ČSN EN 14081-2 +A1 (732823) Zrušená norma

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na počáteční zkoušky typu

ČSN EN 14081-2 +A1 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na počáteční zkoušky typu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14081-2+A1

Tato norma obsahuje změnu A1 EN 408, schválenou CEN v červnu 2012; vložená nebo upravená ustanovení jsou v textu normy označena. Dosavadní zkušební postup pro stanovení pevnosti ve smyku rovnoběžně s vlákny je nahrazen novým zkušebním postupem. V normě je doplněn nový zkušební postup pro stanovení modulu pružnosti ve smyku. Norma byla rovněž upravena podle nového metodického pokynu pro zpracování technických norem MPN1:2011, který vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Označení ČSN EN 14081-2 +A1 (732823)
Katalogové číslo 92800
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2013
Datum účinnosti 1. 6. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963928005
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena ČSN EN 14081-2 (732823)
Tato norma nahradila ČSN EN 14081-2 (732823) z prosince 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14081-1 (732823)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 14081-1 +A1 (732823)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 14081-2 (732823)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu

ČSN EN 14081-3 +A1 (732823)
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby