ČSN (normy i změny) z července 2005

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62309 (010695) - červenec 2005

Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky

230 Kč

TNI 01 3760 (013760) - červenec 2005

Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13523-16 (038761) - červenec 2005

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1860-4 (061207) - červenec 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 13175/změna A1 (078465) - červenec 2005

Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1514-8 (131550) - červenec 2005

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 8: Elastomerové O-kroužky pro drážkované příruby

190 Kč

ČSN EN 14525 (132040) - červenec 2005

Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru

340 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 6155 (200307) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro revolverové a jednovřetenové automatické soustruhy s vodorovnou osou vřetena - Zkoušky přesnosti

350 Kč

ČSN ISO 13041-1 (200308) - červenec 2005

Podmínky zkoušek pro číslicově řízené soustruhy a soustružnická centra - Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti strojů s vodorovnou osou obrobkového vřetena

440 Kč

ČSN ISO 3686-1 (200320) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje

340 Kč

ČSN ISO 8636-1 (200329) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek rovinných frézek - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s pevným portálem

440 Kč

ČSN ISO 10791-9 (200360) - červenec 2005 aktuální vydání

Podmínky zkoušek pro obráběcí centra - Část 9: Vyhodnocení doby výměny nástrojů a výměny palet

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13852-1/Oprava 1 (270560) - červenec 2005

Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby všeobecného použití

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13814 (276001) - červenec 2005

Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost

1 270 Kč

ČSN EN 815/změna A1 (277993) - červenec 2005

Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3724 (313163) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3907 (313164) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4322 (313165) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4352 (313177) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát, s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4321 (313178) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, s otvory pro pojišťovací drát s odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH 2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4009 (313179) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3832 (313180) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvojšestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718) - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3725 (313240) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, s vnitřní šestihrannou hvězdicí, s normálním dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, potažené MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4323 (313245) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní šesticípou hvězdicí, se závitem k hlavě, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, s povlakem MoS2 - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 350 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3752 (313308) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4048 (313309) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3005 (313312) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4047 (313313) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice, s MJ závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4116 (313342) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4011 (313354) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4117 (313355) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s postříbřeným závitem - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4120 (313356) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH1302 (Waspaloy), s postříbřeným závitem - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4119 (313357) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), s postříbřeným závitem - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4118 (313358) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřený závit - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4012 (313359) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvojšestihranné matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), s povlakem MoS2 - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4013 (313385) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2601 (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 550 MPa (při teplotě okolí) / 600 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3741 (313390) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Matice se sponou, metrické - Zástavbové otvory a montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3726 (313391) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) s povlakem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3152 (313392) - červenec 2005

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené nebo nepovlakované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) 425 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4054 (313905) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3869 (313906) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - těsnění fluorokarbonovou pryží a armatura ze slitiny hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3868 (313907) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Spojovací příruby, k přivaření, ze slitiny titanu TI-P64001

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3867 (313908) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, volné příruby a těsnění - Příruby ze slitiny titanu TI-P64001

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4168 (314115) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnější příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4167 (314116) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - Vnitřní příchytky ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4166 (314117) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Příchytky s předpětím, třídílné - PTFE vložky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4014 (314203) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4015 (314204) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná - Postup při montáži a odstraňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3899 (314205) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, se závity MJ, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH) - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3831 (314206) - červenec 2005 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tlustostěnná, samojistná, s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM3801 (17-4PH), s povlakem MoS2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50163 ed. 2 (333500) - červenec 2005 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.08t, Oprava 1 4.12t, Oprava 2 6.13t, A2 7.20t

460 Kč

ČSN EN 50163/změna Z1 (333500) - červenec 2005

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50134-5 (334594) - červenec 2005

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50110-1/změna Z1 (343100) - červenec 2005

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61857-21/změna Z1 (346220) - červenec 2005

Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 21: Zvláštní požadavky na model pro všeobecné účely - vinutí z vodičů kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7201/změna Z1 (347201) - červenec 2005

Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60228 (347201) - červenec 2005

Jádra izolovaných kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t

360 Kč

ČSN EN 60317-0-3/změna A2 (347307) - červenec 2005

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 3: Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 0000-11-1/změna Z1 (350000) - červenec 2005

Točivé elektrické stroje. Část 11-1: Vestavné tepelné ochrany. Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-11 (350000) - červenec 2005

Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

230 Kč

ČSN EN 133201/změna Z1 (358281) - červenec 2005

Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 133221/změna Z1 (358281) - červenec 2005

Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60939-2-1 (358281) - červenec 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (úroveň hodnocení D/DZ)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60939-2-2 (358281) - červenec 2005

Úplné vysokofrekvenční odrušovací filtry - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Filtry, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 132421/změna Z1 (358282) - červenec 2005

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení - Kondenzátory, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 171000/změna Z1 (358455) - červenec 2005

Kmenová specifikace - Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61337-1 (358455) - červenec 2005

Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50429 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do kanalizace - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do dešťové a odpadní kanalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50430 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do plynovodů - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do vysokotlakých plynových potrubí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN CLC/TS 50431 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do potrubí s pitnou vodou - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do potrubí s pitnou vodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60238 ed. 3/změna Z1 (360383) - červenec 2005

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60238 ed. 4 (360383) - červenec 2005

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.09t, A2 9.11t, Z1 6.18t

Norma bude zrušena k 23. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

937 Kč

ČSN EN 60838-1/změna Z1 (360385) - červenec 2005

Různé objímky - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-25/změna A1 (360600) - červenec 2005

