ČSN P CEN/TS 14425-5 (727513) Zrušená norma

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem V (SEVNB)

ČSN P CEN/TS 14425-5 Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu se zářezem V (SEVNB)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN P CEN/TS 14425-5 popisuje zkušební metodu pro stanovení houževnatosti v lomu speciální technické keramiky. Metoda používá zkušební tělesa pro zkoušku ohybem opatřená zářezem ve tvaru V, která jsou zatěžována čtyřbodovým ohybem až do zlomení. Tento postup je použitelný pro speciální technickou keramiku s velikostí zrna nebo většinové mikrostrukturální složky větší než 1 mikrometr.
Tato technická specifikace je předběžná norma a je určena k ověření po dobu 3 let. Po této době bude rozhodnuto, zda bude převedena mezi normy EN.
Norma obsahuje vyhodnocení mezilaboratorních zkoušek této metody, na kterých se podílelo 31 laboratoří.

Označení ČSN P CEN/TS 14425-5 (727513)
Katalogové číslo 73471
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2005
Datum účinnosti 1. 8. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963734712
Norma byla zrušena k 1. 11. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 23146 (727514)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN/TS 14425-1 (727513)
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody