ČSN (normy i změny) z října 2012

zobrazit normy po skupinách

04 Slévárenství

ČSN EN 710 +A1/Oprava 1 (040050) - říjen 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení

20 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 1708-3 (050026) - říjen 2012

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části

230 Kč

ČSN EN ISO 15614-1/změna A2 (050313) - říjen 2012

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

Změna byla zrušena k 1. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 15609 (078415) - říjen 2012 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14638-3/Oprava 1 (078538) - říjen 2012

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami

20 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - říjen 2012 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

740 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12266-1 (133003) - říjen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.20t

250 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1906 (165776) - říjen 2012 aktuální vydání

Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 15583-1 (278329) - říjen 2012 aktuální vydání

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 1: Popis a požadavky na výrobek

230 Kč

ČSN EN 15583-2 (278329) - říjen 2012

Zařízení pro zimní údržbu - Sněžné pluhy - Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6049-006 (311711) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 006: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 6049-007 (311711) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 007: Samosmršťovací ochranné pouzdro, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-505 (311725) - říjen 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 505: Zkouška tahem vodičů a pramenců

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-035 (311809) - říjen 2012 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 035: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3373-007 (311840) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 007: Hliníková kabelová oka niklovaná pro mačkání na niklované hliníkové kabely pro šrouby palcové řady - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3373-008 (311840) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 008: Měděná kabelová oka niklovaná kruhového tvaru pro niklované měděné vodiče pro šrouby palcové řady do teploty 340 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3718 (312021) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Kontrola trubek ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2213 (312263) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Přetavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Tyče - De ≤ 16 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3355 (312578) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Žíhaná - Lisovaný profil - De ≤ 150 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4443 (313310) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s eliptickou hlavou, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3382 (313515) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, fosfátované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3383 (313516) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnitřní, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3384 (313517) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, fosfátované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3385 (313518) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, vnější, axiálně namontované, z oceli, kadmiované ve vakuu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3386 (313519) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Pojistné kroužky, radiálně namontované, z oceli, fosfátované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3768 (313604) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, jednostranné, pevné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2245 (313946) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Potrubí pro kapaliny a plyny - Definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3417 (314363) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny niklu NI-P11, metrická řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3182 (314902) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska z korozivzdorné oceli kadmiovaná, určená na ovládání kladek - Rozměry a zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2835 (317140) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 40 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2836 (317141) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 50 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2837 (317142) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Chloroprenová pryž (CR) - Tepelná odolnost - Tvrdost 60 IRHD

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4687 (317931) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr bez obsahu chromanů nezabraňující korozi vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4688 (317932) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový základní nátěr zabraňující korozi, vytvrzovaný za běžných teplot pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4689 (317933) - říjen 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Dvousložkový polyurethanový vrchní nátěr vytvrzovaný za běžných teplot - Nátěr s vysokou pružností a odolností chemickým látkám pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50467 (331567) - říjen 2012

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN 33 2165/změna Z1 (332165) - říjen 2012

Elektrotechnické předpisy. Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50443 (332165) - říjen 2012

Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami

350 Kč

ČSN EN 50533 (333509) - říjen 2012

Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 50136-1 (334596) - říjen 2012

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.19t

540 Kč

ČSN EN 50136-1-1/změna Z1 (334596) - říjen 2012

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-1-2/změna Z1 (334596) - říjen 2012

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-1-3/změna Z1 (334596) - říjen 2012

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-1-4/změna Z1 (334596) - říjen 2012

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-4: Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-1-5/změna Z1 (334596) - říjen 2012

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-5: Požadavky na paketově přepínanou síť PSN

Změna byla zrušena k 26. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-3-1/změna Z1 (336000) - říjen 2012

Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 22. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-3-100 (336000) - říjen 2012

Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 10. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

622 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50123-5 ed. 2/změna Z1 (341561) - říjen 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 5: Svodiče přepětí a omezovače přepětí nízkého napětí pro zvláštní použití v soustavách DC

Změna byla zrušena k 10. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50526-1 (341561) - říjen 2012

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 1: Svodiče přepětí

440 Kč

ČSN EN 60893-3-3 ed. 2/změna A1 (346572) - říjen 2012

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50288-8 (347818) - říjen 2012

Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 8: Specifikace kabelů typu 1 do 2 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50464-1/změna A1 (351121) - říjen 2012

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 25. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-1-100 ed. 2/změna Z1 (354055) - říjen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Všeobecně - Použitelné normy

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 (354055) - říjen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Obecně - Použitelné normy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2954 (356859) - říjen 2012 aktuální vydání

Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem - Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací

230 Kč

ČSN EN 60439-3/změna Z1 (357107) - říjen 2012

Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

Změna byla zrušena k 22. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61439-3 (357107) - říjen 2012

Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

360 Kč

ČSN EN 62047-13 (358775) - říjen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 13: Namáhání struktur MEMS ohybem a střihem pro měření adhezní pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62047-14 (358775) - říjen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 14: Metoda měření mezní tvářitelnosti materiálů kovové vrstvy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62341-6-2 (358789) - říjen 2012

Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62639 (360280) - říjen 2012

Indukční výbojky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 13032-1 +A1 (360456) - říjen 2012 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů

550 Kč

ČSN EN 62034 ed. 2 (360632) - říjen 2012 aktuální vydání

Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

340 Kč

ČSN EN 62034/změna Z1 (360632) - říjen 2012

Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60731 ed. 2 (364727) - říjen 2012 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60731/změna Z1 (364727) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii

Změna byla zrušena k 14. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61217 ed. 2 (364766) - říjen 2012 aktuální vydání

Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61217/změna Z1 (364766) - říjen 2012

Radioterapeutické přístroje - Souřadnice, pohyby a stupnice

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2/změna A11 (364801) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

65 Kč

ČSN EN 60601-2-39 ed. 2/změna A11 (364801) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

Změna bude zrušena k 24. květnu 2022.

65 Kč

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2/změna A11 (364801) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

65 Kč

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3/změna A11 (364801) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

65 Kč

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2/změna A11 (364801) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

65 Kč

ČSN EN 80601-2-35/změna A11 (364801) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

65 Kč

ČSN EN 80601-2-58/změna A11 (364801) - říjen 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

Změna byla zrušena k 29. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62087 ed. 2/změna Z1 (367004) - říjen 2012

Metody měření spotřeby zvukových, obrazových a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 13. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6974-1 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

586 Kč

ČSN EN ISO 6974-2 (385506) - říjen 2012 aktuální vydání

Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 2: Výpočty nejistoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 671-1 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

350 Kč

ČSN EN 671-1/změna Z1 (389201) - říjen 2012

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 671-2 ed. 2 (389201) - říjen 2012 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

350 Kč

ČSN EN 671-2/změna Z1 (389201) - říjen 2012

Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 2739 (420458) - říjen 2012 aktuální vydání

Slinovaná kovová pouzdra - Stanovení radiální pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN EN 10152/Oprava 1 (420911) - říjen 2012

Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13835 (420958) - říjen 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Austenitické litiny

350 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 16006 (467027) - říjen 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu fumonisinu B1 a B2 ve směsi krmiva metodou RP-HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí po před- nebo postkolonové derivatizaci

230 Kč

ČSN EN 16007 (467028) - říjen 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení ochratoxinu A v krmivu metodou HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a s fluorescenční detekcí

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1870-13 +A2 (496130) - říjen 2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

550 Kč

ČSN EN 1870-14 +A2 (496130) - říjen 2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16204 (560689) - říjen 2012

Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 248-1 (621124) - říjen 2012

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně

230 Kč

ČSN ISO 4664-1 (621489) - říjen 2012 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 527-2 (640604) - říjen 2012 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

230 Kč

ČSN EN ISO 1622-1 (642610) - říjen 2012 aktuální vydání

Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

190 Kč

ČSN EN 14758-1 (646433) - říjen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1425 (657020) - říjen 2012 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Posouzení zjevných vlastností

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 417 (698417) - říjen 2012 aktuální vydání

Kovové lahve na zkapalněné uhlovodíkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro použití s přenosnými spotřebiči - Konstrukce, kontrola, zkoušení a značení

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14617-10 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti

190 Kč

ČSN EN 14617-12 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti

190 Kč

ČSN EN 14617-4 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu

190 Kč

ČSN EN 14617-5 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti

190 Kč

ČSN EN 14617-6 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - říjen 2012 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - říjen 2012 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - říjen 2012 aktuální vydání

Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

550 Kč

ČSN EN 15050 +A1 (723063) - říjen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Mostní prvky

550 Kč

ČSN EN 15050/změna Z1 (723063) - říjen 2012

Betonové prefabrikáty - Mostní prvky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15927-5/Oprava 1 (730315) - říjen 2012

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

20 Kč

ČSN EN 1912 (731713) - říjen 2012 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.14t

250 Kč

ČSN EN 14592 +A1 (732862) - říjen 2012 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky - Požadavky

440 Kč

ČSN 73 4301/změna Z3 (734301) - říjen 2012

Obytné budovy

32 Kč

ČSN EN 1991-2/změna Z3 (736203) - říjen 2012

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

65 Kč

ČSN EN 13231-3 (736374) - říjen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka reprofilace kolejnic v koleji

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 3175-3/Oprava 1 (800809) - říjen 2012

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13041 (836162) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost

340 Kč

ČSN EN 13038 (836211) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity

190 Kč

ČSN EN 13037 (836222) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH

190 Kč

ČSN EN 13039 (836638) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela

190 Kč

ČSN EN 15875/Oprava 1 (838007) - říjen 2012

Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů

20 Kč

ČSN EN 15415-2 (838319) - říjen 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15415-3 (838319) - říjen 2012

Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 12182 (841005) - říjen 2012 aktuální vydání

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 575 V1.1.1 (872012) - říjen 2012

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 559-1 V1.1.2 (875163) - říjen 2012

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč