízení 2014/68/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19879 (131850) - říjen 2021 aktuální vydání

Spoje kovových potrubí pro hydraulické/pneumatické systémy a pro obecné použití - Metody zkoušení spojů pro hydraulické/pneumatické systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22153 (133001) - říjen 2021

Elektrické pohony pro průmyslové armatury - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 16867 (165195) - říjen 2021

Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13126-2 (166111) - říjen 2021 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Okenní klika - půloliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13126-7 (166111) - říjen 2021 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 7: Okenní sklapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62769-1/změna Z1 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled

Změna bude zrušena k 12. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62769-2/změna Z1 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI

Změna bude zrušena k 12. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62769-3/změna Z1 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server FDI

Změna bude zrušena k 12. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62769-4/změna Z1 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI

Změna bude zrušena k 12. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62769-5/změna Z1 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI

Změna bude zrušena k 12. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62769-6/změna Z1 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování FDI

Změna bude zrušena k 12. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62769-7/změna Z1 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení FDI

Změna bude zrušena k 12. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-1 ed. 2 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-2 ed. 2 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 2: Klient FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62769-3 ed. 2 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 3: Server

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62769-4 ed. 2 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 4: Soubor části FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN IEC 62769-5 ed. 2 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 5: Informační model FDI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62769-6 ed. 2 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 6: Technologie mapování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62769-7 ed. 2 (184005) - říjen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 7: Komunikační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-3 (200300) - říjen 2021 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459-9 (268804) - říjen 2021

Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-70 ed. 3 (274003) - říjen 2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14752 (280326) - říjen 2021

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel

Norma byla zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15625 (284058) - říjen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1501-1 (300350) - říjen 2021 aktuální vydání

Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1501-1 +A1/změna Z1 (300350) - říjen 2021

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním

Změna byla zrušena k 31. březnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1501-2 (300350) - říjen 2021 aktuální vydání

Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 1501-2 +A1/změna Z1 (300350) - říjen 2021

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

Změna byla zrušena k 31. březnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (300350) - říjen 2021 aktuální vydání

Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1501-3/změna Z1 (300350) - říjen 2021

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

Změna byla zrušena k 31. březnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (300350) - říjen 2021 aktuální vydání

Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1501-5/změna Z1 (300350) - říjen 2021

Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu

Změna byla zrušena k 31. březnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17347 (307102) - říjen 2021

Silniční vozidla - Stroje pro montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3572 (313986) - říjen 2021

Letectví a kosmonautika - Sestava ohebných hadic z PTFE se spirálovou vnitřní trubicí pro jmenovitý tlak do 6 800 kPa a titanovou tvarovkou 8°30' - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 6099 (314783) - říjen 2021

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kulovým kluzným ložiskem, kov na kov - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 8666 (320801) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Základní údaje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.22t

475 Kč

ČSN EN ISO 11591 (321216) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště

230 Kč

ČSN EN ISO 8848 (324230) - říjen 2021

Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 8099-2 (325532) - říjen 2021

Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 2: Systémy zpracování odpadních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326615) - říjen 2021 aktuální vydání

Malá plavidla - Elektrický pohonný systém

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(411)/změna A2 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

65 Kč

ČSN IEC 50(702)/změna A6 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

65 Kč

ČSN IEC 50(705)/změna A6 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

125 Kč

ČSN IEC 50(725)/změna A3 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

125 Kč

ČSN IEC 50(726)/změna A6 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody

125 Kč

ČSN IEC 50(731)/změna A6 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

125 Kč

ČSN IEC 50(801)/změna A2 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 50(801)/změna A3 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

65 Kč

ČSN IEC 60050-112/změna A2 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky

190 Kč

ČSN IEC 60050-121/změna A4 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN IEC 60050-151/změna A5 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

65 Kč

ČSN IEC 60050-561/změna A3 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

125 Kč

ČSN IEC 60050-713/změna A5 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

190 Kč

ČSN IEC 60050-802/změna A1 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk

65 Kč

ČSN IEC 60050-841/změna A1 (330050) - říjen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev

65 Kč

ČSN EN 55011 ed. 4/změna A2 (334225) - říjen 2021

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

190 Kč

ČSN EN 50136-3/změna A1 (334596) - říjen 2021

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT)

190 Kč

ČSN EN 50695 (334597) - říjen 2021

Veřejně adresované - obecné - nouzové poplachové systémy, komunikační systémy pro námořní aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61970-457 (334910) - říjen 2021

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 457: Profily dynamiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

ČSN EN IEC 62325-451-7 (335000) - říjen 2021

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-7: Vyrovnávací procesy, kontextové modely a modely sestavení pro evropský typ trhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50696 (341590) - říjen 2021

Kontaktní rozhraní pro automatická připojovací zařízení

590 Kč

ČSN EN 61851-21/změna Z2 (341590) - říjen 2021

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61851-21-2 (341590) - říjen 2021

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-2: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení - EMC požadavky na externí nabíjecí systémy elektrického vozidla

550 Kč

ČSN EN IEC 61851-25 (341590) - říjen 2021

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení

570 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61800-1/změna Z1 (351720) - říjen 2021

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

Změna bude zrušena k 23. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61800-1 ed. 2 (351720) - říjen 2021

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 60947-5-8/změna Z1 (354101) - říjen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače

Změna bude zrušena k 2. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2 (354101) - říjen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače

340 Kč

ČSN EN 62020/změna Z1 (354184) - říjen 2021

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

Změna bude zrušena k 16. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62020-1 (354184) - říjen 2021

Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití

770 Kč

ČSN EN IEC 63171 (354622) - říjen 2021

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Stíněné a nestíněné, volné a pevné konektory pro symetrický jednopárový přenos dat s proudovou zatížitelností, obecné požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61010-2-030/změna Z1 (356502) - říjen 2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

Změna bude zrušena k 2. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-030 ed. 2 (356502) - říjen 2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.21t

565 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-030 ed. 2/změna A11 (356502) - říjen 2021

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

125 Kč

ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 (357107) - říjen 2021

Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61967-4/změna Z1 (358798) - říjen 2021

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61967-4 ed. 2 (358798) - říjen 2021

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 4: Měření emisí šířených vedením, metoda s přímou vazbou 1 Ohm/150 Ohm

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61188-5-1/změna Z1 (359038) - říjen 2021

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-1: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 30. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-1 (359038) - říjen 2021

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-1: Návrh obrazce plošek - Generické požadavky na obrazce plošek na desce s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-301 (359039) - říjen 2021

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-301: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Pájecí pasta používající jemné částice pájky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-34 ed. 2/změna Z1 (359213) - říjen 2021

Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna

Změna bude zrušena k 17. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60793-2-40 ed. 4/změna Z1 (359213) - říjen 2021

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Změna bude zrušena k 1. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-34 ed. 3 (359213) - říjen 2021

Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-40 ed. 5 (359213) - říjen 2021

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-211 (359223) - říjen 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-211: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Smrštivost pláště, metoda F11

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-22 ed. 2/změna Z1 (359223) - říjen 2021

Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 25. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-10 ed. 2/změna Z1 (359251) - říjen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 6. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-14 ed. 3/změna Z1 (359251) - říjen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon

Změna bude zrušena k 18. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-10 ed. 3 (359251) - říjen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-14 ed. 4 (359251) - říjen 2021

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-2-8/změna Z1 (359270) - říjen 2021

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti

Změna bude zrušena k 6. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61280-2-8 ed. 2 (359270) - říjen 2021

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-8: Digitální systémy - Určení nízké BER pomocí měření činitele Q

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-1-3 ed. 3/změna Z1 (359271) - říjen 2021

