ČSN 58 1304 (581304) Zrušená norma

Čaj černý. Termíny a definice organoleptických vlastností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 6078. Norma stanoví termíny organoleptických vlastností černého čaje a jejich definice. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 184 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní cizojazyčné termíny a jsou přiřazeny v pořadí rusky, anglicky a francouzsky. ČSN 58 1304 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 58 1304 (581304)
Katalogové číslo 29592
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1992
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963295923
Norma byla zrušena k 1. 9. 1997
a nahrazena ČSN ISO 6078 (580400)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 58 13 04
  • ČSN 581304
  • ČSN 58 13 04 : 1992
  • ČSN 581304:1992
  • ČSN 58 1304:1992