ČSN 75 7554 (757554) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení fluoranthenu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení fluoranthenu (FLU) ve vodách. Pro stanovení dalších polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) platí ustanovení této normy přiměřeně. Při stanovení je nutno dodržet ustanovení ČSN 83 0520, část 1 a 2. V úvodním odstavci normy je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Podstata zkoušky: FLU se ze vzorku separují buď přímou extrakcí rozpouštědlem (postup a) nebo sorpcí na pevném sorbentu (postup b) a stanoví alternativně: chromatografií na tenké vrstvě (TLC) s detekcí fluorescencí při UV, kapalinou chromatografií (HPLC) s fluorimetrickou detekcí, plynovou chromatografií (GC) s detekcí plamenovou ionizací (FID), sloupcovou gelovou chromatografií (LC) s fluorimetrickou detekcí. Normalizované metody jsou podrobně popsány. ČSN 75 7554 byla schválena 29.3.1991 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 75 7554 (757554)
Katalogové číslo 31273
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1992
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963312736
Norma byla zrušena k 1. 9. 1998
a nahrazena ČSN 75 7554 (757554)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 75 54
  • ČSN 757554
  • ČSN 75 75 54 : 1992
  • ČSN 757554:1992
  • ČSN 75 7554:1992