ČSN 65 1744 (651744) Zrušená norma

Oxid uhličitý tuhý (Suchý led). Technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví technické požadavky tuhého oxidu uhličitého (suchý led). Požadavky na vzorkování, zkoušení, značení, balení, dopravu a skladování stanoví kmenová ČSN 65 1742. Suchý led se získává expanzí oxidu uhličitého a stlačováním vytvořeného sněhu. Používá se zejména jako chladicí a zmrazovací prostředek v potravinářství, zemědělství a dalších průmyslových odvětvích. Vyrábí se v jednom druhu. Velice stručná (jednostránková) technická norma specifikuje pouze dva znaky jakosti (obsah oleje a oxidovatelné látky). Neobsahuje přílohu o ochraně zdraví, má se zřejmě zato, že platí příloha z ČSN 65 1742. ČSN 65 1744 byla schválena 25.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.5.1992. Nahradila ČSN 65 1744 z 10.3.1976.

Označení ČSN 65 1744 (651744)
Katalogové číslo 29976
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 4. 1992
Datum účinnosti 1. 5. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 2 strany
EAN kód 8590963299761
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN 65 1742 (651742)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 17 44
  • ČSN 651744
  • ČSN 65 17 44 : 1992
  • ČSN 651744:1992
  • ČSN 65 1744:1992