Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z března 2012

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
89909

ČSN EN 61709 ed. 2 (010649) - březen 2012

Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.17t


Norma bude zrušena k 24. březnu 2020 (zobrazit náhrady).

622 Kč vč. DPH
89910

ČSN EN 61709/změna Z1 (010649) - březen 2012

Elektronické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

Změna byla zrušena k 29. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90141

ČSN EN ISO 14051 (010951) - březen 2012

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec

570 Kč vč. DPH
90191

ČSN ISO 14065/změna Z1 (010965) - březen 2012

Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90148

ČSN ISO 80000-2 (011300) - březen 2012

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.13t


635 Kč vč. DPH
90229

ČSN EN ISO 1207 (021131) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby s nízkou válcovou hlavou s drážkou - Výrobní třída A

190 Kč vč. DPH
90233

ČSN EN ISO 7380-1 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 1: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem

190 Kč vč. DPH
90232

ČSN EN ISO 7380-2 (021145) - březen 2012

Šrouby s plochou zaoblenou hlavou - Část 2: Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem

190 Kč vč. DPH
90228

ČSN EN ISO 1479 (021231) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou

190 Kč vč. DPH
90227

ČSN EN ISO 1481 (021232) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s drážkou

190 Kč vč. DPH
90226

ČSN EN ISO 7053 (021234) - březen 2012

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s nákružkem

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč vč. DPH
90225

ČSN EN ISO 7049 (021235) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zaoblenou válcovou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč vč. DPH
90231

ČSN EN ISO 1482 (021236) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou

190 Kč vč. DPH
90235

ČSN EN ISO 7050 (021237) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč vč. DPH
90230

ČSN EN ISO 1483 (021238) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s drážkou

190 Kč vč. DPH
90234

ČSN EN ISO 7051 (021239) - březen 2012 aktuální vydání

Šrouby do plechu s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč vč. DPH
90212

ČSN EN ISO 8565 (038110) - březen 2012 aktuální vydání

Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky

230 Kč vč. DPH
89986

ČSN EN 60974-12 ed. 2/změna Z1 (052205) - březen 2012

Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

Změna byla zrušena k 22. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89987

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (052205) - březen 2012

Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

230 Kč vč. DPH
89948

ČSN EN 60974-13 (052205) - březen 2012

Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

190 Kč vč. DPH
90153

ČSN EN ISO 14372 (055018) - březen 2012 aktuální vydání

Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku

190 Kč vč. DPH
90136

ČSN EN 1196 (061914) - březen 2012 aktuální vydání

Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu

230 Kč vč. DPH
90109

ČSN EN 13480-5/změna A1 (130020) - březen 2012

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90110

ČSN EN 13480-8/změna A1 (130020) - březen 2012

Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89972

ČSN EN ISO 10360-7 (252011) - březen 2012

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 7: Souřadnicové měřicí stroje vybavené zobrazovacími snímacími systémy

440 Kč vč. DPH
89890

ČSN EN 15700 (273300) - březen 2012

Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo rekreační použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
90220

ČSN EN ISO 2867 ed. 2 (277525) - březen 2012 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy

340 Kč vč. DPH
90215

ČSN EN ISO 2867/změna Z1 (277525) - březen 2012

Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90221

ČSN EN 15432-1 (278328) - březen 2012

Zařízení pro zimní údržbu a údržbu a opravy silnic - Vpředu montovaná zařízení - Část 1: Pevně montované přední desky

340 Kč vč. DPH
90214

ČSN EN 16082 (310440) - březen 2012

Letištní a letecké bezpečnostní služby

340 Kč vč. DPH
89399

ČSN EN 2240-083 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 083: Žárovka, klasifikace 7152 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89398

ČSN EN 2240-084 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 084: Žárovka, klasifikace 7153 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89397

ČSN EN 2240-085 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 085: Žárovka, klasifikace 7265 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89396

ČSN EN 2240-086 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 086: Žárovka, klasifikace 7333 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89395

ČSN EN 2240-087 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 087: Žárovka, klasifikace 7341 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89394

ČSN EN 2240-088 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 088: Žárovka, klasifikace A7512-12 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89393

ČSN EN 2240-089 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 089: Žárovka, klasifikace A7512-24 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89392

ČSN EN 2240-090 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 090: Žárovka, klasifikace 7683 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89391

ČSN EN 2240-091 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 091: Žárovka, klasifikace 7714 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89390

ČSN EN 2240-092 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 092: Žárovka, klasifikace 7715 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89389

ČSN EN 2240-093 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 093: Žárovka, klasifikace 7839 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89388

ČSN EN 2240-094 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 094: Žárovka, klasifikace 8022 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89387

ČSN EN 2240-095 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 095: Žárovka, klasifikace 8552 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89386

ČSN EN 2240-096 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 096: Žárovka, klasifikace 72301-6 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89385

ČSN EN 2240-097 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 097: Žárovka, klasifikace 72601-12 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89384

ČSN EN 2240-098 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 098: Žárovka, klasifikace 416650 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89383

ČSN EN 2240-099 (311845) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 099: Žárovka, klasifikace 416700 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
89380

ČSN EN 4593 (317907) - březen 2012

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení absorpce slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
90103

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2 (334210) - březen 2012 aktuální vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.14t, Oprava 1 2.16t, A2 3.19t, Oprava 2 7.19t


945 Kč vč. DPH
90104

ČSN EN 55016-4-2/změna Z1 (334210) - březen 2012

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistoty při měřeních EMC

Změna byla zrušena k 13. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90106

ČSN CISPR 17/změna Z1 (334227) - březen 2012

Metody měření útlumových charakteristik pasivních vysokofrekvenčních filtrů a odrušovacích součástek

Změna byla zrušena k 15. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90105

ČSN EN 55017 (334227) - březen 2012

Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
89853

ČSN EN 61850-8-1 ed. 2 (334850) - březen 2012 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

1 270 Kč vč. DPH
89854

ČSN EN 61850-8-1/změna Z1 (334850) - březen 2012

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3

Změna byla zrušena k 22. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90208

ČSN EN 60068-2-83 (345791) - březen 2012

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-83: Zkoušky - Zkouška Tf: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro povrchovou montáž (SMD) metodou smáčecích vah při použití pájecí pasty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
90089

ČSN IEC 93/změna Z1 (346460) - březen 2012

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej resistivity a povrchovej resistivity tuhých elektroizolačných materiálov

32 Kč vč. DPH
90090

ČSN IEC 167/změna Z1 (346461) - březen 2012

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov

Změna byla zrušena k 8. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90088

ČSN EN 62631-1 (346462) - březen 2012

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 1: Obecně

230 Kč vč. DPH
90091

ČSN IEC 345/změna Z1 (346465) - březen 2012

Metóda merania elektrického izolačného odporu a rezistivity elekroizolačných materiálov pri zvýšených teplotách

Změna byla zrušena k 1. červenci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90115

ČSN EN 116000-2/změna Z2 (353410) - březen 2012

Kmenová specifikace. Elektromechanická dvoustavová relé. Část II: Kmenové údaje a zkušební metody pro časová relé

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90114

ČSN EN 61812-1/změna Z1 (353411) - březen 2012

Časová relé pro průmyslové užití - Část 1: Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 29. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90127

ČSN EN 60512-9-3 ed. 2 (354055) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
90128

ČSN EN 60512-9-3/změna Z1 (354055) - březen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-3: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9c: Mechanická činnost (spojení/rozpojení) při elektrickém zatížení

Změna byla zrušena k 27. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90149

ČSN EN 62271-1/změna A1 (354205) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení

Změna bude zrušena k 16. srpnu 2020.

125 Kč vč. DPH
90145

ČSN EN 60265-1/změna Z1 (354211) - březen 2012

Vysokonapěťové spínače - Část 1: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV

Změna byla zrušena k 21. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90144

ČSN EN 62271-103 (354211) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

570 Kč vč. DPH
90099

ČSN EN 60470/změna Z1 (354280) - březen 2012

Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 23. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90095

ČSN EN 62271-106 (354280) - březen 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu

590 Kč vč. DPH
89132

ČSN 35 4516/změna Z1 (354516) - březen 2012

Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V

65 Kč vč. DPH
90119

ČSN EN 61076-2 ed. 2 (354621) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2: Dílčí specifikace pro kruhové konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
90117

ČSN EN 61076-2-001 ed. 2 (354621) - březen 2012 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-001: Kruhové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
90118

ČSN EN 61076-2-001/změna Z1 (354621) - březen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-001: Kruhové konektory - Vzorová předmětová specifikace

Změna byla zrušena k 26. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90116

ČSN EN 61076-2-106 (354621) - březen 2012

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-106: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M16 x 0,75 se závitovou aretací a stupněm ochrany IP40 nebo IP65/67

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
90120

ČSN EN 61076-2/změna Z1 (354621) - březen 2012

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 2: Kruhové konektory - Dílčí specifikace

Změna byla zrušena k 26. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89938

ČSN EN 50164-5/změna Z1 (357605) - březen 2012

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

Změna byla zrušena k 28. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89933

ČSN EN 62561-5 (357605) - březen 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
90101

ČSN EN 61837-2 ed. 2 (358401) - březen 2012

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.14t, Z1 11.18t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

992 Kč vč. DPH
90102

ČSN EN 61837-2/změna Z1 (358401) - březen 2012

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90140

ČSN EN 62047-10 (358775) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku pro materiály MEMS

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.12t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč vč. DPH
90138

ČSN EN 62047-5 (358775) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 5: Spínače RF MEMS

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.12t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč vč. DPH
90139

ČSN EN 62047-9 (358775) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 9: Měření pevnosti spojení dvou destiček pro MEMS

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.12t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč vč. DPH
90084

ČSN EN 61747-5-2 (358787) - březen 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-2: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Vizuální kontrola barevných zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly s aktivním maticovým adresováním

230 Kč vč. DPH
90081

ČSN EN 61747-6-2 (358787) - březen 2012

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 6-2: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ reflexní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
90121

ČSN EN 61988-1 ed. 2 (358788) - březen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky

550 Kč vč. DPH
90122

ČSN EN 61988-1/změna Z1 (358788) - březen 2012

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky

Změna byla zrušena k 30. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90131

ČSN EN 60191-6-12 ed. 2 (358791) - březen 2012 aktuální vydání

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
90132

ČSN EN 60191-6-12/změna Z1 (358791) - březen 2012

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-12: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra FLGA - Obdélníkový typ

Změna byla zrušena k 13. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90137

ČSN EN 60749-40 (358799) - březen 2012

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 40: Zkouška pádem osazené desky metodou používající tenzometr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
90156

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A13 (360340) - březen 2012

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

350 Kč vč. DPH
89989

ČSN EN 12464-1 (360450) - březen 2012 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

550 Kč vč. DPH
90111

ČSN EN 12193/Oprava 1 (360454) - březen 2012

Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90209

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna A15 (361045) - březen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
90218

ČSN EN 60335-2-35 ed. 2/změna A2 (361045) - březen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
89985

ČSN EN 62520 (362220) - březen 2012

Drážní zařízení - Elektrická trakce - Lineární asynchronní motory s krátkým primárem (LIM) napájené z výkonových měničů

350 Kč vč. DPH
89794

ČSN CLC/TS 61836 (364600) - březen 2012

Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky

590 Kč vč. DPH
90210

ČSN EN 60315-9/změna Z1 (367090) - březen 2012

Metody měření na rádiových přijímačích pro různé druhy vysílání - Část 9: Měření vlastností důležitých pro příjem rádiového datového systému (RDS)

Změna byla zrušena k 2. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90130

ČSN EN 50173-1 ed. 2/změna Z1 (367253) - březen 2012

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90129

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (367253) - březen 2012

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t


Norma bude zrušena k 19. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 022 Kč vč. DPH
90192

ČSN EN 62516-2 (367511) - březen 2012

Přijímače pozemního digitálního multimediálního vysílání (T-DMB) - Část 2: Interaktivní datové služby využívající BIFS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
89888

ČSN EN 15982 (369077) - březen 2012

Metadata pro příležitosti ke vzdělávání - Propagace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89818

ČSN ISO/IEC 10373-6/změna Amd. 7 (369737) - březen 2012

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 6: Karty s vazbou na blízko

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90154

ČSN EN 16020 (389693) - březen 2012

Protiexplozní komíny

340 Kč vč. DPH
90100

ČSN ISO 12111 (420392) - březen 2012

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda zkoušení termomechanické únavy řízenou deformací

340 Kč vč. DPH
90150

ČSN ISO 13314 (420439) - březen 2012

Mechanické zkoušení kovů - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem

190 Kč vč. DPH
89557

ČSN EN ISO 8224-1/změna A1 (474001) - březen 2012

Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
90107

ČSN ISO 10362-2/změna Amd. 1 (569504) - březen 2012

Cigarety - Stanovení obsahu vody v kouřových kondenzátech - Část 2: Metoda Karl Fischera

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90108

ČSN ISO 10315/změna Amd. 1 (569507) - březen 2012

Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
90197

ČSN EN 12201-1 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně

340 Kč vč. DPH
90194

ČSN EN 12201-5 (646410) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
90198

ČSN EN 12666-1 +A1 (646435) - březen 2012 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

350 Kč vč. DPH
89889

ČSN EN 16105 (673052) - březen 2012

Nátěrové hmoty - Laboratorní metody stanovení uvolňování látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
90061

ČSN EN 1998-1/Oprava 2 (730036) - březen 2012

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

20 Kč vč. DPH
90211

ČSN EN 15725/Oprava 1 (730866) - březen 2012

Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

20 Kč vč. DPH
89950

ČSN ISO 15392 (730921) - březen 2012

Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy

350 Kč vč. DPH
90041

ČSN EN 1993-1-10/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč vč. DPH
90039

ČSN EN 1993-1-11/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
90040

ČSN EN 1993-1-12/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
90057

ČSN EN 1993-1-2/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
90058

ČSN EN 1993-1-3/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
90085

ČSN EN 1993-1-9/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
90069

ČSN EN 1993-4-3/NA ed. A (731443) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
90070

ČSN EN 1993-5/NA ed. A (731451) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 5: Piling

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč vč. DPH
90152

ČSN EN 1999-1-3/změna A1 (731501) - březen 2012

Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu

230 Kč vč. DPH
89593

ČSN P CEN/TS 16134 (734216) - březen 2012

Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
89694

ČSN 73 4959/Oprava 1 (734959) - březen 2012

Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

20 Kč vč. DPH
90086

ČSN EN ISO 14184-1 (800291) - březen 2012 aktuální vydání

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)

190 Kč vč. DPH
90087

ČSN EN ISO 14184-2 (800291) - březen 2012 aktuální vydání

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou)

230 Kč vč. DPH