ČSN (normy i změny) z dubna 1992

zobrazit normy po skupinách

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 3190 (200326) - duben 1992

Přejímací podmínky souřadnicových vrtaček jednovřetenových nebo s revolverovou hlavou se svislou osou vřetena. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN ISO 5734 (205830) - duben 1992

Přejímací podmínky mechanických dělicích přístrojů pro obráběcí stroje. Zkoušky přesnosti

190 Kč

ČSN ISO 8956 (205840) - duben 1992

Přejímací podmínky kopírovacích zařízení pro soustruhy, zabudovaných nebo přídavných. Zkoušky přesnosti

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0556 (300556) - duben 1992

Silniční vozidla. Rychlostní vlastnosti. Metody zkoušek

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5791-2-11 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.00t

157 Kč

ČSN IEC 68-2-49 (345791) - duben 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-49: Návod ke zkoušce Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0107 (420107) - duben 1992

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 15 a 19. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0209 (420209) - duben 1992

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.94t

262 Kč

ČSN 42 3406 (423406) - duben 1992

Nikl tvářený pro anody 42 3406 Ni 98,5

65 Kč

ČSN 42 3415 (423415) - duben 1992

Slitina niklu tvářená 42 3415 NiMn 2,5

65 Kč

ČSN 42 3419 (423419) - duben 1992

Slitina niklu tvářená 42 3419 NiSiCr1,5Mn

65 Kč

ČSN 42 3420 (423420) - duben 1992

Nikl tvářený 42 3420 Ni92,0

65 Kč

ČSN 42 3431 (423431) - duben 1992

Slitina niklu tvářená 42 3431 Ni70Cu30

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1300 (721300) - duben 1992

Pálené žárovzdorné jílové suroviny. Základní technické požadavky

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2034/změna Za (732034) - duben 1992

Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.