ČSN EN 13814 (276001)

Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost

ČSN EN 13814 Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 270 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje minimální požadavky nezbytné pro zajištění bezpečného návrhu, výpočtu, výroby, instalace, údržby, provozu, prohlídek a zkoušek mobilních, přechodně nebo trvale instalovaných prostředků lidové zábavy a staveb, např. kolotočů, houpaček, gondol, ruských kol, horských drah, skluzavek, tribun, membránových nebo textilních konstrukcí, stánků, pódií, staveb pro předvádění produkcí a artistických vystoupení. Všechna tato zařízení jsou určena pro opakovanou instalaci bez poškození nebo ztráty integrity i jako přechodná či trvalá zařízení pro slavnosti, lunaparky či jiné příležitosti.
Tato norma však může být použita i při navrhování podobných konstrukcí či zařízení pro dopravu pasažérů. Tato norma neovlivňuje platnost stávajících národních předpisů týkajících se bezpečnosti při práci. Tento dokument neplatí pro prostředky lidové zábavy, které byly vyrobeny před datem zveřejnění tohoto dokumentu CEN.
Předmětem této normy je rovněž stanovení bezpečnostních pravidel pro stavby a strojní zařízení, která jsou buď součástí prostředku lidové zábavy, nebo tvoří samotný prostředek lidové zábavy. Bezpečnostní pravidla slouží k ochraně osob před rizikem úrazu způsobeného nedostatky při navrhování, konstrukci a provozu těchto staveb nebo strojních zařízení. Základem této normy jsou dřívější zkušenosti a analýzy rizik.
Příloha A je informativní částí normy a obsahuje směrnice pro výpočet částí z konstrukčních ocelí.
Přílohy B a C jsou normativními částmi normy a obsahují podrobné a potřebné výpočty nebo bezpečnostní pravidla.
Příloha D (normativním) pojednává o elektroinstalaci a řídicích systémech.
Příloha E (informativní) pojednává o jednotkách pro pasažéry.
V příloze F (informativním) je uveden vzor uspořádání průvodní knihy prostředku lidové zábavy.
Příloha G (informativní) - Účinek zrychlení na pasažéry.
Příloha H (informativní) - Opatření před použitím.
Příloha I (informativní) - Seznam nebezpečí u jízdních prostředků lidové zábavy.

Označení ČSN EN 13814 (276001)
Katalogové číslo 73334
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 7. 2005
Datum účinnosti 1. 8. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 180 stran formátu A4
EAN kód 8590963733340
Dostupnost skladem (tisk na počkání)