ČSN EN ISO 22476-4 (721004)

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard

ČSN EN ISO 22476-4 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 22476 specifikuje požadavky na vybavení, provedení a vyhodnocení zkoušky presiometrem Ménard.
Tato část ISO 22476 popisuje proces řízení zkoušky presiometrem Ménard v přirozených zeminách, upravených i neupravených násypech a měkkých horninách na souši i pod vodou.
Výsledky presiometrických zkoušek podle této části ISO 22476 slouží ke kvantitativnímu stanovení pevnosti horninového prostředí a deformačních parametrů. Mohou přinášet litologické informace. Mohou být kombinovány přímo s průzkumem (například vzorkováním v souladu s ISO 22475-1) nebo porovnávány s dalšími zkouškami in situ (viz EN 1997-2:2007, 2.4.1.4(2) P, 4.1 (1) P a 2.4.3(2) P).
Zkouška presiometrem Ménard probíhá radiálním rozpínáním tří buněk sondy umístěné v horninovém prostředí (viz obrázek 1). Při plnění určitého objemu kapaliny do sondy se vyplní její tři buňky. Nejprve se vnější plášť buňky dostane do kontaktu se stěnou připraveného otvoru. Následný tlak na stěnu vrtu způsobí přetvoření zeminy. Je měřen a zaznamenáván aplikovaný tlak a odpovídající objemové roztažení sondy. Takto se získá závislost napětí - přetvoření (stress-strain relationship) zkoušené zeminy.

Označení ČSN EN ISO 22476-4 (721004)
Katalogové číslo 92828
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2013
Datum účinnosti 1. 6. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963928289
Tato norma nahradila ČSN 72 1004 (721004) z srpna 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 22476-1 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

ČSN EN ISO 22476-10 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-11 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

ČSN EN ISO 22476-12 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)

ČSN EN ISO 22476-14 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu

ČSN EN ISO 22476-15 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání

ČSN EN ISO 22476-2 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-3 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-5 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

ČSN EN ISO 22476-6 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

ČSN EN ISO 22476-7 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

ČSN EN ISO 22476-8 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

ČSN EN ISO 22476-9 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)