ČSN (normy i změny) z března 2011

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 690 (010197) - březen 2011 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) - březen 2011

Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) - březen 2011 aktuální vydání

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12516-1/Oprava 2 (133011) - březen 2011

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 50325-5 (183060) - březen 2011

Průmyslové komunikační podsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řadičů - Část 5: Funkčně bezpečná komunikace založená na EN 50325-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50090-2-2/změna Z2 (332150) - březen 2011

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50090-2-2/změna Z3 (332150) - březen 2011

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50090-2-2/změna Z4 (332150) - březen 2011

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50491-5-1 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50491-5-2 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50491-5-3 (332151) - březen 2011

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2026 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 61400-24 (333160) - březen 2011

Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61000-4-18/změna A1 (333432) - březen 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

Změna bude zrušena k 20. červnu 2022.

65 Kč

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3/změna A2 (333432) - březen 2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

125 Kč

ČSN EN 55011 ed. 3/změna A1 (334225) - březen 2011

Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 15. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60684-3-280 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.14t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. září 2022 (zobrazit náhrady).

562 Kč

ČSN EN 60684-3-281 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 281: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, částečně vodivé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60684-3-282 (346553) - březen 2011

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 282: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, řízené namáhání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-3/změna Z1 (351330) - březen 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

230 Kč

ČSN EN 61558-2-5/změna Z1 (351330) - březen 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

230 Kč

ČSN EN 61558-2-8/změna Z1 (351330) - březen 2011

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro zvonkové transformátory a transformátory pro gongy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-20-1 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-1: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20a: Hořlavost, jehlový plamen

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60512-20-3 (354055) - březen 2011

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 20-3: Zkoušky bezpečnosti proti ohni - Zkouška 20c: Hořlavost, žhavá smyčka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 512-9/změna Z2 (354055) - březen 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 512-9/změna Z3 (354055) - březen 2011

Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3/změna A12 (354106) - březen 2011

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

65 Kč

ČSN EN 60133/změna Z1 (358466) - březen 2011

Rozměry hrníčkových jader z magnetických oxidů a příslušenství

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-2 (358475) - březen 2011

Feritová jádra - Rozměry - Část 2: Hrníčková jádra pro použití v telekomunikacích, napájecích zdrojích a filtrech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50528 (359709) - březen 2011

Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

230 Kč

ČSN EN 50340 ed. 2 (359726) - březen 2011 aktuální vydání

Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV

340 Kč

ČSN EN 50340/změna Z1 (359726) - březen 2011

Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-2 ed. 2/změna A11 (361045) - březen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2/změna A11 (361045) - březen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

190 Kč

ČSN EN 60335-2-3 ed. 2/změna A11 (361045) - březen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 5. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2/změna A11 (361045) - březen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

190 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 2/změna A11 (361045) - březen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné panely, trouby a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 9. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-7 ed. 3/změna A11 (361045) - březen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62109-1 (364651) - březen 2011

Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky

945 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-5/Oprava 1 (369860) - březen 2011

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 19794-5/Oprava 2 (369860) - březen 2011

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 5: Data obrazu obličeje

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10277-2/Oprava 1 (420160) - březen 2011

Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli pro všeobecné technické použití

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10025-1/Oprava 1 (420904) - březen 2011

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

20 Kč

ČSN EN 10025-5/Oprava 1 (420904) - březen 2011

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1562/změna A1 (420955) - březen 2011

Slévárenství - Temperované litiny

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13835/změna A1 (420958) - březen 2011

Slévárenství - Austenitické litiny

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1564/změna A1 (420960) - březen 2011

Slévárenství - Izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10219-1/Oprava 1 (421052) - březen 2011

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 459-1/změna Z2 (722201) - březen 2011

Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 459-2 (722201) - březen 2011 aktuální vydání

Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 998-1/změna Z1 (722401) - březen 2011

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 998-2/změna Z1 (722401) - březen 2011

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7221-1/změna Z1 (727221) - březen 2011

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití

32 Kč

ČSN 72 7221-3 (727221) - březen 2011

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t

612 Kč

ČSN 73 6056 (736056) - březen 2011 aktuální vydání

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

340 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - březen 2011 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

370 Kč

ČSN 73 6220 (736220) - březen 2011 aktuální vydání

Evidence mostních objektů pozemních komunikací

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15795 (755800) - březen 2011

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany

230 Kč

ČSN 75 7315 (757315) - březen 2011

Jakost vod - Úprava vzorků odpadních vod před chemickou analýzou

230 Kč

ČSN 75 7367 (757367) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)

190 Kč

ČSN 75 7481 (757481) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN 75 7536 (757536) - březen 2011

Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL)

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13277-5/Oprava 1 (832776) - březen 2011

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha

20 Kč

ČSN EN ISO 25140 (834744) - březen 2011

Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID)

350 Kč

ČSN EN 1911 (834750) - březen 2011

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-2 V3.4.1 (875042) - březen 2011

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

8 700 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 15886 (961506) - březen 2011

Ochrana kulturního dědictví - Metody zkoušení - Měření barevnosti povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN ISO/HL7 27931 (981027) - březen 2011

Norma pro výměnu dat - Zdravotnictví úroveň sedm verze 2.5 - Aplikační protokol pro elektronickou výměnu dat v prostředí zdravotní péče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 100 Kč