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

125 Kč

ČSN EN 60335-2-95/změna Z1 (361040) - červenec 2005

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro použití v rezidencích

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna A1 (361045) - červenec 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2/změna A1 (361045) - červenec 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

125 Kč

ČSN EN 60705/změna A1 (361060) - červenec 2005

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 12. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna A13 (361960) - červenec 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60730-2-5 ed. 2/změna A1 (361960) - červenec 2005

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61108-4 (367824) - červenec 2005

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Globální navigační družicové systémy (GNSS) - Část 4: Lodní přijímací zařízení DGPS a DGLONASS námořního rádiového majáku - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62252 (367850) - červenec 2005

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Radar pro plavidla, která nespadají pod ustanovení Úmluvy SOLAS kapitola V - Požadavky na funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 62226-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62226-2-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 62345 (368509) - červenec 2005

Formát ID pro systém 50 mm magnetooptického disku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62300 (368620) - červenec 2005

Digitální rozhraní s plastovými optickými vlákny pro zvuková a obrazová zařízení spotřební elektroniky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1923 (369124) - červenec 2005

Evropské repertoáry znaků a jejich kódování - Kódování jedním 8-bitovým bytem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1846-2/změna A1 (389301) - červenec 2005

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10163-1 (420016) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

250 Kč

ČSN EN 10163-2 (420017) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel

190 Kč

ČSN EN 10163-3 (420018) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 3: Tyče tvarové

190 Kč

ČSN EN 12441-10 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách zinku - Metoda spektrofotometrická

340 Kč

ČSN EN 12441-7 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie po extrakci

230 Kč

ČSN EN 12441-8 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 12441-9 (420630) - červenec 2005

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 14361 (420671) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Odběr vzorků z roztaveného kovu

190 Kč

ČSN EN 12258-4 (421403) - červenec 2005

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 4: Odpad hliníkárenského průmyslu

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 8084 (476002) - červenec 2005

Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.16t

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 12037 (490679) - červenec 2005

Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13183-3 (491016) - červenec 2005

Vlhkost vzorku řeziva - Část 3: Odhad kapacitní metodou

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5269-2 (500218) - červenec 2005 aktuální vydání

Vlákniny - Příprava laboratorních archů pro fyzikální zkoušky - Část 2: Metoda Rapid-Köthen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6888-3/Oprava 1 (560089) - červenec 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN

20 Kč

ČSN EN ISO 21567 (560134) - červenec 2005

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t

360 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4263-1 (656208) - červenec 2005

Ropa a ropné výrobky - Stanovení průběhu stárnutí inhibovaných olejů a kapalin - TOST test - Část 1: Postup pro ropné oleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14998 (658352) - červenec 2005

Deriváty z pyrolýzy uhlí - Oleje na bázi uhelného dehtu - Ředící oleje - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1062-11/Oprava 1 (672020) - červenec 2005

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 11: Metody kondicionování před zkoušením

20 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 14075/změna A1 (698235) - červenec 2005

Stabilní ocelové svařované sériově vyráběné válcové zásobníky pro podzemní skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu do 13 m³ - Návrh a výroba

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4039/změna Z1 (704039) - červenec 2005

Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky

32 Kč

ČSN 70 4041/změna Z1 (704041) - červenec 2005

Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem

32 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - červenec 2005 aktuální vydání

Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

250 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14581 (721131) - červenec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN 72 2452/změna Z1 (722452) - červenec 2005

Zkouška mrazuvzdornosti malty

32 Kč

ČSN EN 13748-1 (723209) - červenec 2005 aktuální vydání

Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

475 Kč

ČSN EN 13748-2 (723209) - červenec 2005 aktuální vydání

Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití

440 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - červenec 2005 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - červenec 2005

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, Oprava 1 10.12t

275 Kč

ČSN 73 4301/změna Z1 (734301) - červenec 2005

Obytné budovy

65 Kč

ČSN EN 13744 (735957) - červenec 2005

Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody

125 Kč

ČSN EN 13817 (735960) - červenec 2005

Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu

125 Kč

ČSN EN 12697-38 (736160) - červenec 2005 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace

230 Kč

ČSN EN 13863-3 (736181) - červenec 2005 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech

125 Kč

ČSN EN 1991-2 (736203) - červenec 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 10.12t, Z4 11.15t, Z5 12.17t

1 714 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 612 (747705) - červenec 2005 aktuální vydání

Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12902 (755702) - červenec 2005 aktuální vydání

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 888 (755806) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý

350 Kč

ČSN EN 889 (755807) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý

340 Kč

ČSN EN 891 (755809) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý

350 Kč

ČSN EN 885 (755817) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 886 (755818) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 935 (755820) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)

230 Kč

ČSN EN 14664 (755821) - červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický

350 Kč

ČSN EN 14614 (757723) - červenec 2005

Jakost vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik řek

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 362 (832623) - červenec 2005 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky

230 Kč

ČSN EN ISO 13982-1 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

315 Kč

ČSN EN ISO 13982-2 (832727) - červenec 2005

Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 515 V2.3.0 (872793) - červenec 2005

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na GSM v železničním provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN P CEN/TS 14472-1 (917886) - červenec 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-2 (917886) - červenec 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 2: Textilní podlahové krytiny

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-3 (917886) - červenec 2005

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 3: Laminátové podlahové krytiny

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19106 (979825) - červenec 2005

Geografická informace - Profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.06t

382 Kč