ČSN ISO 181 (640752) Zrušená norma

Plasty. Stanovení charakteristik hořlavosti tuhých plastů při dotyku s rozžhavenou tyčí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 181:1981. Předepisuje metodu stanovení relativních charakteristik hoření malých zkušebních těles z tuhých plastů při dotyku s rozžhavenou tyčí. Princip metody: Zkušební těleso v horizontální poloze se uvede po danou dobu do kontaktu s tyčí z karbidu křemíku, elektricky vyhřátou na (955±15)°C a stanoví se charakteristiky hoření. Význam zkoušky: Důležité: tato metoda nesmí být použita při stanovení skutečné požární nebezpečnosti. Zkouška provedená za podmínek, popsaných této normě, má význam pro porovnávání charakteristik hoření různých materiálů při přesných podmínkách zkoušení, při volbě výrobního procesu, nebo jako měřítko změn hořlavosti před nebo během použití. Zkouška slouží pro kvalitativní kontrolu a hodnocení výrobku a nesmí být vztažena na jiné podmínky, než které jsou předepsány v této zkoušce, výsledky nelze zobecňovat na podmínky skutečného požáru. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 181 (64 0752 ) byla vydána v září 1992. Nahradila ČSN 64 0752 z 27.2.1979 v celém rozsahu.

Označení ČSN ISO 181 (640752)
Katalogové číslo 29804
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1991
Datum účinnosti 1. 10. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963298047
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)