ČSN (normy i změny) z listopadu 2004

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 12616 (010506) - listopad 2004

Terminografie zaměřená na překlad

350 Kč

ČSN IEC 60300-3-12/změna Z1 (010690) - listopad 2004

Management spolehlivosti - Část 3-12: Návod k použití - Integrované logistické zajištění

Změna byla zrušena k 24. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - listopad 2004 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč

ČSN EN 61360-1/změna A1 (013720) - listopad 2004

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61360-2/změna A1 (013720) - listopad 2004

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Slovníkové schéma EXPRESS

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 6. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

TNI 02 2930 (022930) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro hřídele - Rozměry drážek

125 Kč

TNI 02 2931 (022931) - listopad 2004

Pojistné kroužky pro díry - Rozměry drážek

125 Kč

ČSN EN 12385-6 (024302) - listopad 2004

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8900-4-1/změna Z1 (038900) - listopad 2004

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování

350 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 26/změna A2 (061411) - listopad 2004

Průtokové ohřívače vody s atmosferickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 13096 (078326) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - listopad 2004 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob

340 Kč

ČSN EN 1975/změna A1 (078522) - listopad 2004

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z hliníku a hliníkových slitin s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14208 (078528) - listopad 2004

Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1 000 litrů včetně - Návrh a konstrukce

440 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 13695 (192026) - listopad 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření spektrálních charakteristik laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 12195-4 (300080) - listopad 2004

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana

230 Kč

ČSN EN 1501-1/změna A1 (300350) - listopad 2004

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 3715-1 (324570) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení lodí - Část 1: Slovník geometrie vrtule

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15749-1 (325120) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 1: Navrhování sanitárních soustav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15749-2 (325121) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 2: Sanitární soustava, samospádné odpadní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15749-3 (325122) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15749-5 (325124) - listopad 2004

Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 5: Odvodňovací soustava palub, nákladových prostorů a plaveckých bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50160/Oprava 1 (330122) - listopad 2004

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 61400-1/změna Z1 (333160) - listopad 2004

Větrné elektrárny - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60652 (333304) - listopad 2004

Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61006 ed. 2 (346424) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu

340 Kč

ČSN EN 61006/změna Z1 (346424) - listopad 2004

Zkušební metody ke stanovení teploty skelného přechodu u elektroizolačních materiálů (IEC 1006:1991)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - listopad 2004

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, A1 1.16t

375 Kč

ČSN EN 62011-2 (346521) - listopad 2004

Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 60893-1 ed. 2 (346572) - listopad 2004 aktuální vydání

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 60893-1/změna Z1 (346572) - listopad 2004

Specifikace desek z technických vrstvených materiálů na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky (IEC 893-1:1987)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-2/změna Z2 (347010) - listopad 2004

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifické metody pro PVC směsi. Oddíl druhý: Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-1/změna A1 (347308) - listopad 2004

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně

65 Kč

ČSN EN 60851-6/změna A2 (347308) - listopad 2004

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 6: Tepelné vlastnosti

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60264-4-2/změna A1 (347394) - listopad 2004

Balení vodičů pro vinutí. Část 4: Zkušební metody. Oddíl druhý: Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem (IEC 264-4-2:1992)

65 Kč

ČSN EN 61196-4 (347721) - listopad 2004

Koaxiální komunikační kabely - Část 4: Dílčí specifikace vyzařujících kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-5-2 ed. 2/změna A2 (354101) - listopad 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60309-1 ed. 3/změna A11 (354513) - listopad 2004

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60298/změna Z1 (357181) - listopad 2004

Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60517/změna Z2 (357190) - listopad 2004

Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60539-2 (358145) - listopad 2004

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, Z1 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 23. srpnu 2022 (zobrazit náhrady).

562 Kč

ČSN EN 60115-9 (358190) - listopad 2004

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Sítě neproměnných rezistorů pro povrchovou montáž s individuálně měřitelnými rezistory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60115-9-1 (358190) - listopad 2004

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Sítě neproměnných rezistorů pro povrchovou montáž s individuálně měřitelnými rezistory - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60143/změna Z1 (358201) - listopad 2004

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušky a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60286-6 ed. 2 (358292) - listopad 2004 aktuální vydání

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 6: Pouzdro pro balení součástek pro povrchovou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60286-6/změna Z1 (358292) - listopad 2004

Balení součástek pro automatickou montáž - Část 6: Pouzdro pro balení součástek pro povrchovou montáž

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-7-1 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-1: Typ LC-PC duplex ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-7-2 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-2: Typ LC-PC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-3 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-3: Typ LC-APC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62005-7 (359253) - listopad 2004

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 7: Modelování namáhání v průběhu života

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61753-053-3 (359255) - listopad 2004

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 053-3: Spojitě proměnné atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-12 (359274) - listopad 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61770/změna A1 (361020) - listopad 2004

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2/změna A1 (361045) - listopad 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

125 Kč

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2/Oprava 1 (361045) - listopad 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

