ČSN 75 5301 (755301) Zrušená norma

Vodárenské čerpacie stanice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma určuje zásady navrhování vodárenských čerpacích stanic. Norma platí především pro vodárenské čerpací stanice pitné vody a užitkové vody míst, obcí, rozptýlené výstavby, podniků, sportovních a jiných zařízení, jestliže pro ně nejsou vydané jednotlivé normy. Mohou se používat i pro jiné obdobné čerpací stanice (čerpací stanice úžitkové vody a pod.). Čerpací stanice se zásadně navrhují jako součást systému dopravy vody s přihlédnutím na měnící se hodnoty čerpaného množství vody přes den, týden, sezónu a životnost technologického zařízení a stavby. Materiál potrubí se volí podle provozních podmínek. Materiál potrubí a povrchová úprava částí, které jsou v styku s pitnou vodou musí být zdravotně nezávadné a nesmí nepříznivě ovlivňovat její jakost. POZNÁMKA: Zdravotní nezávadnost se prokazuje dokladem o schválení jeho použití příslušným hygienickým orgánem. Potrubí se navrhuje chránit proti vlivům prostředí ochrannými nátěry, při čemž se označování potrubí podle druhu protékajících látek řídí ČSN 13 0072. Zabezpečení elektrické energie podle stupně důležitosti čerpací stanice se řídí ČSN 34 1610. Pro návrh osvětlení platí ČSN 36 0450 a ČSN 36 0451. Pracovní nouzové osvětlení se zřizuje tam, kde se musí zařízení obsluhovat trvale jako při ztrátě napětí. V místnostech bez trvalé obsluhy se doporučuje navrhnout kromě běžného osvětlení i pomocné osvětlení na úrovni nouzového orientačního osvětlení. Doporučené minimální teploty v různých prostorech čerpací stanice: a) ve strojovně bez obsluhy + 5°C, b) ve strojovně se stálou obsluhou + 10°C, c) v rozvodně bez obsluhy + 5°C, d) v rozvodně se stálou obsluhou + 18°C, e) v místnosti stálé obsluhy (dozorně) + 20°C, f) v umývárně a sprchách + 23°C, Při čerpacích stanicích s trvalou obsluhou se v blízkosti strojovny zpravidla navrhuje samostatná místnost pro obsluhu. Tam, kde se vyžaduje trvalý dozor ve strojovně není možné zřídit samostatnou místnost pro obsluhu, nesmí hladina hluku ve strojovně překročit dovolenou hodnotu podle hygienických předpisů. POZNÁMKA: Hladina hluku se určuje podle Vyhlášky MZ ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a Vyhlášky MZ SSR č. 14/1977 Sb., o ochraně zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií ( Vestník MZ SSR č. 1-3/1977). Hygienická zařízení čerpacích stanic bez obsluhy se navrhují po dohodě s provozovatelem s přihlédnutím na velikost čerpací stanice. V těchto čerpacích stanicích se doporučuje zřídit umývadlo a WC tehdy, jestliže není do vzdálenosti 100 m pro obsluhu použitelné hygienické zařízení. ČSN 75 5301 byla vydána v září 1992. Nahradila ON 73 6624 z 9.4.1979.

Označení ČSN 75 5301 (755301)
Katalogové číslo 32732
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963327327
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN 75 5301 (755301)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 53 01
  • ČSN 755301
  • ČSN 75 53 01 : 1991
  • ČSN 755301:1991
  • ČSN 75 5301:1991