ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 (875160)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro obecně použitelná zařízení krátkého dosahu, včetně výstrah, dálkového ovládání, telemetrie, přenosu dat všeobecně atd. Tyto typy rádiových zařízení jsou schopny provozu v kmitočtových pásmech v rozsahu 40 GHz až 246 GHz buď s vysokofrekvenčním (RF) výstupním připojením a přiřazenou anténou, nebo s vestavěnou anténou, pro všechny typy modulace. Norma uvádí seznam kmitočtových pásem určených doporučením CEPT/ERC 70-03, která jsou známa k datu vydání této normy. Všechna určená pásma však nemusí být dostupná ve všech zemích CEPT. Kromě toho mohou být v určité zemi pro zařízení krátkého dosahu dostupná i jiná kmitočtová pásma v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz pokrytém touto normou. Ohledně neharmonizovaných parametrů mohou národní správy uložit určité podmínky, jako je typ modulace, kmitočet, odstupy kanálů/kmitočtů, maximální vyzařovaný výkon vysílače, pracovní cyklus a zařazení automatického vypnutí vysílače, jako podmínku pro vydání individuálního nebo generálního oprávnění. Tato norma pokrývá pevné stanice, pohyblivé stanice a přenosné stanice.

Označení ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 (875160)
Katalogové číslo 89013
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2011
Datum účinnosti 1. 12. 2011
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963890135
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 (875160)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

ČSN ETSI EN 305 550-2 V1.1.1 (875160)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

ČSN ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 (875160)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE