ČSN (normy i změny) z listopadu 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61926-1 (013751) - listopad 2000

Automatizované konstruování - Část 1: Normalizovaný testovací jazyk pro všechny systémy - Společný krácený testovací jazyk pro všechny systémy (C/ATLAS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN ISO 1478 (014068) - listopad 2000 aktuální vydání

Závity šroubů do plechu

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 15330 (021017) - listopad 2000

Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy

230 Kč

ČSN EN ISO 10666 (021055) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu - Mechanické a funkční vlastnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 15482 (021251) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 15483 (021252) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 15481 (021253) - listopad 2000

Samovrtné šrouby se závitem do plechu s válcovou hlavou zaoblenou s křížovou drážkou

125 Kč

ČSN EN ISO 10669 (021705) - listopad 2000

Neztratitelné ploché kruhové podložky pro šrouby se závitem do plechu - Běžná a velká řada - Výrobní třída A

125 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 5370/změna Z3 (055370) - listopad 2000

Zváranie. Zváracie drôty na zváranie ocelí pod tavivom a na elektrotroskové zváranie. Technické predpisy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 509 (061460) - listopad 2000

Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.03t, A2 6.05t

970 Kč

ČSN EN 746-4 (065011) - listopad 2000

Průmyslová tepelná zařízení - Část 4: Zvláštní bezpečnostní požadavky na galvanizační tepelná zařízení

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0033/změna Z2 (110033) - listopad 2000

Strojní čerpadla - zkoušení. Třída C

32 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459/Oprava 1 (268804) - listopad 2000

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 830 (269339) - listopad 2000 aktuální vydání

Kontejnery - Slovník

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 2042 (311705) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Schémata leteckých elektrických obvodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2574 (311712) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely - Značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8815 (311714) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely a kabelové svazky - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 2032 (311725) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Teplu odolné vodiče pro letadlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 530 (311746) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové tlačítkové jističe pro všeobecné použití - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1033 (311747) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové tlačítkové jističe pro všeobecné použití - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 1467 (311750) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Jednopólové tlačítkové jističe pro letadlo - Výkonnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1509 (311751) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Třípólové tlačítkové jističe pro letadlo - Výkonostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1466 (311760) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Ručně ovládané páčkové spínače pro letadlo - Výkonostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4084 (311770) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Opravitelné stykače (netěsněné hermeticky) - Výkonostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8816 (311775) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Dálkové ovládání polovodičových stykačů - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10296 (311776) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Hybridní dálkově ovládané stykače - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1966 (311835) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Mačkané spoje leteckých kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1965 (311836) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Hliníkové koncovky pro mačkané spoje leteckých hliníkových kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8056-3 (311837) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 3: Kruhové mačkací koncovky - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8056-4 (311837) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací kabely pro nikl-chromové a nikl-hliníkové termočlánky - Část 4: Ploché mačkací koncovky - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN ISO 8668-3 (311838) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 3: Specifikace systému typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 8668-4 (311838) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 4: Specifikace systému typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 8668-5 (311838) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 5: Specifikace systému typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO 8668-6 (311838) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Systémy spojování koncovek - Část 6: Specifikace systému typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO 1198 (311850) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Těsněné přistávací světelné zdroje pro letadla - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 2277 (311855) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Statické měniče pro letadlo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-415 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 60050-551 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 562 Kč

ČSN IEC 60050-713 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t, A4 4.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 255 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A2 (334201) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50123-5/změna A1 (341561) - listopad 2000

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 5: Svodiče přepětí a omezovače nízkého napětí pro zvláštní použití v sítích DC

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-48 (345791) - listopad 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Návod pro použití zkoušek IEC 60068 k simulaci vlivů skladování

125 Kč

ČSN EN 60684-3-409 (346553) - listopad 2000

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace pro jednotlivé typy trubiček - List 409: Sklotextilní ohebné trubičky s polyurethanovým (PUR) povlakem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60893-3-2/změna A1 (346572) - listopad 2000

Specifikace desek z technických vrstvených hmot na základě teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 2: Požadavky na desky z vrstvených hmot na základě epoxidových pryskyřic

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60439-1/změna Z1 (357107) - listopad 2000

Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-4/změna A2 (357107) - listopad 2000

Rozváděče nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1051-2 (358080) - listopad 2000

Varistory pro použití v elektronickém zařízení - Část 2: Dílčí specifikace - Varistory pro potlačení proudového nárazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61189-2/změna A1 (359039) - listopad 2000

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 2: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-1 +A2/změna Z1 (359052) - listopad 2000

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 1: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, vysoké elektrické jakosti (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-2 +A3/změna Z1 (359052) - listopad 2000

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 2: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-3 +A2/změna Z1 (359052) - listopad 2000

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 3: Mědí plátovaná deska z vrstveného celulózového papíru, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (obsahuje změnu A2:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60249-2-4 +A3/změna Z1 (359052) - listopad 2000

Základní materiály pro plošné spoje. Část 2: Specifikace. Specifikace č. 4: Mědí plátovaná deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované epoxidem, provedení pro všeobecné použití (obsahuje změnu A3:1994)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60400/změna Z1 (360381) - listopad 2000

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60920 +A1/změna A11 (360511) - listopad 2000

Předřadníky k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5/změna Z1 (361040) - listopad 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 (361040) - listopad 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.02t, A1 2.03t

