ČSN 77 1010 (771010) Zrušená norma

Spotřebitelské plastové obaly s pravoúhlým půdorysem. Základní rozměrová řada

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví vnější půdorysné rozměry spotřebitelských plastových obalů s pravoúhlým půdorysem (dále jen rozměry obalů), odvozené ze soustavy rozměrů obalů podle ČSN 77 1000. Současně stanoví způsoby jejich půdorysného ukládání (uspořádání) do přepravních prostředků, vytvářejících manipulační jednotku ve vztahu k základnímu rozměrovému modulu 600 mm 400 mm, který plně vyhovuje 100% využití ložných ploch palet 1 200 mm 1 000 mm a 1 200 mm 800 mm. Jiné rozměry obalů, než stanoví tato norma, musí při dodržení zásad uvedených v této normě odpovídat těm rozměrům ze soustavy rozměrů obalů, které využívají ložnou plochu výše uvedených palet nejméně na 90 %.
Norma se vztahuje i na případy, kdy se manipulační jednotky tvoří bez vlastního přepravního prostředku (např. pomocí smrštitelné platové fólie), dále na navrhování, výrobu a používání obalů, balicích strojů a zařízení, pokud souvisí s rozměry obalů.

Označení ČSN 77 1010 (771010)
Katalogové číslo 31400
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1992
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963314006
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 10 10
  • ČSN 771010
  • ČSN 77 10 10 : 1992
  • ČSN 771010:1992
  • ČSN 77 1010:1992