ČSN EN ISO 13792 (730320) Zrušená norma

Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody

ČSN EN ISO 13792 Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN ISO 13792 je zaměřena na hodnocení odezvy místnosti bez strojního chlazení na tepelnou zátěž v letním období. Podrobně určuje požadované vstupní a výstupní údaje, které jsou nezbytné pro zjednodušený výpočet denního průběhu teploty vnitřního vzduchu, střední sálavé teploty a operativní teploty v hodnocené místnosti.
Norma je určena projektantům pozemních staveb. Umožňuje jednoduchým způsobem ověřit, zda konstrukční řešení místnosti zabrání přehřívání místnosti v letním období či zda je nutná instalace strojního chlazení.
Norma nepředepisuje pro zjednodušený výpočet denního průběhu vnitřních teplot žádnou konkrétní výpočetní metodu. Místo toho obsahuje dva verifikační příklady, s jejichž pomocí se ověřuje, zda je určitá výpočetní metoda ve shodě s ČSN EN ISO 13792.
V informativních přílohách obsahuje norma dva příklady vhodných zjednodušených výpočetních metod (metodu tepelné jímavosti a RC metodu), doporučené hodnoty vnitřních zisků a intenzit výměny vzduchu v přirozeně větraných místnostech, zjednodušený postup pro určení velikosti zastíněné plochy vlivem vnějších překážek a dva příklady výpočtu.
Oproti předchozímu vydání byla norma odborně revidována. Revize zahrnuje opravu chyb, úpravy některých vztahů a sjednocení značení veličin s jinými evropskými normami.

Označení ČSN EN ISO 13792 (730320)
Katalogové číslo 91573
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2012
Datum účinnosti 1. 11. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963915739
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 52016-1 (730336), ČSN EN ISO 52017-1 (730318)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13792 (730320) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo