ČSN (normy i změny) z května 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 21500 (010345) - květen 2013

Návod k managementu projektu

570 Kč

ČSN EN 62628 (010692) - květen 2013

Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti

550 Kč

ČSN ISO 21940-14 (011449) - květen 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení

230 Kč

ČSN ISO 18437-1 (011472) - květen 2013

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 1: Principy a pokyny

230 Kč

ČSN EN 62079/změna Z1 (013782) - květen 2013

Zhotovování návodů - Strukturování, obsah a prezentace

Změna byla zrušena k 12. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 82079-1 (013782) - květen 2013

Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN ISO 13102 (014403) - květen 2013 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky

230 Kč

ČSN EN ISO 3059 (015079) - květen 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení

190 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258) - květen 2013 aktuální vydání

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

350 Kč

TNI ISO/TR 25100 (018208) - květen 2013 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 24533 (018316) - květen 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy

550 Kč

ČSN EN 16312 (018345) - květen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) - Aplikační profil interoperability AVI/AEI a identifikace elektronické registrace (ERI) pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 8407 (038102) - květen 2013 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.14t

255 Kč

ČSN EN ISO 13174 (038354) - květen 2013

Katodická ochrana přístavních staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 4136 (051121) - květen 2013 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

250 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-12 (106010) - květen 2013

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 12: Brusky s upínacím pouzdrem

340 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 16297-1 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

340 Kč

ČSN EN 16297-2 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla

190 Kč

ČSN EN 16297-3 (113150) - květen 2013

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 3: Index energetické účinnosti (EEI) pro oběhová čerpadla ve výrobcích

190 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 12599 (127031) - květen 2013 aktuální vydání

Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

590 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1254-6 (138400) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci

440 Kč

ČSN EN 1254-8 (138400) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím

340 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 12320 (165123) - květen 2013 aktuální vydání

Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61587-4 (188003) - květen 2013

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 4: Kombinace úrovní požadavků pro modulární skříně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12470-3 +A1/změna Z1 (258195) - květen 2013

Lékařské teploměry - Část 3: Vlastnosti kompaktních elektronických teploměrů (s extrapolací i bez extrapolace) s maximálním zařízením

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12470-4 +A1/změna Z1 (258195) - květen 2013

Lékařské teploměry - Část 4: Vlastnosti elektronických teploměrů pro kontinuální měření

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12470-5/změna Z1 (258195) - květen 2013

Klinické teploměry - Část 5: Vlastnosti infračervených ušních teploměrů (s maximálním zařízením)

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 15147 (260376) - květen 2013 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - květen 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 15997 (307203) - květen 2013 aktuální vydání

Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

570 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2/změna Z1 (332000) - květen 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

32 Kč

ČSN EN 50177 ed. 3/změna A1 (332038) - květen 2013

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

65 Kč

ČSN EN 60079-20-1/Oprava 1 (332320) - květen 2013

Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2022.

20 Kč

ČSN 33 3570 ed. 2 (333570) - květen 2013 aktuální vydání

Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků

340 Kč

ČSN 33 3570/změna Z1 (333570) - květen 2013

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50293 ed. 2 (333591) - květen 2013 aktuální vydání

Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita

230 Kč

ČSN EN 50293/změna Z1 (333591) - květen 2013

Elektromagnetická kompatibilita - Systémy silniční dopravní signalizace - Norma výrobku

Změna byla zrušena k 11. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-5/změna A1 (334210) - květen 2013

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Zkušební stanoviště pro kalibraci antény pro 30 MHz až 1 000 MHz

Změna byla zrušena k 21. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55103-1 ed. 2/změna A1 (334292) - květen 2013

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 1: Vyzařování

Změna byla zrušena k 5. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591) - květen 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t

415 Kč

ČSN EN 62282-6-200/změna Z1 (336000) - květen 2013

Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Změna byla zrušena k 28. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci

590 Kč

ČSN EN 61643-21/změna A2 (341392) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody

230 Kč

ČSN CLC/TS 50539-12 (341394) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací

230 Kč

ČSN CLC/TS 50539-22 (341394) - květen 2013

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny

230 Kč

ČSN CLC/TS 50544 (341395) - květen 2013

Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí

340 Kč

ČSN EN 60695-11-3 (345615) - květen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

350 Kč

ČSN EN 62697-1 (346709) - květen 2013

Zkušební metody pro kvantitativní stanovení korozivních sloučenin síry v nepoužitých a použitých izolačních kapalinách - Část 1: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dibenzyldisulfidu (DBDS)

350 Kč

ČSN EN 50399/Oprava 1 (347113) - květen 2013

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

20 Kč

ČSN EN 60317-0-8 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 24. září 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60317-2 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, třída 130, s lepicí vrstvou

230 Kč

ČSN EN 60317-48 ed. 2 (347307) - květen 2013 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155

230 Kč

ČSN EN 60317-48/změna Z1 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-49 ed. 2 (347307) - květen 2013 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 49: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný vysokoteplotní pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

190 Kč

ČSN EN 60317-49/změna Z1 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 49: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-50 ed. 2 (347307) - květen 2013 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 50: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

230 Kč

ČSN EN 60317-50/změna Z1 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 50: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 13. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-61 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180

190 Kč

ČSN EN 60317-62 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

190 Kč

ČSN IEC 317-2/změna Z4 (347307) - květen 2013

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 130, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-3 ed. 2/Oprava 1 (347470) - květen 2013

Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží

Změna byla zrušena k 17. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62037-3 (347705) - květen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62037-4 (347705) - květen 2013

Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 4: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních kabelech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62037/změna Z2 (347705) - květen 2013

Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně

Změna byla zrušena k 20. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62037/změna Z3 (347705) - květen 2013

Vysokofrekvenční konektory, sestavy kabelů s konektory a kabely - Měření intermodulační úrovně

Změna byla zrušena k 20. únoru 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-7 +A1/Oprava 1 (350000) - květen 2013

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

20 Kč

ČSN EN 60512-24-1 (354055) - květen 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN IEC 512-9/změna Z11 (354055) - květen 2013

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3/změna A1 (354101) - květen 2013

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna bude zrušena k 22. březnu 2022.

230 Kč

ČSN EN 62341-6-3 (358789) - květen 2013

Displeje s organickými diodami LED - Část 6-3: Metody měření kvality obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60749-27/změna A1 (358799) - květen 2013

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60794-1-2 ed. 2/změna Z2 (359223) - květen 2013

Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-23 (359223) - květen 2013

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61300-2-10 ed. 2 (359251) - květen 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-10/změna Z1 (359251) - květen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení

Změna byla zrušena k 13. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-061-2 (359255) - květen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Nekonektorované jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60432-3 ed. 2 (360131) - květen 2013 aktuální vydání

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

350 Kč

ČSN EN 60432-3/změna Z1 (360131) - květen 2013

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 8. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61549 ed. 2/změna A3 (360199) - květen 2013

Různé světelné zdroje

125 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z38 (360340) - květen 2013

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

570 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z37 (360340) - květen 2013

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z38 (360340) - květen 2013

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 60734 ed. 2/změna Z1 (361060) - květen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Tvrdá voda pro zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60734 ed. 3 (361060) - květen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Voda pro zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62115/změna A11 (361338) - květen 2013

Elektrické hračky - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 21. únoru 2022.

350 Kč

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2/Oprava 1 (361960) - květen 2013

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

20 Kč

ČSN EN 61056-1 ed. 2/změna Z1 (364338) - květen 2013

Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61056-1 ed. 3 (364338) - květen 2013

Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek

340 Kč

ČSN EN 61056-2 ed. 2/změna Z1 (364338) - květen 2013

Olověné baterie pro všeobecné použití (ventilem řízené typy) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61056-2 ed. 3 (364338) - květen 2013

Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60268-7 ed. 2/Oprava 1 (368305) - květen 2013

Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

20 Kč

ČSN EN 62227/změna A1 (368635) - květen 2013

Systémy domácího multimediálního serveru - Kód povolení digitálních práv

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62585 (368882) - květen 2013

Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 10723 (385503) - květen 2013 aktuální vydání

Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 6974-1/Oprava 1 (385506) - květen 2013

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

36 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 15616 (420623) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 16117-2 (420623) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 2: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi větším než 99,80 %

190 Kč

ČSN EN 1369 (429720) - květen 2013 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení magnetickou práškovou metodou

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 13739-2/Oprava 1 (470411) - květen 2013

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody

20 Kč

ČSN EN 709 +A4/Oprava 1 (470619) - květen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

20 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - květen 2013 aktuální vydání

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 117 (490698) - květen 2013 aktuální vydání

Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 848-2 +A2 (496123) - květen 2013

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem

440 Kč

ČSN EN 1870-15 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

440 Kč

ČSN EN 1870-16 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

440 Kč

ČSN EN 1870-7 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

ČSN EN 1870-8 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

ČSN EN 1870-9 (496130) - květen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - květen 2013 aktuální vydání

Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Určení poměru enantiomerů astaxantinu

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 927/Oprava 1 (580182) - květen 2013

Koření a kořenící látky - Stanovení obsahu vlastních organických příměsí a cizích příměsí

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - květen 2013 aktuální vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16294 (656572) - květen 2013

Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13763-17/Oprava 1 (668234) - květen 2013

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

20 Kč

ČSN EN 13763-19/Oprava 1 (668234) - květen 2013

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

20 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20567-3 (673113) - květen 2013

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - květen 2013 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

440 Kč

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - květen 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard

550 Kč

ČSN 72 1191 (721191) - květen 2013 aktuální vydání

Zkoušení míry namrzavosti zemin

190 Kč

ČSN EN 14411/změna Z1 (725109) - květen 2013

Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13162/změna Z1 (727201) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13163/změna Z1 (727202) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13164/změna Z1 (727203) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13165/změna Z1 (727204) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13166/změna Z1 (727205) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13167/změna Z1 (727206) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13168/změna Z1 (727207) - květen 2013

Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13169/změna Z1 (727208) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13170/změna Z1 (727209) - květen 2013

Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13171/změna Z1 (727210) - květen 2013

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-2/NA ed. A (730035) - květen 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1991-1-2/Oprava 3 (730035) - květen 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

20 Kč

ČSN 73 1901/změna Z1 (731901) - květen 2013

Navrhování střech - Základní ustanovení

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

125 Kč

ČSN 73 6102 ed. 2/Oprava 1 (736102) - květen 2013

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

20 Kč

ČSN 73 6102/Oprava 1 (736102) - květen 2013

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

20 Kč

ČSN EN 14587-3 (736376) - květen 2013

Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 3: Svařování v souvislosti s výrobou srdcovek

440 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 16005 (747040) - květen 2013

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

570 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12905 (755705) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan

230 Kč

ČSN EN 12906 (755706) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza

230 Kč

ČSN EN 12914 (755714) - květen 2013 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit

230 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný

230 Kč

ČSN EN 898 (755870) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý

340 Kč

ČSN EN 896 (755872) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný

340 Kč

ČSN EN 897 (755873) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný

230 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný

230 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný

230 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901) - květen 2013 aktuální vydání

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN 75 7358 (757358) - květen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace

125 Kč

ČSN EN ISO 5814 (757463) - květen 2013

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou

230 Kč

ČSN EN ISO 6341 (757751) - květen 2013 aktuální vydání

Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 13850 (760201) - květen 2013 aktuální vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy

770 Kč

ČSN EN 16258 (762013) - květen 2013

Metodika pro výpočet a deklaraci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v přepravních službách (přeprava zboží a osob)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 13127 (770413) - květen 2013

Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 11642 (792010) - květen 2013 aktuální vydání

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16223 (792016) - květen 2013

Usně - Požadavky na označování a popis usní na čalounění a interiér automobilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN ISO 1957 (804425) - květen 2013

Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 397 +A1 (832141) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové ochranné přilby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.17t

360 Kč

ČSN EN 14052 +A1 (832143) - květen 2013 aktuální vydání

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

340 Kč

ČSN EN 1078 +A1 (832166) - květen 2013 aktuální vydání

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15862 (838008) - květen 2013

Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se stanovenými minimálními rozměry

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2 (852111) - květen 2013 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

315 Kč

ČSN EN ISO 5356-2/změna Z1 (852111) - květen 2013

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové spojky - Část 2: Závitové nosné kuželové spojky

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - květen 2013 aktuální vydání

Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 394-1 V3.2.1 (875047) - květen 2013

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN ISO 24342/změna A1 (917828) - květen 2013

Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, okraje, přímosti a pravoúhlosti dlaždic

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16141 (961513) - květen 2013

Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16242 (961514) - květen 2013

Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19144-1/Oprava 1 (979864) - květen 2013

Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1:2009)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10406 (980014) - květen 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10406: Specializované zařízení - Základní elektrokardiograf (EKG) (1 - 3 kanálové EKG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč