ČSN 72 6026-1 (726026) Zrušená norma

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Časť 1: Všeobecné údaje k metódam chemickej analýzy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 966-78, bez doplňků pro ČSFR. Stanovuje obecné požadavky na provádění zkoušek. ČSN 72 6026 část 1 byla schválena 17.6.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1981. Nahradila ČSN část I (čl. 1 až 9) ČSN 72 6026 z 23.12.1964.

Označení ČSN 72 6026-1 (726026)
Katalogové číslo 30976
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1992
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963309767
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 10058-1 (726077)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 726026-1
  • ČSN 72 60 26-1