20 Kč

ČSN 36 1060-21/změna Z1 (361060) - listopad 2004

Elektrické spotrebiče do domácnosti. Elektrické akumulačné ohrievače vody. Metódy funkčných skúšok

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60379 (361060) - listopad 2004

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely

230 Kč

ČSN 36 1061-21/změna Z1 (361061) - listopad 2004

Metody měření spotřeby energie tepelných akumulačních ohřívačů vody a způsoby, jak o ní informovat spotřebitele

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61959 (364332) - listopad 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie

190 Kč

ČSN EN 61960-1/změna Z1 (364360) - listopad 2004

Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 1: Lithiové akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61960-2/změna Z1 (364360) - listopad 2004

Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití - Část 2: Lithiové akumulátorové baterie

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62133/změna Z1 (364379) - listopad 2004

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články a pro přenosné baterie z nich sestavené

Změna byla zrušena k 10. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61603-2/změna Z1 (368011) - listopad 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály

32 Kč

ČSN EN 61603-8-1 (368011) - listopad 2004

Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 (368051) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1

230 Kč

ČSN EN 50090-3-2/změna Z1 (368051) - listopad 2004

Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50090-4-2 (368051) - listopad 2004

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd. 1 (369249) - listopad 2004

Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-3 +Amd. 1 (369249) - listopad 2004

Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 18036 (369844) - listopad 2004

Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro nástrojové lišty prohlížečů World Wide Web

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN 38 6461/změna Z3 (386461) - listopad 2004

Stavba a provoz kyslíkovodů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 694/Oprava 1 (389501) - listopad 2004

Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10216-1/změna A1 (420261) - listopad 2004

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10216-2/změna A1 (420262) - listopad 2004

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10216-3/změna A1 (420263) - listopad 2004

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10216-4/změna A1 (420264) - listopad 2004

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10310 (421014) - listopad 2004

Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky

350 Kč

ČSN EN 10223-2/změna A1 (426429) - listopad 2004

Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10427-2 (451110) - listopad 2004

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 2: Umístění centrátoru a zkoušení uzavíracích manžet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 658 (461033) - listopad 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 975-2 (491200) - listopad 2004

Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 2: Topoly

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4613-2/změna A1 (640217) - listopad 2004

Plasty - Materiály z ethylén-vinylacetátu (E/VAC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Změna byla zrušena k 1. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6383-1/změna Z1 (640601) - listopad 2004

Plasty. Fólie a desky. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 1: Metoda trouser

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6383-2/změna Z1 (640613) - listopad 2004

Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3838 (656010) - listopad 2004 aktuální vydání

Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

340 Kč

ČSN ISO 2909/Oprava 1 (656218) - listopad 2004

Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity

20 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13938-6 (668120) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů

125 Kč

ČSN EN 13630-9 (668211) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici

190 Kč

ČSN EN 13673-22 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

190 Kč

ČSN EN 13763-1 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 13763-13 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

230 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - listopad 2004 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

210 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

190 Kč

ČSN EN 13763-25 (668234) - listopad 2004

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13300/Oprava 1 (673000) - listopad 2004

Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace

20 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1367-2/Oprava 1 (721195) - listopad 2004

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11600 (722331) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.06t, A1 11.11t

315 Kč

ČSN EN ISO 7389 (722333) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů

190 Kč

ČSN EN ISO 7390 (722334) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

210 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 13880-1 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C

125 Kč

ČSN EN 13880-11 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

125 Kč

ČSN EN 13880-12 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu)

190 Kč

ČSN EN 13880-2 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C

190 Kč

ČSN EN 13880-3 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience)

190 Kč

ČSN EN 13880-4 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace

125 Kč

ČSN EN 13880-9 (736182) - listopad 2004 aktuální vydání

Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami

125 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13123-2 (746027) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství

125 Kč

ČSN EN 13124-2 (746028) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14479 (770314) - listopad 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14728-1 (800203) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 1: Metoda s použitím manuálního termodetekčního zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13936-1 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-2 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10555-1/změna A2 (855825) - listopad 2004

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6360-1 (856032) - listopad 2004

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 1: Všeobecné vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 893 V1.2.3 (874604) - listopad 2004 aktuální vydání

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.3.1 (875005) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-6 V1.2.1 (875086) - listopad 2004

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (875107) - listopad 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (875107) - listopad 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (875107) - listopad 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (875107) - listopad 2004

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 908-7 V2.2.1 (875111) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS)

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 406 V1.5.1 (875534) - listopad 2004 aktuální vydání

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky

770 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14521 (917885) - listopad 2004

Pružné podlahové krytiny - Hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem nebo bez tohoto podkladu, s dekorativní vrstvou - Specifikace

190 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1/změna A4 (943095) - listopad 2004

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 71-1/změna A9 (943095) - listopad 2004

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO 9735-5 (979735) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu)

440 Kč

ČSN ISO 9735-6 (979735) - listopad 2004 aktuální vydání

Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK)

350 Kč