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda měření optického výkonu

Změna bude zrušena k 5. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61290-1-3 ed. 4 (359271) - říjen 2021

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-3: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda s měřidlem optického výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61472-2 (359732) - říjen 2021

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60400 ed. 4/změna A1 (360381) - říjen 2021

Objímky pro zářivky a pro startéry

230 Kč

ČSN EN 60838-1 ed. 3/změna A2 (360385) - říjen 2021

Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2/změna Z1 (361045) - říjen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

Změna bude zrušena k 18. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2/změna Z1 (361045) - říjen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN 50636-2-107/změna A3 (361050) - říjen 2021

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

230 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 3 (361050) - říjen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

475 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-32 ed. 3 (361050) - říjen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

230 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83/změna A11 (364801) - říjen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii

190 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-85 (364801) - říjen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-85: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro oxymetrii mozkové tkáně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 63245-1 (367213) - říjen 2021

Bezdrátový prostorový přenos výkonu založený na vícenásobných magnetických rezonancích - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63154 (367854) - říjen 2021

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Kybernetická bezpečnost - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22259 (368351) - říjen 2021

Konferenční systémy - Vybavení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 4/změna Z1 (368691) - říjen 2021

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Změna bude zrušena k 20. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 5 (368691) - říjen 2021

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 050 Kč

ČSN ISO 22739 (369009) - říjen 2021

Blockchain a technologie distribuovaného registru - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27701 (369770) - říjen 2021

Bezpečnostní techniky - Rozšíření ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pro řízení ochrany soukromí - Požadavky a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13565-2 +AC/Oprava 1 (389221) - říjen 2021

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba

20 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5105/změna Z2 (395105) - říjen 2021

Zkoušení střeliva

125 Kč

ČSN 39 5106/změna Z2 (395106) - říjen 2021

Kontrola střeliva

32 Kč

ČSN 39 5107 (395107) - říjen 2021 aktuální vydání

Kontrola referenčního střeliva

125 Kč

ČSN 39 5301/změna Z2 (395301) - říjen 2021

Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky

190 Kč

ČSN 39 5302 (395302) - říjen 2021 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači

125 Kč

40 Jaderná technika

ČSN P CEN ISO/TS 11665-12 (404013) - říjen 2021

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 12: Stanovení součinitele difúze radonu v hydroizolačních materiálech: jednostranná metoda měření objemové aktivity radonu testované fólie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10372 (420012) - říjen 2021 aktuální vydání

Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací

230 Kč

ČSN EN 10371 (420312) - říjen 2021

Kovové materiály - Zkušební metoda pro malé razníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12004-2 (420434) - říjen 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti pro plechy a pásy - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři

350 Kč

ČSN EN ISO 28080 (420848) - říjen 2021 aktuální vydání

Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů

230 Kč

ČSN EN 10217-1 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

440 Kč

ČSN EN 10217-2 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

350 Kč

ČSN EN 10217-3 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

550 Kč

ČSN EN 10217-4 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

350 Kč

ČSN EN 10217-5 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

440 Kč

ČSN EN 10217-6 (421043) - říjen 2021 aktuální vydání

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

440 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - říjen 2021 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 11960 (451391) - říjen 2021 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17462 (467066) - říjen 2021

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení radionuklidů jod-131, cesium-134 a cesium-137 v krmivech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 3767-1/změna Amd. 1 (470050) - říjen 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

125 Kč

ČSN ISO 3767-2/změna Amd. 1 (470050) - říjen 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

190 Kč

ČSN EN 17344 (470660) - říjen 2021 aktuální vydání

Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdění

350 Kč

ČSN EN ISO 22868 (471654) - říjen 2021

Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - říjen 2021

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15216-1/změna A1 (560087) - říjen 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17425 (560149) - říjen 2021

Potraviny - Stanovení námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin předčištěním pomocí disperzní SPE a metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 7270-1 (621140) - říjen 2021 aktuální vydání

Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 2285 (621452) - říjen 2021 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1628-1 (640355) - říjen 2021 aktuální vydání

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Obecné principy

230 Kč

ČSN EN ISO 11298-4 (646422) - říjen 2021

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2719/změna A1 (656064) - říjen 2021

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

125 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - říjen 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-19 (671300) - říjen 2021 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-20 (671300) - říjen 2021 aktuální vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17416 (700586) - říjen 2021

Sklo ve stavebnictví - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z výrobků ze skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16301 (721129) - říjen 2021

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6927 (722330) - říjen 2021 aktuální vydání

Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9046 (722338) - říjen 2021 aktuální vydání

Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - říjen 2021 aktuální vydání

Tepelné izolace - Terminologie

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - říjen 2021 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - říjen 2021 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - říjen 2021 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

190 Kč

ČSN EN 15254-4/Oprava 1 (730855) - říjen 2021

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

20 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - říjen 2021 aktuální vydání

Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

350 Kč

ČSN EN 1993-1-4/změna A2 (731401) - říjen 2021

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN 206 +A2 (732403) - říjen 2021 aktuální vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

590 Kč

ČSN 73 6132/Oprava 1 (736132) - říjen 2021

Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

20 Kč

ČSN EN 1824 (737015) - říjen 2021 aktuální vydání

Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích

350 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - říjen 2021 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 17372 (747042) - říjen 2021

Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

TNI CEN/TR 17614 (756781) - říjen 2021

Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - říjen 2021 aktuální vydání

Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod

440 Kč

76 Služby

ČSN EN 17371-1 (763604) - říjen 2021

Poskytování služeb - Část 1: Nákup služby - Návod k posuzování způsobilosti poskytovatelů služby a hodnocení nabídek služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17130 (793831) - říjen 2021 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 22818 (800320) - říjen 2021

Textilie - Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCl-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25619-1 (806159) - říjen 2021 aktuální vydání

Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16429 (834749) - říjen 2021

Stacionární zdroje emisí - Referenční metoda pro stanovení koncentrace plynného chlorovodíku (HCI) v odpadních plynech vypouštěných průmyslovými instalacemi do atmosféry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17225-4 (838202) - říjen 2021 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka

230 Kč

ČSN EN ISO 22167 (838306) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21656 (838307) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21660-3 (838318) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21645 (838320) - říjen 2021

Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 21801-1 (841003) - říjen 2021

Kognitivní přístupnost - Část 1: Obecná směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 19223 (852115) - říjen 2021

Plicní ventilátory a související přístroje - Slovník a sémantika

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 16061 (852940) - říjen 2021 aktuální vydání

Instrumentárium používané ve spojení s neaktivními chirurgickými implantáty - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - říjen 2021 aktuální vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik

590 Kč

ČSN EN ISO 10993-23 (855220) - říjen 2021

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 23: Zkoušky dráždivosti

570 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - říjen 2021 aktuální vydání

Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23450 (856062) - říjen 2021

Stomatologie - lntraorální kamery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17254/změna A1 (856096) - říjen 2021

Stomatologie - Pružiny pro použití v ortodoncii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 549 V3.2.1 (870009) - říjen 2021

Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 301 444 V2.2.1 (876037) - říjen 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé pozemské stanice (MMES) zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace provozované v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 413 V1.2.1 (876056) - říjen 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 164 MHz až 1 300 MHz a 1 559 MHz až 1 610 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 981 V1.2.1 (876059) - říjen 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN ISO 24496 (911102) - říjen 2021

Kancelářský nábytek - Kancelářské židle - Metody stanovení rozměrů

550 Kč

ČSN EN ISO 4918 (917836) - říjen 2021

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-3 +A1 (943095) - říjen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

550 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 23903 (982003) - říjen 2021

Zdravotnická informatika - Referenční architektura interoperability a integrace - Model a rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč