ČSN (normy i změny) z března 2001

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10816-3/Oprava 1 (011412) - březen 2001

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15000 1/min při měření in situ

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12669 (061920) - březen 2001

Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů

590 Kč

07 Kotle

ČSN EN 1919 (078322) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na zkapalněné plyny (kromě acetylenu a LPG) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1920 (078323) - březen 2001

Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12569 (133065) - březen 2001

Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 877 (138110) - březen 2001

Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.07t, Oprava 1 11.08t

800 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0050-603/změna Z1 (330050) - březen 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

190 Kč

ČSN IEC 1000-2-6 (333431) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60264-3-1 (347393) - březen 2001

Balení vodičů pro vinutí - Část 3-1: Cívky s kuželovým bubnem - Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.04t

250 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-4-2/změna Z1 (354101) - březen 2001

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4: Stykače a spouštěče motorů - Oddíl 2: Polovodičové regulátory a spouštěče střídavých motorů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-1/změna A2 (354101) - březen 2001

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4102/změna Z1 (354102) - březen 2001

Řídicí přístroje nn - Část 2: Polovodičové stykače

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1322 (356647) - březen 2001

Přístroje pro ochranu před zářením - Instalované měřiče příkonu dávkového ekvivalentu, varovné sestavy a monitory pro neutronové záření s energiemi od tepelné oblasti do 15 MeV

350 Kč

ČSN EN 138000/změna Z1 (358270) - březen 2001

Kmenová specifikace: Neproměnné odrušovací tlumivky (Tlumivky, u kterých jsou vyžadovány zkoušky bezpečnosti)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60938-1 (358270) - březen 2001

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

475 Kč

ČSN EN 60368-1 (358442) - březen 2001

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.01t, A1 4.05t

560 Kč

ČSN IEC 1080 (358491) - březen 2001

Pokyn k měření náhradních elektrických parametrů křemenných krystalových jednotek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 747-5 +A1+A2/změna Z1 (358797) - březen 2001

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 5: Optoelektronické součástky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1/změna Z1 (360600) - březen 2001

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-27/změna Z1 (361040) - březen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-38/změna Z2 (361040) - březen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-42/změna Z2 (361040) - březen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-48/změna Z2 (361040) - březen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-49/změna Z2 (361040) - březen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50/změna Z2 (361040) - březen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-62/změna Z2 (361040) - březen 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60531 (361060) - březen 2001

Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

372 Kč

ČSN 36 2205/změna Z1 (362205) - březen 2001

Elektrická trakční výstroj. Točivé elektrické stroje na vozidlech

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60580 (364720) - březen 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Měřidla součinu dávky a plochy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 3. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 50083-7/změna Z1 (367211) - březen 2001

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7: Vlastnosti systému

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 8473-1 (369658) - březen 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Protokol pro poskytování síťové služby v režimu bez spojení - Část 1: Specifikace protokolu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 13244 +Amd.1 (369689) - březen 2001

Informační technologie - Architektura otevřeného distribuovaného managementu

590 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-2/změna Amd.1 (369812) - březen 2001

Informační technologie. Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy. Část 2: Abecedně číslicový úsek

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50056/změna Z1 (378320) - březen 2001

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 100 % (V/V) metanu ve vzduchu

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50057/změna Z1 (378320) - březen 2001

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % dolní meze výbušnosti

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50058/změna Z1 (378320) - březen 2001

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % (V/V) plynu

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12279 (386443) - březen 2001

Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10240 (420255) - březen 2001

Vnitřní a/nebo vnější ochranné povlaky na ocelových trubkách - Požadavky na povlaky nanášené žárovým zinkováním ponorem v automatizovaných provozech

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12484-2 (474040) - březen 2001

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 2: Návrh a definice typických technických schémat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12484-3 (474040) - březen 2001

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 3: Automatické ovládání a řízení systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12734 (474060) - březen 2001

Zavlažovací technika - Zavlažovací přenosné trubky s rychlospojkami - Technické charakteristiky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5267-1 (500219) - březen 2001

Vlákniny - Stanovení odvodňovací schopnosti - Část 1: Metoda Schopper-Riegler

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 1787 (560014) - březen 2001 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu - Metoda ESR spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 56 0160-5 (560160) - březen 2001 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 9653 (668535) - březen 2001

Lepidla - Zkušební metoda pro hodnocení rázové pevnosti lepených spojů ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12573-2 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 2: Výpočet vertikálních válcových nádrží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12573-3 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 3: Konstrukce a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stěnou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12573-4 (698050) - březen 2001

Svařované stabilní beztlakové termoplastické nádrže - Část 4: Konstrukce a výpočet přírubových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1928 (727643) - březen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1946-4 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1946-5 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1294 (747001) - březen 2001

Dveřní křídla - Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 11399/změna Z1 (833550) - březen 2001

Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem

32 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10477/změna A1 (856336) - březen 2001

