ČSN 67 0550-3 (670550) Zrušená norma

Dispergovatelnost pigmentů a plniv. Část 3: Hodnocení dispergovatelnosti mícháním

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Metoda slouží k hodnocení dispergovatelnosti pigmentů za působení malých dispergačních sil v níže a středně viskózních disperzích. Používá se u pigmentů, které mají při skladování sklon k tvorbě hrudek. Podstata zkoušky: Disperze předepsaného složení se míchá za daných podmínek po určitou dobu. Potom se disperze převede na síto v předepsané velikosti ok a po propláchnutí rozpouštědlem se zbytek na sítě usuší a zváží. Norma platí pro hodnocení dispergovatelností pigmentů ČSN 67 0550 část 3 byla vydána v dubnu 1992.

Označení ČSN 67 0550-3 (670550)
Katalogové číslo 30397
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 4. 1992
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963303970
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 8780-3 (670550)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 670550-3
  • ČSN 67 05 50-3
foo