ČSN EN 50491-5-2 (332151)

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu

ČSN EN 50491-5-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 1. 11. 2026. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma skupiny výrobků stanovuje minimální úroveň vlastností EMC pro výrobky HBES/BACS určené pro připojení k systému HBES/BACS.
Soubor zařízení spojených za účelem funkce samostatné aplikace se nepokládá za systém HBES/BACS a je proto mimo rozsah platnosti této evropské normy.
Toto je specifická část EN 50491-5 pro HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu.
Prostředí pokrytá touto normou jsou místa obytná, obchodní a lehkého průmyslu podle definice v EN 61000-6-1.
Toto připojení může být pevné (například komunikační kabel, silové vedení), nebo bezdrátové (například vysokofrekvenční, infračervené).
Tato evropská norma je použitelná (nejen) pro
- stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi systémem a člověkem,
- zařízení pro funkce managementu,
- řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci,
- terénní zařízení a jejich rozhraní,
- kabeláž a propojení zařízení,
- přiřazená zařízení pro technické a zadávací nástroje pro HBES/BACS.

Označení ČSN EN 50491-5-2 (332151)
Katalogové číslo 87685
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2011
Datum účinnosti 1. 4. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963876856
Změny a opravy Z1 1.20t
Norma je platná do 1. 11. 2026
a bude nahrazena ČSN EN IEC 63044-5-2 (332151)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50491-11 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej

ČSN EN 50491-12-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura

ČSN EN 50491-12-2 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv

ČSN EN 50491-2 (332151)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí

ČSN EN 50491-4-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

ČSN EN 50491-5-1 (332151)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC

ČSN EN 50491-5-3 (332151)
Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí

ČSN EN 50491-6-1 (332151)
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování

foo