Stomatologie - Korunkové a můstkové pryskyřičné metody

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7491 (856370) - březen 2001

Dentální materiály - Stanovení barevné stálosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 508 ed. 3 (872541) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Mezinárodní identita zařízení pohyblivé stanice (IMEI) (GSM 02.16 verze 4.6.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 607-1 V6.2.1 (872648) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 6.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN EN 300 607-1 V7.1.1 (872648) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 607-1 ed. 14 (872648) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.27.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-1 V5.10.1 (872648) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.10.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-3 V5.0.1 (872648) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 5.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 607-4 V5.0.1 (872648) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 4: Specifikace shody aplikace nástrojů SIM (GSM 11.10-4 verze 5.0.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V6.7.1 (872693) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V7.3.1 (872693) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 908 V8.2.1 (872693) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 8.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 940 V6.7.1 (872701) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.7.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 959 ed. 2 (872704) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém - Modulace (GSM 05.04 verze 5.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 959 V6.1.1 (872704) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 6.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 959 V7.1.1 (872704) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 7.1.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V6.7.2 (872709) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.7.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 911 V7.3.2 (872709) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 7.3.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 946 ed. 7 (872723) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.6.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 976 ed. 9 (872742) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.10.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 979 V7.2.2 (872744) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 7.2.2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V6.6.1 (872763) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 6.6.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 349 V7.2.1 (872763) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Rozhraní pohyblivá stanice (MS) - systém základnové stanice (BSS) - Protokol řízení rádiového spoje a řízení přístupu k médiu (RLC/MAC) (GSM 04.60 verze 7.2.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 344 V6.6.1 (872764) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 6.6.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 344 V7.3.1 (872764) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 2 (GSM 03.60 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 347 V6.6.1 (872765) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 6.6.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 347 V7.3.1 (872765) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Protokol výběru GPRS (GTP) přes rozhraní Gn a Gp (GSM 09.60 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 712 V7.3.1 (872779) - březen 2001

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Adaptivní vícerychlostní (AMR) hovorové kanály - Kód ANSI-C pro hlasový kodek AMR (GSM 06.73 verze 7.3.1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 089 V2.1.1 (873508) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 094 V2.1.1 (873510) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 082 V2.1.1 (873611) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Pevná zábrana odchozího volání (OCB-F) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 084 V2.1.1 (873612) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uživatelem ovládaná zábrana odchozího volání (OCB-UC) - doplňková služba - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 152-1 V1.2.2 (875009) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 (875009) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní tísňové polohové majáky (EPIRB), pracující na kmitočtech 121,5 MHz nebo 121,5 MHz a 243 MHz, určené pouze k navádění - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 296 (875025) - březen 2001 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vestavěnou anténou, určených převážně pro analogový přenos řeči

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.01t

800 Kč

ČSN ETS 300 296/změna A1 (875025) - březen 2001

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiových zařízení s vestavěnou anténou, určených převážně pro analogový přenos řeči

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 698-1 V1.2.1 (875069) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 698-2 V1.1.1 (875069) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu pracující v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 025-1 V1.1.2 (875090) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitální selektivní volbou (DSC) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 178-1 V1.1.2 (875096) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 178-2 V1.1.1 (875096) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosné radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 688 V1.1.1 (875099) - březen 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření pevných a přenosných zařízení VHF, pracujících na kmitočtech 121,5 MHz a 123,1 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 130-4 V1.3.2 (877027) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 267-4 V1.2.4 (877044) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 267-6 V1.2.6 (877044) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 347-8 V2.1.1 (877050) - březen 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 359-1 V1.3.2 (877081) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 359-4 V1.3.2 (877081) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 359-5 V1.3.6 (877081) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 359-6 V1.3.6 (877081) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 402-7 V1.4.5 (877085) - březen 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro všeobecný protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 443-4 V1.1.2 (877095) - březen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání/přenosu - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 067-4 V2.1.1 (877151) - březen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 067-6 V2.1.1 (877151) - březen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 091-3 V1.1.1 (877156) - březen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Předběžné dohodnutí - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 092-3 V1.1.1 (877157) - březen 2001

Širopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) a širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb (B-PISN) - Digitální účastnický signalizační systém číslo dva (DSS2), širokopásmová meziústřednová signalizace (B-QSIG) a signalizační systém č. 7 (SS7) - Řízení volání v prostředí s odděleným řízením volání a přenosu - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 093-1 V1.1.1 (877161) - březen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 093-2 V1.1.1 (877161) - březen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 093-3 V1.1.2 (877161) - březen 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Specifikace řízení přenosu při vícenásobném spojení mezi dvěma body v odděleném prostředí pro volání a přenos - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 668-1 V1.1.3 (877162) - březen 2001

Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 1: Specifikace protokolu pro CAMEL fáze 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 668-2 V1.1.3 (877162) - březen 2001

Inteligentní síť (IN) - Rozšíření možností inteligentní sítě, soubor 1 (CS 1) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 463 V1.1.2 (878530) - březen 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Požadavky na pasivní optické přístupové sítě (OAN) poskytující služby do nosné kapacity 2 Mbit/s

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 165 V1.1.2 (878564) - březen 2001

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Charakteristiky spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 833 V1.2.1 (878565) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi dvěma body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 3 GHz až 60 GHz mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.2 (878566) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-1 V1.1.1 (878576) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 215-2 V1.1.1 (878576) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 11 GHz až 60 GHz mezi bodem a více body - Část 2: 24 GHz až 30 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 525 V1.1.1 (878577) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 1 GHz až 3 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 669 V1.1.1 (878578) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály STM-4 ve dvou 40 MHz kanálech nebo 2x STM-1 ve 40 MHz kanálu se střídavým uspořádáním kanálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 085 V1.1.1 (878579) - březen 2001

Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 701 V1.1.1 (879040) - březen 2001

Digitální televizní vysílání (DVB) - Modulace OFDM pro mikrovlnnou digitální pozemní televizi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 465 V1.1.1 (879554) - březen 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace emulace okruhů - Emulace základního přístupu sítěmi ATM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.