ČSN EN 12309-2 (061520) Zrušená norma

Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Hospodárné využití energie

ČSN EN 12309-2 Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Hospodárné využití energie
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se hospodárného využití energie absorpčních a adsorpčních klimatizačních zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW, dále jen "tepelná zařízení". Tato norma platí pro tepelná zařízení se soustavou k odvádění spalin v provedení B12, B12BS, B13, B13BS, B14, B22, B23, C12, C13, C32 a C33 a pro tepelná zařízení navržená k instalaci ve venkovním prostředí.
Tato norma platí pouze pro tepelná zařízení, která mají:
- zabudované hořáky plně řízené automatikou hořáku;
- uzavřenou soustavu chladicích okruhů, v nichž chladicí látka nepřichází přímo do styku s vodou nebo se vzduchem, které mají být ochlazovány nebo ohřívány;
- přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin podporované mechanickými prostředky.
Tepelná zařízení, pro něž platí tato norma, zahrnují jednu z následujících částí nebo jejich kombinace:
- absorpční klimatizační jednotku s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva;
- adsorpční klimatizační jednotku s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva;
- absorpční tepelné čerpadlo s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva;
- adsorpční tepelné čerpadlo s vestavěným zdrojem tepla na plynná paliva.
Výše uvedená tepelná zařízení mohou mít jednu nebo několik primárních nebo sekundárních funkcí (viz 3.5 a 3.6) a tato norma platí pro všechny tyto funkce za předpokladu, že příslušná funkce je závislá na oběhu tekutiny v absorpčním nebo adsorpčním chladicím okruhu.
POZNÁMKA - Jakákoli funkce tepelného zařízení, která není závislá na oběhu tekutiny v absorpčním nebo adsorpčním chladicím okruhu, má být posuzována samostatně.
Tato norma neplatí pro tepelná zařízení vybavená více než jedním spalinovým hrdlem. Tato norma je použitelná pro tepelná zařízení, která jsou určena ke zkoušení typu. Požadavky na tepelná zařízení, u nichž se neprovádí zkoušení typu, by bylo zapotřebí podrobit dalším úvahám.

Označení ČSN EN 12309-2 (061520)
Katalogové číslo 60233
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 2000
Datum účinnosti 1. 12. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963602332
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
a nahrazena ČSN EN 12309-1 (061520), ČSN EN 12309-3 (061520), ČSN EN 12309-4 (061520), ČSN EN 12309-5 (061520), ČSN EN 12309-6 (061520), ČSN EN 12309-7 (061520)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12309-1 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

ČSN EN 12309-3 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky

ČSN EN 12309-4 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody

ČSN EN 12309-5 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky

ČSN EN 12309-6 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů

ČSN EN 12309-7 (061520)
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče