ČSN 75 7712 (757712) Zrušená norma

Jakost vod. Biologický rozbor. Stanovení abiosestonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení abiosestonu ve vodách. (Abioseston jsou odumřelé částice biosestonu a další organické i anorganické částice autochtonního i allochtonního původu, synonymem je "tripton"). Názvosloví užívané v této normě odpovídá ČSN 75 0170. Méně obvyklý je je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek, už v úvodním ustanovení normy. Podstata zkoušky: Metoda je založena na stanovení pokryvnosti zorného pole mikroskopu částicemi zahuštěnými odstředěním vzorku vody. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. ČSN 75 7712 byla schválena 17.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 75 7712 (757712)
Katalogové číslo 32621
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1992
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963326214
Norma byla zrušena k 1. 8. 1998
a nahrazena ČSN 75 7713 (757713)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 77 12
  • ČSN 757712
  • ČSN 75 77 12 : 1992
  • ČSN 757712:1992
  • ČSN 75 7712:1992