ČSN ISO 6429 (369105) Zrušená norma

Systémy zpracování informací. 7bitové a 8bitové kódované soubory znaků - Řídicí funkce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6429:1992, třetí vydání. Norma definuje řídicí funkce a jejich kódové reprezentace pro použití v 7-bitovém kódu, rozšířeném 7-bitovém kódu, 8-bitovém kódu a rozšířeném 8-bitovém kódu, jestliže je příslušný kód strukturován ve shodě s mezinárodní normou ISO 2022. Tato mezinárodní norma specifikuje technické prostředky na obsluhu obousměrných textů v zařízeních zobrazujících znaky. ČSN ISO 6429 (36 9105) byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN ISO 6429 (369105)
Katalogové číslo 27121
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 1992
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran
EAN kód 8590963271217
Norma byla zrušena k 1. 12. 1995
a nahrazena ČSN ISO/IEC 6429 (369105)