Poptávka zrušené normy

ČSN ISO 181 (640752) z září 1991, zrušena k 1. 10. 2003