590 Kč

ČSN EN 60335-2-64/změna Z1 (361055) - listopad 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické kuchyňské stroje pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60244-1 (367117) - listopad 2000

Metody měření rádiových vysílačů - Část 1: Všeobecné vlastnosti rozhlasových a televizních vysílačů

440 Kč

ČSN IEC 1097-7 (367810) - listopad 2000

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 7: Lodní radiotelefonní vysílač a přijímač VHF - Požadavky na funkci a výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60843-4 (368532) - listopad 2000

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 8 mm - Video 8 - Část 4: Obrazový subkód (VSC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61966-3 (368610) - listopad 2000

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 3: Zařízení používající obrazovky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61966-4 (368610) - listopad 2000

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 4: Zařízení používající displeje s tekutými krystaly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 15895 (369382) - listopad 2000

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 128-stopé magnetické pásky - Formát DLT 3-XT

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 18093 (369454) - listopad 2000

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm typu WORM (jednorázový zápis, vícenásobné čtení) používajícími nevratné procesy - Kapacita: 5,2 GBytu v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14754 (369839) - listopad 2000

Informační technologie - Rozhraní založená na peru - Obecné pohyby při editování textu v systémech založených na peru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12844 (421385) - listopad 2000

Zinek a slitiny zinku - Odlitky - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 12482-1 (421425) - listopad 2000

Hliník a slitiny hliníku - Předvalky pro všeobecné použití - Část 1: Specifikace pro předvalky válcované za tepla

190 Kč

ČSN EN 12482-2 (421425) - listopad 2000

Hliník a slitiny hliníku - Předvalky pro všeobecné použití - Část 2: Specifikace pro předvalky válcované za studena

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 14182 (467030) - listopad 2000

Krmiva - Stanovení reziduí organofosforových pesticidů - Metoda plynové chromatografie

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12325-3 (474020) - listopad 2000

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 3: Terminologie a třídění

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160-7 (560160) - listopad 2000 aktuální vydání

Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

355 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 10082 (641501) - listopad 2000 aktuální vydání

Plasty - Fenolické pryskyřice - Definice a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 6416/změna Z1 (666416) - listopad 2000

Fotografie a obrazové záznamy pro osobní doklady

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 2495 (671413) - listopad 2000

Pigmenty na bázi berlínské modři - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1304/změna A1 (722684) - listopad 2000

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Definice a specifikace výrobků

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1848-1 (727640) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1849-1 (727641) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

210 Kč

ČSN EN 1850-1 (727642) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P 73 0600 (730600) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

230 Kč

ČSN P 73 0606 (730606) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

340 Kč

ČSN P 73 0610 (730610) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

230 Kč

ČSN EN 12269-1 (731363) - listopad 2000

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 504 (747711) - listopad 2000

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 12709 (771048) - listopad 2000

Plastové sudy - Sudy kruhového průřezu s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 120 l

190 Kč

ČSN EN 12712 (771054) - listopad 2000

Plastové kanystry - Kanystry se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l, pro optimální ložení na palety půdorysných rozměrů 800 mm × 1 200 mm, 1 000 mm × 1 200 mm a 1 140 mm × 1 140 mm

190 Kč

ČSN EN 13007 (771055) - listopad 2000

Ocelové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l

190 Kč

ČSN EN 13008 (771056) - listopad 2000

Ocelové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 15 l do 62 l

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 10075-2 (833572) - listopad 2000

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování

230 Kč

ČSN ISO 10075/změna Z1 (833572) - listopad 2000

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Všeobecné termíny a definice

Změna byla zrušena k 1. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11064-3 (833586) - listopad 2000

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.02t

460 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 392-10-24 ed. 2 (875042) - listopad 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1- Podčást 24: Zadržení volání (CRT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-22 (875042) - listopad 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-23 (875042) - listopad 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-11-7 (875042) - listopad 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem (SNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-22 (875042) - listopad 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-23 (875042) - listopad 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETS 300 392-12-7 (875042) - listopad 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem (SNA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 385 V1.2.1 (875045) - listopad 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pevných rádiových spojů a přidružených zařízení

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 831 V1.2.1 (875084) - listopad 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic (MES) používaných v družicových sítích osobních komunikací (S-PCN), pracujících v kmitočtových pásmech 1,5/1,6/2,4 GHz a 2 GHz

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 238 V1.2.3 (875520) - listopad 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil datových služeb (DSP) - Izochronní datové přenosové služby s přechodem mezi buňkami (služba typu D, třída pohyblivosti 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 324-1 V2.1.1 (877045) - listopad 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 1: Specifikace rozhraní V5.1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 324-2 V2.1.1 (877045) - listopad 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 126-3-1 V1.1.1 (878568) - listopad 2000

Pevné rádiové systémy - Zkoušení shody - Část 3-1: Antény mezi dvěma body - Definice, všeobecné požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 213-3 V1.1.1 (878569) - listopad 2000

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Digitální rádiové systémy mezi bodem a více body pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,5 GHz a užívající různé přístupové metody - Část 3: Metody vícenásobného přístupu s časovým dělením (TDMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

88 Průmysl polygrafický

ČSN 88 4674 (884674) - listopad 2000 aktuální vydání

Dopisnice a pohlednice

125 Kč