ČSN 73 0857 (730857) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti vzduchotechnického potrubí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 6944-85. Norma platí pro stanovení požární odolnosti chráněného vzduchotechnického potrubí vodorovného i svislého s rozvětvením i bez něho, zahrnujícího spoje, otvory pro vstup a výstup vzduchu, závěsná zařízení apod. Norma se nevztahuje na nechráněná vzduchotechnická potrubí, u kterých se podle ČSN 73 0852 nevyžaduje průkaz jejich požární odolnosti. Norma dále neplatí pro zkoušení požárních klapek, pro něž, až do vydání samostatné zkušební metodiky, platí ČSN 73 0852. Norma platí i pro zkoušení vzduchotechnického potrubí určeného pro odvod spalin hoření, nebo potrubí, u kterého se předpokládá, že horké plyny a zplodiny hoření mohou tímto potrubím protékat. Podstatou zkoušky požární odolnosti vzduchotechnického potrubí je stanovení času, po který zkoušené vzduchotechnické potrubí za normou stanovených podmínek splňuje kritéria uvedená v čl. 32 až 34., kde jsou definovány mezní stavy požární odolnosti. Vedle podrobného zkušebního postupu je normalizován i záznam o zkoušce. ČSN 73 0857 byla schválena 22.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 73 0857 (730857)
Katalogové číslo 31053
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1992
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963310534
Norma byla zrušena k 1. 7. 2000
a nahrazena ČSN EN 1366-1 (730857)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 57
  • ČSN 730857
  • ČSN 73 08 57 : 1992
  • ČSN 730857:1992
  • ČSN 73 0857:1992