ČSN (normy i změny) ze září 1991

zobrazit normy po skupinách

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 4301/změna Za (734301) - září 1991

Obytné budovy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.