ČSN (normy i změny) z listopadu 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 60300-3-12 (010690) - listopad 2011

Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

550 Kč

ČSN IEC 60300-3-12/změna Z2 (010690) - listopad 2011

Management spolehlivosti - Část 3-12: Návod k použití - Integrované logistické zajištění

Změna byla zrušena k 24. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10893-1 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10893-10 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí

230 Kč

ČSN EN ISO 10893-11 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 11: Automatické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí ultrazvukem

230 Kč

ČSN EN ISO 10893-12 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem)

190 Kč

ČSN EN ISO 10893-2 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy

230 Kč

ČSN EN ISO 10893-3 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.20t

315 Kč

ČSN EN ISO 10893-4 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 4: Zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování povrchových necelistvostí kapilární metodou

190 Kč

ČSN EN ISO 10893-5 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 5: Zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí magnetickou metodou práškovou pro zjišťování povrchových necelistvostí

190 Kč

ČSN EN ISO 10893-8 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

230 Kč

ČSN EN ISO 10893-9 (015061) - listopad 2011

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 9: Automatické zkoušení pásů/plechů používaných na výrobu svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-6 (018360) - listopad 2011

Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 6: Zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 8676 (021109) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem s jemnou roztečí k hlavě - Výrobní třídy A a B

230 Kč

ČSN EN ISO 7048 (021132) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN EN ISO 10510 (021245) - listopad 2011 aktuální vydání

Šrouby do plechu s neztratitelnými plochými podložkami

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN P CEN/TS 14038-2 (038343) - listopad 2011

Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - listopad 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 15450 (060404) - listopad 2011 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

440 Kč

ČSN EN 88-1/změna Z1 (061801) - listopad 2011

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 500 mbar

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12067-1/změna Z1 (061809) - listopad 2011

Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Pneumatické provedení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12078/změna Z1 (061810) - listopad 2011

Nulové regulátory tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN ISO 9905/změna Amd. 1 (113011) - listopad 2011

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

65 Kč

ČSN ISO 9908/změna Amd. 1 (113013) - listopad 2011

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III

65 Kč

ČSN EN 1829-2/Oprava 1 (117911) - listopad 2011

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky

20 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 12561-1 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží

230 Kč

ČSN EN 12561-2 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů

230 Kč

ČSN EN 12561-3 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.15t

250 Kč

ČSN EN 12561-4 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek

190 Kč

ČSN EN 12561-5 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek

190 Kč

ČSN EN 12561-6 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 6: Průlezy

230 Kč

ČSN EN 12561-7 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 7: Pracovní plošiny a žebříky

190 Kč

ČSN EN 12561-8 (280701) - listopad 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Cisternové vozy - Část 8: Přípojky topení

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2997-015 (311811) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 015: Zásuvka připevněná pojistnou maticí s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2240-061 (311845) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 061: Žárovka, klasifikace 1683 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-062 (311845) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 062: Žárovka, klasifikace 1810 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-063 (311845) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 063: Žárovka, klasifikace 1815 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-064 (311845) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 064: Žárovka, klasifikace 1819 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2240-065 (311845) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 065: Žárovka, klasifikace 1820 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4641-301 (311934) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 301: Těsná struktura s průměrem vlákna 50/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2825 (317032) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4160 (317906) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení vlivu tepelné expozice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-10-1/Oprava 1 (332320) - listopad 2011

Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry

Změna byla zrušena k 13. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-10-2/Oprava 1 (332320) - listopad 2011

Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem

Změna byla zrušena k 20. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 3516/změna Z1 (333516) - listopad 2011

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

125 Kč

ČSN EN 55022 ed. 2/změna A2 (334290) - listopad 2011

Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022 ed. 2/změna Z1 (334290) - listopad 2011

Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002) - listopad 2011 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

340 Kč

ČSN EN 60519-6/změna Z1 (335002) - listopad 2011

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

Změna byla zrušena k 3. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1090 ed. 2 (341090) - listopad 2011 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

230 Kč

ČSN 34 1090/změna Z2 (341090) - listopad 2011

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 1500 ed. 2/změna Z1 (341500) - listopad 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

65 Kč

ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) - listopad 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.12t, Oprava 1 1.15t, A2 11.16t, A3 5.17t, A4 9.17t, Oprava 2 4.18t, Oprava 3 11.19t

1 090 Kč

ČSN EN 50122-1/změna Z1 (341520) - listopad 2011

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 2614 ed. 2/změna Z1 (342614) - listopad 2011

Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-205 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 205: Teplem smrštitelné trubičky z chlorovaného polyolefinu se zpomaleným hořením, jmenovitý poměr smrštění 1,7:1 a 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-247 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (zobrazit náhrady).

562 Kč

ČSN EN 60684-3-271 ed. 2/změna Z1 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerní trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

Změna byla zrušena k 26. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-271 ed. 3 (346553) - listopad 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 271: Teplem smrštitelné elastomerové trubičky se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, poměr smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60674-3-8 (346573) - listopad 2011

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

465 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62246-1/změna Z1 (353460) - listopad 2011

Jazýčkové kontaktní prvky - Část 1: Kmenová specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 17. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62246-2/změna Z1 (353460) - listopad 2011

Jazýčkové kontaktní prvky - Část 2: Jazýčkové spínače pro velké zatížení

Změna byla zrušena k 17. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61169-18 (353811) - listopad 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 18: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-19 (353811) - listopad 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 19: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu SSMB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61169-41 (353811) - listopad 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 41: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady CQA s rychlým zajištěním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60352-8 (354061) - listopad 2011

Nepájené spoje - Část 8: Spoje připevněné tlakem - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

230 Kč

ČSN EN 60603-7-1 ed. 2/změna Z1 (354620) - listopad 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné volné a pevné konektory

Změna byla zrušena k 12. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60603-7-1 ed. 3 (354620) - listopad 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-1: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61958/změna Z1 (357182) - listopad 2011

Vysokonapěťové rozváděče - Systémy indikace přítomnosti napětí

Změna byla zrušena k 3. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-206 (357190) - listopad 2011

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

340 Kč

ČSN EN 60749-23/změna A1 (358799) - listopad 2011

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 23: Zkouška životnosti při zvýšené teplotě

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62532 (360280) - listopad 2011

Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

405 Kč

ČSN EN 60838-1 ed. 2/změna A2 (360385) - listopad 2011

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-13/změna Z1 (361008) - listopad 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 3. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60456 ed. 2/změna A12 (361060) - listopad 2011

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60456 ed. 2/změna Z1 (361060) - listopad 2011

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62660-1 (364328) - listopad 2011

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60904-5 ed. 2 (364604) - listopad 2011 aktuální vydání

Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60904-5/změna Z1 (364604) - listopad 2011

Fotovoltaické součástky - Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno

Změna byla zrušena k 24. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-45 ed. 2/změna Z1 (364800) - listopad 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na bezpečnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů

Změna byla zrušena k 17. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 (364801) - listopad 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

780 Kč

ČSN EN 50173-4/změna A1 (367253) - listopad 2011

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

230 Kč

ČSN EN 50173-5/změna A1 (367253) - listopad 2011

Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

Změna bude zrušena k 19. březnu 2021.

230 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61386-21/změna A11 (370000) - listopad 2011

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

65 Kč

ČSN EN 61386-22/změna A11 (370000) - listopad 2011

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy

65 Kč

ČSN EN 61386-23/změna A11 (370000) - listopad 2011

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy

65 Kč

ČSN EN 50543 (378391) - listopad 2011

Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 1811 +A1/změna Z1 (421656) - listopad 2011

Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou - Referenční zkušební metoda

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-4/Oprava 1 (450020) - listopad 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 4: Podmořské ústí sondy a produkční kříž

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

36 Kč

ČSN EN ISO 13501 (451403) - listopad 2011 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné tekutiny - Hodnocení postupů zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10414-2 (451404) - listopad 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Provozní zkoušení kapalin určených pro vrtné výplachy - Část 2: Kapaliny určené pro vrtné výplachy na bázi oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 13353 +A1 (492810) - listopad 2011 aktuální vydání

Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 13302 (560692) - listopad 2011

Senzorická analýza - Metody hodnocení vlivu obalového materiálu na chuť a vůni výrobku

340 Kč

ČSN ISO 13300-1 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 1: Odpovědnosti pracovníků

230 Kč

ČSN ISO 13300-2 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 2: Najímání a školení vedoucích panelů

230 Kč

ČSN EN ISO 12863 (569521) - listopad 2011 aktuální vydání

Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

570 Kč

ČSN EN 16156 (569522) - listopad 2011 aktuální vydání

Cigarety - Posouzení náchylnosti ke vznícení - Bezpečnostní požadavek

125 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 1211 (570534) - listopad 2011 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN ISO 7751/změna Amd. 1 (635219) - listopad 2011

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Poměry zkušebního a poruchového tlaku ke jmenovitému pracovnímu tlaku

Změna byla zrušena k 1. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15604 (654873) - listopad 2011 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení různých forem dusíku ve vzorku obsahujícím dusičnanový, amonný, močovinový a kyanamidový dusík

340 Kč

ČSN EN 14214 +A1/Oprava 1 (656507) - listopad 2011

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13631-6/Oprava 1 (668140) - listopad 2011

Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

20 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 29601 (673132) - listopad 2011

Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 674 (701025) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda chráněné teplé desky

190 Kč

ČSN EN 675 (701026) - listopad 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Metoda měřidla tepelného toku

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12326-2 (721891) - listopad 2011 aktuální vydání

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici

440 Kč

ČSN EN ISO 11600/změna A1 (722331) - listopad 2011

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

65 Kč

ČSN EN ISO 10563/Oprava 1 (722341) - listopad 2011

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-1/změna Z1 (722634) - listopad 2011

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-2/změna Z1 (722634) - listopad 2011

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-3/změna Z1 (722634) - listopad 2011

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-4/změna Z1 (722634) - listopad 2011

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-5/změna Z1 (722634) - listopad 2011

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 771-6/změna Z1 (722634) - listopad 2011

Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 5191/změna Z1 (725191) - listopad 2011

Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4/změna Z2 (730035) - listopad 2011

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

32 Kč

ČSN EN 1991-3/NA ed. A (730035) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1996-2/změna Z1 (731101) - listopad 2011

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

32 Kč

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 73 1289 (731289) - listopad 2011 aktuální vydání

Terminologie v oboru pórobetonu

570 Kč

ČSN EN 12390-3/Oprava 1 (731302) - listopad 2011

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1999-1-1/NA ed. A (731501) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1995-1-1/NA ed. A (731701) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1995-1-2/NA ed. A (731701) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 594 (732076) - listopad 2011 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem

230 Kč

ČSN EN 1995-2/NA ed. A (736212) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN 73 6223/změna Z1 (736223) - listopad 2011

Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) - listopad 2011 aktuální vydání

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17226-3 (793886) - listopad 2011

Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 3: Stanovení emisí formaldehydu z usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 10769 (806199) - listopad 2011

Jílové geosyntetické izolace - Stanovení nasákavosti bentonitu vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 12402-8/změna A1 (832865) - listopad 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 12402-9/změna A1 (832865) - listopad 2011

Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15980 (835635) - listopad 2011

Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 676-1 V1.5.2 (875068) - listopad 2011

VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 (875160) - listopad 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 858-1 V1.2.1 (875161) - listopad 2011

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v kmitočtovém pásmu 24,05 GHz až 24,25 GHz pro automobilové aplikace - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN P CEN/TS 16209 (910269) - listopad 2011

Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 651 (917852) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 652 (917853) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem na bázi korku - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 655 (917856) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Dlaždice z aglomerované korkové směsi s polyvinylchloridovou nášlapnou vrstvou - Specifikace

230 Kč

ČSN EN 688 (917864) - listopad 2011 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro korkové linoleum

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 28706-1 (945040) - listopad 2011

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč