ČSN (normy i změny) z července 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61175/změna Z1 (013381) - červenec 2006

Označování signálů a spojů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost

125 Kč

ČSN EN 60974-1 ed. 2/změna Z1 (052205) - červenec 2006

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14337 (060813) - červenec 2006

Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12863/změna A1 (078531) - červenec 2006

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a údržba lahví na pod tlakem rozpuštěný acetylen

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1968/změna A1 (078534) - červenec 2006

Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví

65 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 14343 (110037) - červenec 2006

Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-6/změna A1 (130020) - červenec 2006

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 12209/Oprava 1 (165124) - červenec 2006

Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 3310-1 (259610) - červenec 2006 aktuální vydání

Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12674-3/Oprava 1 (269008) - červenec 2006

Rozvážkové vozíky - Část 3: Metody zkoušení

20 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - červenec 2006

Identifikace a/nebo určení množství odpadu

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2602 (311515) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Připojovací otvory pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2603 (311551) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Připojovací konce pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2604 (311552) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30' - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2605 (311553) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Závitové adaptéry s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 24° - Geometrická konfigurace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2607 (311554) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - O-kroužky pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2608 (311555) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Požadavky na montáž a demontáž závitových adaptérů s pojistným kroužkem, s vnitřním úhlem čela 8° 30'

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2645 (311556) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojistný kroužek pro závitové adaptéry s pojistným kroužkem - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4498 (313185) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsná tolerance dříku, středně dlouhý závit, ze žáruvzdorné slitiny niklu, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4497 (313219) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4496 (313263) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, přesazená křížová drážka, těsná tolerance dříku, krátký závit, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s povlakem hliníkové pigmentace - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4591 (313589) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Matice, válcové, samojistné, kluzné, samostavitelné, ze žáruvzdorné slitiny niklu, mazané MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při obvyklé teplotě) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4590 (313590) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky, pružinové, z kovové lamely, pro samojistné válcové matice, z korozivzdorné oceli, pasivované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4303 (314220) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4304 (314221) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,25 mm)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4306 (314222) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou, namáhaná tahem, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4307 (314223) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková pro šrouby se zapuštěnou hlavou namáhaná na střih, z korozivzdorné oceli, pasivované (tloušťka stěny 0,50 mm)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4176 (314370) - červenec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojišťovací šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100° nebo nezapuštěnou hlavou, typ tah/střih, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, alkalicky oxidované nebo s povlakem hliníkového pigmentu - Nákružky z titanu TI-P99002 nebo slitiny hliníku 2024 - Metrická řada - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60664-4 (330420) - červenec 2006

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

590 Kč

ČSN EN 61400-1 ed. 2 (333160) - červenec 2006

Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.11t, Z2 5.20t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

962 Kč

ČSN EN 61400-1/změna Z1 (333160) - červenec 2006

Větrné elektrárny - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-17 (342710) - červenec 2006

Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory

350 Kč

ČSN EN 60695-9-1/změna Z1 (345615) - červenec 2006

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-2/změna A2 (346553) - červenec 2006

Ohebné izolační trubičky - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 14. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-4/změna A2 (347307) - červenec 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 4: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna byla zrušena k 27. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-30/změna Z3 (347307) - červenec 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 30: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyimidem, třída 220

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-31/změna Z3 (347307) - červenec 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 31: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-32/změna Z3 (347307) - červenec 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 32: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 155

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 8340/změna Z5 (348340) - červenec 2006

Osvětlovací stožáry

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61558-1 ed. 2 (351330) - červenec 2006

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, A1 12.09t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 21. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

1 062 Kč

ČSN EN 61558-1/změna Z1 (351330) - červenec 2006

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 255-22-1/změna Z1 (353522) - červenec 2006

Zkoušky elektrického rušení měřicích relé a ochranných zařízení - Část 1: Zkoušky rušením skupinami impulsů 1 MHz

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (354101) - červenec 2006 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

670 Kč

ČSN EN 60947-6-1/změna Z1 (354101) - červenec 2006

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6: Spínače s více funkcemi - Oddíl 1 - Automatická přepínací zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60384-16 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60384-16-1 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 16-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-17 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60384-17-1 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 17-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polypropylenové fólie určené pro střídavý proud a pulzy - Úrovně hodnocení E a EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-2-1 (358291) - červenec 2006

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úrovně hodnocení E a EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 131200/změna Z1 (358294) - červenec 2006

Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s pokovenými elektrodami a polypropylenovým dielektrikem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 131201/změna Z1 (358294) - červenec 2006

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s pokovenými elektrodami a polypropylenovým dielektrikem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ES 59008-1/změna Z1 (358759) - červenec 2006

Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ES 59008-2/změna Z1 (358759) - červenec 2006

Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 2: Slovník

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ES 59008-3/změna Z1 (358759) - červenec 2006

Požadavky na data pro polovodičový čip - Část 3: Mechanické a materiálové požadavky a požadavky na spoje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61988-3-1 (358788) - červenec 2006

Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61744 ed. 2 (359204) - červenec 2006 aktuální vydání

Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61744/změna Z1 (359204) - červenec 2006

Kalibrace zkušebních souborů pro měření chromatické disperze optických vláken

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z26 (360340) - červenec 2006

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

550 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z25 (360340) - červenec 2006

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

590 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z27 (360340) - červenec 2006

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 100 Kč

TNI 36 0451 (360451) - červenec 2006

Údržba vnitřních osvětlovacích soustav

350 Kč

ČSN EN 60779 (361113) - červenec 2006

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.09t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN IEC 779/změna Z1 (361113) - červenec 2006

Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 18453 (385566) - červenec 2006

Zemní plyn - Vztah mezi obsahem vody a rosným bodem vody

350 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 326-2/Oprava 1 (490184) - červenec 2006

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Kontrola kvality ve výrobě

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 518/změna Z1 (491532) - červenec 2006

Konstrukční dřevo. Třídění. Požadavky na normy pro vizuální třídění podle pevnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 519/změna Z1 (491533) - červenec 2006

Konstrukční dřevo. Třídění. Požadavky na dřevo strojně tříděné podle pevnosti a na třídicí stroje

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 622-2/Oprava 1 (492612) - červenec 2006

Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky

20 Kč

ČSN EN 14755 (492617) - červenec 2006

Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14122/Oprava 1 (560046) - červenec 2006

Potraviny - Stanovení vitamínu B₁ metodou HPLC

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14152/Oprava 1 (560071) - červenec 2006

Potraviny - Stanovení vitamínu B₂ metodou HPLC

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6579/Oprava 2 (560088) - červenec 2006

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14663 (560629) - červenec 2006

Potraviny - Stanovení vitamínu B₆ (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN 14802 (646434) - červenec 2006

Plastové potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti povrchovému zatížení a zatížení dopravou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 589/Oprava 1 (656503) - červenec 2006

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 827 (668541) - červenec 2006 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-1/Oprava 1 (695245) - červenec 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-2/Oprava 1 (695245) - červenec 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/Oprava 3 (695245) - červenec 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-4/Oprava 1 (695245) - červenec 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 286-1/změna A2 (695286) - červenec 2006

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík - Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely

125 Kč

ČSN EN 13923 (698923) - červenec 2006

Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení

440 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 196-3/Oprava 1 (722100) - červenec 2006

Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 196-5/Oprava 1 (722100) - červenec 2006

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 934-2/změna A2 (722326) - červenec 2006

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11600/Oprava 1 (722331) - červenec 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

20 Kč

ČSN EN ISO 7390/Oprava 1 (722334) - červenec 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů

20 Kč

ČSN EN 1071-4 (727570) - červenec 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 4: Stanovení chemického složení elektronovou mikroanalýzou (EPMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-5 (730036) - červenec 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 13363-2/Oprava 1 (730303) - červenec 2006

Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 40-4 (732094) - červenec 2006

Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.07t

360 Kč

ČSN 73 3713 (733713) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

230 Kč

ČSN 73 3714 (733714) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů

230 Kč

ČSN 73 3715 (733715) - červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14782 (747720) - červenec 2006

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

440 Kč

76 Služby

ČSN EN 14892 (762010) - červenec 2006

Dopravní služby - Městská logistika - Směrnice pro stanovení omezeného přístupu do městských center

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14979 (771006) - červenec 2006

Obaly - Flexibilní laminátové tuby (plast/kov) - Rozměry a tolerance hrdla S 13

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14621 (800713) - červenec 2006

Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken

230 Kč

ČSN EN 14976 (804207) - červenec 2006

Textilie - Matracoviny - Specifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13254/Oprava 2 (806154) - červenec 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13255/Oprava 3 (806155) - červenec 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13256/Oprava 2 (806156) - červenec 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13257/Oprava 3 (806157) - červenec 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13265/Oprava 3 (806158) - červenec 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 352-5/změna A1 (832121) - červenec 2006

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

125 Kč

ČSN EN 1078/změna A1 (832166) - červenec 2006

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1080/změna A2 (832167) - červenec 2006

Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14899 (838002) - červenec 2006

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-12-6 V1.3.1 (875042) - červenec 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 394-1 V2.4.1 (875047) - červenec 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-24 V1.3.1 (875101) - červenec 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná (UE) rádiová a přidružená zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (875101) - červenec 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-6 V1.1.1 (875107) - červenec 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 291-1 V1.1.1 (875127) - červenec 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-10 (943095) - červenec 2006

Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

340 Kč