ČSN (normy i změny) z ledna 1992

zobrazit normy po skupinách

07 Kotle

ČSN 07 8509/změna Za (078509) - leden 1992

Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro technické účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5791-2-42/změna Za (345791) - leden 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-42: Zkouška Kc: Zkouška oxidem siřičitým pro kontakty a spoje

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1077/změna Za (721077) - leden 1992

Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0510 (770510) - leden 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení hmotnosti a skutečného objemu. Metoda zkoušení

65 Kč